Kandi- ja maisteriohjelmat

Kemiantekniikka

Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kemiantekniikka

Tavoite

Kemiantekniikan avulla vaikutetaan miljoonien ihmisten elämänlaatuun. Sitä tarvitaan lähes aina kun tehdään uusia tuotteita – prosessiteollisuuden raaka-aineista aina kosmetiikkatuotteiden valmistamiseen. Myös uudet vihreät teknologiat perustuvat kemiaan.

Kemiantekniikan asiantuntijat suunnittelevat uusia ja puhtaampia tuotantotapoja, joilla parannetaan puhtaan veden, energian ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Kemiantekniikan ohjelmassa sovellat luonnontieteitä eli kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa.

Kemiantekniikka sopii sinulle, jos haluat kehittää uusia puhtaampia teknologioita tieteellisiä metodeja soveltaen. Olet teknisesti suuntautunut, kiinnostunut kemiallisten aineiden luomista mahdollisuuksista, ongelmien ratkaisusta ja haluat viedä kehitystä eteenpäin. Hyödyllistä on myös yrittäjämäinen ajattelu- ja toimintatapa, tavoite itsensä kehittämiseen sekä vastuuntuntoisuus.

Mitä kemiantekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Kemiantekniikan koulutus antaa sinulle valmiudet soveltaa luonnontieteitä eli kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa kehittämään teollisuutta kestävämmälle pohjalle. Uusilla tuotteilla ja tuotantotavoilla vähennetään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Opit yhdistelemään erilaisia tekniikoita useita eri tuotantovaiheita sisältäviksi kokonaisuuksiksi. Tutustut syvällisesti myös teollisuudessa käytettävien prosessien turvallisuuteen sekä talouden hallintaan.

Opinnoissasi perehdyt erilaisiin kemiantekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin ilmiöihin, opit hyödyntämään eri erotusmenetelmiä ja -materiaaleja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävästi luonnonvaroja käyttäviä prosesseja. Hallitset myös teollisuudessa syntyvien jätteiden hyödyntämisen ja vesien käsittelyn.

Osaamisellasi kehität teknologiaa, joka parantaa energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Osaamistasi tarvitaan mm. vedenpuhdistuksessa, teollisuuden jätteiden käsittelyssä, arvokkaiden raaka-aineiden kierrätyksessä sekä biojalostamoissa.

Koulutuksen sisältö

Kemiantekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op). Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi kemiantekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa (120 op).

Kemiantekniikan opinnot pohjautuvat vahvasti luonnontieteisiin: kemiaan, matematiikkaan ja fysiikkaan. Opit ymmärtämään ja käsittelemään kemiantekniikan tärkeimpiä ilmiöitä, ja tutustut yleisimpiin kemiallisiin analyysimenetelmiin ja mittaustekniikoihin. Sovellat osaamistasi teollisen tuotannon mittakaavassa.

Ymmärrät, miten teollinen tuotanto vaikuttaa ympäristöön ja miten ympäristöä voidaan suojella. Perehdyt myös prosessien turvallisuuteen, kustannusten laskentaan sekä taloudellisen kannattavuuden arviointiin.

Saat valmiudet suunnitella teollisuudelle prosesseja ja laitteita sekä tehdä alan tuotekehitykseen, käyttötehtäviin ja laadunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Hallitset myös kansainvälisen yhteistyön sekä teollisuudessa syntyvien jätteiden hyödyntämisen ja vesien käsittelyn.

Kandidaatin tutkinnossa opetus sisältää perinteisten luentojen ja harjoitusten lisäksi paljon laboratoriossa tehtävää käytännön oppimista. Maisteriohjelmassa etäopetuksen määrä kasvaa ja käytännön oppimisen painopiste siirtyy projektitöihin. Käytämme sähköisiä oppimisalustoja opetuksen tukena. Osa maisteriohjelmien sivu- ja pääaineista on mahdollista suorittaa etäopintoina, jopa työn ohessa.

Kemiantekniikan maisteriohjelmat

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi kemiantekniikan maisteriohjelmassa Chemical Engineering and Water Treatment. Ohjelmassa on kaksi syventymiskohdetta: Chemical and Process Engineering ja Water Treatment, joista valitset toisen:

  • Chemical and Process Engineering -syventymisvaihtoehdossa keskityt kemiallisten prosessien suunnitteluun ja suunnittelemaan energiatehokkaita sekä raaka-aineita tehokkaasti käyttäviä kokonaisuuksia. Opit mallintamaan niin suuria teollisia prosesseja kuin niiden osaprosessejakin, ja ymmärtämään nykyaikaista teollista tuotantoa. 
  • Water Treatment -syventymisvaihtoehdossa keskityt menetelmiin puhtaan veden saatavuuden edistämiseksi ja teollisuuden käyttämien ja tuottamien vesien laadun parantamiseksi. Opit erilaisia tekniikoita, joilla raakavesiä ja jätevesiä käsitellään sekä syvennyt kestävän kehityksen mukaisiin menetelmiin ja veden kierrätykseen.

Lisäksi sinulla on myös mahdollinen väylä suorittaa DI-opinnot etä- tai monimuoto-opintoina Biorefineries-ohjelmassa.

Maisteriohjelman kesto on noin kaksi vuotta. Diplomi-insinöörin opinnoissa osaamisesi syventyy ja saat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Lappeenranta
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

LUT-yliopisto on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopistossa etsitään ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. LUT-yliopisto auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. LUT-yliopiston kansainvälisessä tiedeyhteisössä on 7 500...

Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu