Ylemmät AMK-tutkinnot

Hyvinvointiteknologian koulutus | tekniikka | YAMK

Pituus
1,5-2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
1,5-2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Hyvinvointiteknologian koulutus | tekniikka | YAMK

Puhuttaessa hyvinvointiteknologiasta voimme tarkastella monipuolisesti erilaisia teknologioita, jotka tavalla tai toisella voivat edistää ja auttaa ylläpitämään ihmisten kokemaa hyvinvointia ja terveyttä. Käyttäessämme näitä palveluja ja tuotteita tuotamme tietoa, jota voimme tallentaa, hyödyntää ja käyttää eri tavoin. Hyvinvointianalyytikon pätevyys täysin uutena YAMK-tutkintoon sisältyvänä suuntautumisvaihtoehtona on vastaus osaamisvajeeseen, jonka digitaalisuuden nopea kehittyminen terveys- ja hyvinvointitietojen tallentamisessa on tuonut esiin. Jo vähäinenkin analytiikkaosaaminen mahdollistaa sote-palvelujärjestelmän asiakaslähtöisemmän, järkevämmän ja kustannustehokkaan toiminnan sekä edesauttaa tulevien hyvinvointialueiden palveluiden ja toimintamallien suunnittelua.

Teknologian hyödyntäminen ja robotisaatio muovaavat jokaisen tulevaisuutta ja ne näkyvät ja tulevat näkymään myös vahvasti hyvinvointialalla. Jotta teknologia saataisiin oikeassa muodossa oikeaan paikkaan, sen kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät monialaista yhteistyötä ja erilaisten osaamisten yhdistämistä. Käyttäjälähtöistä teknologian kehittämisosaamista ja teknologiaa hyödyntävien palveluiden muotoiluosaamista tulisikin kartuttaa eri toimialoilla luoden näin uutta maaperää yhteiselle kehittämiselle ja toimintakulttuurille.

Miksi opiskella hyvinvointiteknologiaa SAMKissa?

1. hyvinvointianalyytikon pätevyyden suorittaneiden kohdalla ylemmän korkeakoulutasoisen data-analysoinnin osaaminen

2. käyttäjälähtöisen teknologian innovaatio- ja kehittämisosaaminen

3. asiakaslähtöisen ja moniammatillisen projektihallinnan osaaminen

Opinnot toteutetaan kontaktiopetuksena kampuksella tai etäyhteyden avulla ja itsenäisenä opiskeluna. Kontaktiopetusta on pääsääntöisesti 1-2 koko päivää kuukaudessa ja 1-5 iltaa kuukaudessa 1-2 tuntia kerrallaan. Kontakti- ja itsenäisen opiskelun määrä vaihtelee eri opintojaksoilla. Opinnoissa käytetään SAMKin Moodle -oppimisympäristöä ja etäopetukseen soveltuvia verkkoympäristöjä. Opinnot voi tehdä kokonaan etänä mutta suositellaan osallistumista kampuksella ainakin aloituspäivinä ja teknologialabrassa työskenneltäessä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Pori
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Hyvinvointiteknologian ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....

Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu