Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Itsenäiset maisteriohjelmat

Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma

Tavoite

Haluatko työskennellä suomalaisen viittomakielen ja kuurojen kulttuurin asiantuntijana? Haluatko vaikuttaa kielellä – viestiä asiantuntevasti, käyttää kieltä työksesi? Haluatko saada selville, millainen merkitys kielillä on suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa? 

Jyväskylän yliopisto on Suomessa ainoa yliopisto, jossa voit suorittaa tutkinnon suomalaisesta viittomakielestä. Jyväskylässä toimii myös Viittomakielen keskus, jonka päätehtävä on toteuttaa ja kehittää viittomakieltä koskevaa ylintä tutkimusta ja koulutusta Suomessa.

Viittomakielen asiantuntijan koulutuksesta saat hyvät valmiudet työskennellä kielen, viestinnän ja kulttuurin ammattilaisena erilaisissa työtehtävissä tai yrittäjänä. Opinnot suoritettuasi sinulla on monipuolista kielellistä ja viestinnällistä osaamista, jota voit hyödyntää erilaisissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä ja työelämän tilanteissa.

Viittomakielen lisäksi opiskeltavat muut aineet vaikuttavat siihen, mille alalle on mahdollista työllistyä. Voit suuntautua esimerkiksi tutkimukseen, viestinnän, digitaalisen materiaalin tuottamisen ja käsittelyn tai kulttuurielämän tehtäviin sekä yhteiskunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön tehtäviin. Myös opetustehtäviin on mahdollista suuntautua opiskelemalla opettajan pedagogiset opinnot.

Koulutuksen sisältö

Suomalaisen viittomakielen opinnoissa tarkastellaan viitottujen kielten rakennetta, omaksumista ja käyttöä sekä perehdytään tallennettujen viittomakielisten tekstien tuottamiseen ja videoeditointiin. Kieliaineiden yhteisissä opinnoissa keskiössä on kieli sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää. Kursseilla käsitellään muun muassa monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita ja opitaan analysoimaan erilaisia teksti-, vuorovaikutus- ja viestintäaineistoja.

Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on joustavuutta, vaikka opiskelu onkin päätoimista. Opiskeluun kuuluu lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Työtapoina on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, oppimistehtäviä ja tenttejä. Viittomakielen kursseilla ryhmäkoot ovat melko pieniä, jolloin oppiminen on keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Tällöin myös opiskelukavereihin ja opettajiin tutustuminen on helppoa.

Opiskelijoita kannustetaan luomaan työelämäyhteyksiä opintojen aikana esimerkiksi työharjoittelun muodossa. Lisäksi osa opinnoista voidaan suorittaa ulkomailla, ja opiskelijavaihtoon pääseminen pyritään takaamaan kaikille siitä kiinnostuneille.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Englannin kieltä ja viestintää!

Kieliasiantuntijaksi, kieltenopettajaksi tai taitavaksi viestijäksi! Englannin kielen, monikulttuurisuuden sekä viestinnän ja journalistiikan opintoja.