Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ei arviointeja

Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | verkko-opinnot

Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Etätoteutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Etätoteutus

Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | verkko-opinnot

Digitaaliset palvelut ovat osa jokapäiväistä elämäämme ja niiden toimivuus on yhä keskeisemmässä roolissa jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. Tästä syystä tarvitaan tieto- ja viestintätekniikkaa hallitsevia insinöörejä kehittämään ja toteuttamaan käyttäjälähtöisiä uusia palveluita ja niiden toimintaan tarvittavia järjestelmiä. Tietotekniikkaa tarvitaan lähes kaikilla aloilla, joten sen osaaminen antaa mahdollisuudet hakeutua eri alojen tietoteknisiin tehtäviin niin kotimaassa kuin kansainvälisissä organisaatioissa.

Opiskelu on verkkomuotoista eli paikasta riippumatonta: opiskelet itsenäisesti verkossa yhdessä muiden kanssa. Tarvitset hyvät verkkoyhteydet ja toimivat laitteet. Itsenäisempi työskentely vaatii sitoutumista, ongelmanratkaisukykyä, ahkeruutta ja tehokasta ajankäyttöä, mutta tuottaa hyviä oppimistuloksia. Vaikka opetus on verkkomuotoista, opintojen toteutus vaatii ajoittain osallistumaan aikataulun mukaisiin oppimissessioihin. Samalla opit käyttämään sujuvasti digiajan uusimpia verkkotyökaluja ja toimimaan aktiivisesti ja yhteisöllisesti verkossa.

Opintojen alkuvaiheessa rakennat vankan pohjan IT-alan syventämiseen myös opintojen jälkeen. Saat perustiedot muun muassa ohjelmistojen kehityksestä, teknisen visualisoinnin hyödyntämisestä sekä tietoverkkojen ja IoT-teknologian yhdistämisestä.

Double Degree Valencian teknillisestä yliopistosta

Tietotekniikka on alana aidosti kansainvälinen. LABin tieto- ja viestintätekniikan koulutuksella on laajat yhteistyöverkostot kansainvälisiin yliopistoihin. Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijana voit suorittaa Double Degreen: opiskelemalla vuoden Espanjassa voit saada tutkinnon myös Valencian teknillisestä yliopistosta.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmassa opiskelet alaan liittyviä yhteisiä osaamisia ensimmäiset puolitoista vuotta. Tämän jälkeen valitset suuntautumisen mediatekniikan, ohjelmistotekniikan tai Iot ja tietoverkkojen vaihtoehdoista.

Koulutuksen perusopintoihin kuuluu kieliopintojen lisäksi matematiikan ja fysiikan opintoja. Kaikille yhteiset ammattiopinnot sisältävät muun muassa www-teknologioita, tietoverkkojen suunnittelua ja toteutusta sekä mediajärjestelmiä.

Opintojen olennaisia osia ovat työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Työharjoittelujaksoilla työskentelet yrityksessä tai julkisyhteisössä koulutustasi vastaavissa tehtävissä. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöisen aiheen suunnittelu- ja toteutustehtävään.

Yrityskontakteja ja aitoja työelämän toimeksiantoja

Opiskelun aikana olet projektien kautta aktiivisesti yhteistyössä yritysten ja julkisyhteisöjen (esim. kunnat, kaupungit, yliopistot ja tutkimuslaitokset) kanssa. Näiden toimeksiantojen kautta saat käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja insinööriltä vaaditaan. Tämä antaa myös sinulle hyvät mahdollisuudet luoda kontakteja paikallisiin yrityksiin.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmassa opiskelet alaan liittyviä yhteisiä osaamisia ensimmäiset puolitoista vuotta. Tämän jälkeen valitset suuntautumisen mediatekniikan, ohjelmistotekniikan tai Iot ja tietoverkkojen vaihtoehdoista.

Koulutuksen perusopintoihin kuuluu kieliopintojen lisäksi matematiikan ja fysiikan opintoja. Kaikille yhteiset ammattiopinnot sisältävät muun muassa www-teknologioita, tietoverkkojen suunnittelua ja toteutusta sekä mediajärjestelmiä.

Opintojen olennaisia osia ovat työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Työharjoittelujaksoilla työskentelet yrityksessä tai julkisyhteisössä koulutustasi vastaavissa tehtävissä. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöisen aiheen suunnittelu- ja toteutustehtävään.

Yrityskontakteja ja aitoja työelämän toimeksiantoja

Opiskelun aikana olet projektien kautta aktiivisesti yhteistyössä yritysten ja julkisyhteisöjen (esim. kunnat, kaupungit, yliopistot ja tutkimuslaitokset) kanssa. Näiden toimeksiantojen kautta saat käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja insinööriltä vaaditaan. Tämä antaa myös sinulle hyvät mahdollisuudet luoda kontakteja paikallisiin yrityksiin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Etätoteutus
  • Verkossa
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)
LAB-ammattikorkeakoulu
Kirkkokatu 27
15140 Lahti

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...

Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu