AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ei arviointeja

Fysioterapeutti (AMK) | Fysioterapia | päivätoteutus

Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Fysioterapeutti (AMK) | Fysioterapia | päivätoteutus

Satakunnan ammattikorkeakoulun Fysioterapeuttikoulutuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle laaja-alaiset, käytännölliset fysioterapeutin perustaidot ja niiden teoreettiset perusteet, ohjata häntä vastuulliseen ammatilliseen toimintaan, antaa valmiudet monialaiseen yhteistyöhön sekä vahvistaa hänen kykyään itsearviointiin ja haluaan jatkuvaan kehittymiseen.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen, ja koulutus sisältää kuntoutusalan yhteiset osaamisalueet, joita ovat asiakasosaaminen, kuntoutus- ja kuntoutumisprosessiosaaminen, kuntoutusjärjestelmäosaaminen sekä vaikuttavuus ja kehittämisosaaminen.

Luonnollisesti koulutus tuottaa myös Suomen Fysioterapeutit (2016) kuvaaman ammattispesifin ydinosaamisen: tutkimis- ja arviointiosaaminen, ohjaus- ja neuvontaosaaminen, terapiaosaaminen, teknologiaosaaminen, eettinen osaaminen, esteettömyys- ja saavutettavuusosaaminen

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

Fysioterapian koulutusohjelma SAMK:ssa sisältää opintojaksoja seuraavilta osaamisalueilta:

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Psykofyysinen ihminen, ihmisen liikkumis- ja toimintakyky
 • Liikunnan ohjaus ja soveltaminen, esteettömyys ja saavutettavuus
 • Kuntoutuksen yhteinen tietoperustasta 
 • Näyttöön perustuva fysioterapia
 • Fysioterapian käytännön harjoittelu
 • Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
 • Yrittäjyys

Fysioterapiaopinnoissa käytetään monipuolisia suoritustapoja luento-opetuksesta itsenäiseen työskentelyyn. Opintojaksot sisältävät niin kirjallisuustenttejä kuin oppimistehtäviäkin. Kaikissa käytännön taitoja sisältävissä opintojaksoissa panostetaan lähiopetukseen. Toteutukset ovat osin pienryhmissä ja käytännön simulaatioissa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Pori
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....

Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu