Ylemmät AMK-tutkinnot

Hyvinvointiteknologian koulutus | tekniikka | YAMK

Pituus
1,5-2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
1,5-2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Hyvinvointiteknologian koulutus | tekniikka | YAMK

Tavoitteet

Valmistuessaan opiskelijalla on laajat ja syvälliset teoriatiedot hyvinvointiteknologiasta ja valitsemistaan aihealueista (analytiikka/teknologia). Hän osaa toimia työelämän kehittäjänä ja projektipäällikkönä asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Hänellä on valmiudet alan tutkimustiedon käyttöön ja ammattikäytännön kehityksen seurantaan sekä jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen. Lisäksi hän on saavuttanut hyvän kirjallisen ja suullisen viestintä- ja kielitaidon oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Sisältö

Tutkinnon taso vastaa eurooppalaisen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) ja kansallisen tutkintojen viitekehyksen (National Qualifications Framework, NQF) mukaista tasoa 7.

Hyvinvointiteknologian YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 60-90 op perustuen AMK-tutkinnon laajuuteen. Kaikkien muiden kuin insinööri- ja kuvataiteen tutkinnon suorittaneiden tutkinto-ohjelman laajuus on 90 op. Hyvinvointiteknologian YAMK-tutkinto-ohjelmassa pakollisen kolmen (3) syventävän ammattiopintojakson lisäksi on tarjolla kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: Hyvinvointianalyytikko digitaalisen tiedon asiantuntijana ja Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologian ja -palveluiden kehittäminen. Kummassakin suuntautumisvaihtoehdossa on 5 laajuudeltaan 5 opintopisteen opintojaksoa.

Hyvinvointianalyytikon pätevyyden suorittaminen edellyttää pakollisena opintojaksona olevan valintakurssin “Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia” ja viiden (5) opintojakson suorittamisen sekä opinnäytetyön linkittämisen hyvinvointianalytiikkaan. Nämä kuusi (6) opintojaksoa toteutetaan ristiinopiskeluna yhdessä Lapin AMKin kanssa tarkoittaen sitä, että kolmen opintojakson toteutuksesta vastaa SAMK ja kolmen muun Lapin AMK. Pätevyyden suorittaminen edellyttää myös opinnäytetyön linkittämisen hyvinvointianalytiikkaan.

Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologian ja -palveluiden kehittäminen keskittyy enemmän terveysturvallisiin ja älykkäisiin kehitettäviin teknologioihin.

Muita valintaa sitovia ratkaisuja ei ole, vaan kukin voi oman mielenkiintonsa, taustansa ja urapolkunsa mukaisesti valita itselleen mieleiset opintojaksot huolehtien kuitenkin opintopisteiden riittävyydestä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Pori
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Hyvinvointiteknologian ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....

Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu