Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Tekniikan ala | Insinööri | YAMK

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1–1,5 vuotta
Ylemmät AMK-tutkinnot
Pori
Alkavat koulutukset
Pori
Kevät

Pori
Syksy

Tekniikan ala | Insinööri | YAMK

Neljäs teollinen vallankumous on menossa, ja teknologia kehittyy ennen kokemattoman huimaa vauhtia. Tulevaisuuden uudet innovaatiot ja teknologiat muuttavat toimintamalleja sekä yrityksissä että yhteiskunnassa. Samaan aikaan esille nousee haasteita, jotka liittyvät megatrendeihin, mm. kaupungistumiseen, globalisaatioon, väestön ikääntymiseen, niukkeneviin raaka-ainevaroihin ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Uudet liiketoimintamahdollisuudet haastavat toimijoita yhteistyöhön, asiakkaiden ja käyttäjien mukaanottoon, ketteryyteen ja luovuuteen innovoinnissa. Tulevaisuudessa yritykset ja organisaatiot ovat älykkäitä, joustavia ja muutoksia tukevia. Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat osaajia, jotka pystyvät toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja osaavat innovoida ja soveltaa uusia teknologioita.

Tämä koulutus antaa valmiudet vastata joko rakennustekniikan tai sähkö- ja automaatiotekniikan tulevaisuuden haasteisiin. Tutkinnon suorittanut hallitsee alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot ja kykenee käyttämään niitä kriittisesti ja perustellusti ammatillisessa ongelmanratkaisussa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja johtamisessa. Tutkinto edistää ja monipuolistaa tutkinnon suorittaneen työllistymismahdollisuuksia omassa maakunnassa, muualla maassa ja kansainvälisesti.

Rakennustekniikan insinööri (ylempi AMK) -koulutuksen tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista mm. rakennusten sisäilmaston, rakennusfysiikan, resurssitehokuuden ja digitalisaation osalta ja integroida saavutettua osaamista työelämään. Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (ylempi AMK) –tutkinto antaa ymmärrystä ja ohjelmointiosaamista mm. robotiikan, simulaation, ohjelmoitavan logiikan ja data-analytiikan osa-alueilta.

Rakennustekniikan opintojen sisältönä ovat globaalit ja ajankohtaiset tulevaisuuden rakentamisen teema-alueet, kuten resurssitehokkuus, digitaalisuus ja terveellisyys. Sähkö- ja automaatiotekniikan opintojen sisältönä ovat mm. tuotannon simulointi ja simulointimallien ohjelmointi, robotiikka, datan keruu ja analytiikka.

Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: rakennustekniikka ja sähkö- ja automaatiotekniikka. Molemmissa vaihtoehdoissa on pakolliset opinnot johtamisessa ja kehittämismenetelmissä, yhteensä 10 op. Ammatillisia syventäviä opintoja on suuntautumisvaihtoehdoissa neljä 5 op opintojaksoa, joista valitaan kolme. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op, jonka lisäksi kypsyysnäytteellä osoitetaan ammatillinen sisältöosaaminen.

Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka sisältää ne opiskelijan aikaisemmat opinnot, jotka voidaan lukea hyväksi osana ylemmän tutkintokoulutuksen opintoja. Opiskelija voi hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT). Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa aiemmin hankkimansa osaaminen, sen taso ja vastaavuus koulutusohjelman opintoihin. Lisätiedot saa Samkista.

Opinnot on mahdollista suorittaa yhdessä (1) vuodessa monimuotoisesti opiskellen. Lähiopetusta on pääsääntöisesti yhtenä päivänä noin joka toinen viikko. Muina aikoina opiskelu tapahtuu verkon välityksellä ja itsenäisesti. Monimuotokoulutuksen opetusmenetelminä ovat luennot, seminaarit, ryhmätyöt, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu ja projektityöt.

Opinnot toteutetaan monimuotoisesti. Opinnot alkavat tammikuussa 2021, ja lähiopetusta on pääsääntöisesti yhtenä päivänä (perjantai) noin joka toinen viikko. Lähiopetuspäivien välissä on verkko-opetusta sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Insinööri (YAMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Arvioinnit
Arvioinnit
Tekniikan ala | Insinööri | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(4,0)
Perustuu 6 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit