Sivuston käyttötapa: Mobiili

Fysioterapeutti (AMK) | Fysioterapia | päivätoteutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Pori
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Fysioterapeutti (AMK) | Fysioterapia | päivätoteutus

Satakunnan ammattikorkeakoulun Fysioterapeuttikoulutuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle laaja-alaiset, käytännölliset fysioterapeutin perustaidot ja niiden teoreettiset perusteet, ohjata häntä vastuulliseen ammatilliseen toimintaan, antaa valmiudet monialaiseen yhteistyöhön sekä vahvistaa hänen kykyään itsearviointiin ja haluaan jatkuvaan kehittymiseen.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen, ja koulutus sisältää kuntoutusalan yhteiset osaamisalueet, joita ovat asiakasosaaminen, kuntoutus- ja kuntoutumisprosessiosaaminen, kuntoutusjärjestelmäosaaminen sekä vaikuttavuus ja kehittämisosaaminen.

Luonnollisesti koulutus tuottaa myös Suomen Fysioterapeutit (2016) kuvaaman ammattispesifin ydinosaamisen: tutkimis- ja arviointiosaaminen, ohjaus- ja neuvontaosaaminen, terapiaosaaminen, teknologiaosaaminen, eettinen osaaminen, esteettömyys- ja saavutettavuusosaaminen

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

Fysioterapian koulutusohjelma SAMK:ssa sisältää opintojaksoja seuraavilta osaamisalueilta:

  • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • Psykofyysinen ihminen, ihmisen liikkumis- ja toimintakyky
  • Liikunnan ohjaus ja soveltaminen, esteettömyys ja saavutettavuus
  • Kuntoutuksen yhteinen tietoperustasta 
  • Näyttöön perustuva fysioterapia
  • Fysioterapian käytännön harjoittelu
  • Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
  • Yrittäjyys

Fysioterapiaopinnoissa käytetään monipuolisia suoritustapoja luento-opetuksesta itsenäiseen työskentelyyn. Opintojaksot sisältävät niin kirjallisuustenttejä kuin oppimistehtäviäkin. Kaikissa käytännön taitoja sisältävissä opintojaksoissa panostetaan lähiopetukseen. Toteutukset ovat osin pienryhmissä ja käytännön simulaatioissa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu on noin 6000 opiskelijan ja 400 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Länsirannikon vaikutusalueella Satakunnan ammattikorkeakoulu on merkittävä osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä. SAMKin visio on, että jokainen...


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Arvioinnit
Arvioinnit
Fysioterapeutti (AMK) | Fysioterapia | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(4,0)
Perustuu 6 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit