AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Muotoilija (AMK) | palvelumuotoilu | monimuotototeutus

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Muotoilija (AMK) | palvelumuotoilu | monimuotototeutus

Muotoilijan monimuotototeutus koostuu palvelumuotoilun ja graafisen suunnittelun opinnoista. 

Opintojen aikana opit suunnittelemaan ja kehittämään uusia palveluinnovaatioita monialaisissa tiimeissä hyödyntämällä muun muassa yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä kokeellista työskentelyä.   

Savonia-ammattikorkeakoulun palvelumuotoilukoulutuksessa käytäntö ja teoria yhdistyvät. Palvelumuotoilun perusajatuksena on palveluiden kehittäminen ihmislähtöisesti. Myös kestävä kehitys ja tulevaisuuslähtöinen ajattelu huomioidaan palvelujen kehittämisessä. 

Palvelumuotoilijana työnkuvasi on hyvin monipuolinen. Muotoiluosaamista tarvitaan kaikissa tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat tai käyttävät palveluita – fyysisesti tai digitaalisesti. Muotoilijana pidät palvelun tai tuotteen loppukäyttäjän aina suunnittelutyösi keskiössä.  

Palvelumuotoiluopinnoissa korostuvat empatiataidot, asiakasymmärrys, aloitteellisuus, näkemyksellisyys ja tulevaisuuden ennakointi. Opintoihin kuuluvissa työelämä- ja yritysprojekteissa pääset kehittämään liiketoimintaosaamistasi asiakastöiden kautta. 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana opit toimimaan palvelumuotoilun prosesseissa ja projekteissa. Opintojen edetessä opit tunnistamaan omat vahvuutesi muotoilijana ja soveltuvuutesi erilaisiin tehtäviin.  

Koulutus koostuu palvelumuotoilun opinnoista sekä palvelumuotoilua tukevista graafisen suunnittelun opinnoista. 

Opintosi koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, valinnaisopinnoista, työelämän projekteista sekä opinnäytetyöstä. 

Merkittävä osa opinnoista toteutuu työelämä- ja yritysprojekteissa. Projekteissa asiantuntijuus ja ymmärrys palvelumuotoilun merkityksestä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä lisääntyy.  

Harjoittelussa perehdyt työelämään ja saat valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien soveltamiseen. Harjoittelu tehdään joko projekti-, yrittäjä- tai työelämäharjoitteluna urasuunnitelmasi mukaisesti. 

Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai voit suorittaa harjoittelusi ulkomailla. 

Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti lähiopetuksena, verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna. 

Lähiopetuspäivät Kuopiossa kerran kuussa: kolme päivää, maanantai-keskiviikko.

Uramahdollisuudet

Muotoilualan työtehtäviin sijoittumiseen vaikuttavat muun muassa opintovalintasi ja verkostoitumisesi opintojen aikana. Urapolkuasi suuntaat ja vahvistat esimerkiksi projektien, harjoittelun ja opinnäytetyösi avulla. Tavoitteena on, että tunnistat muotoilualan tehtäväkentän mahdollisuudet ja omat vahvuutesi toimia muotoilijana muotoilun asiantuntijatehtävissä.

Valmistuttuasi voit toimia muotoilijana, joka työllistyy suunnittelupalveluja tarjoavaan muotoiluyritykseen, tai työtehtäväsi voivat olla teollisuuden, kaupan tai liike-elämän aloilla, joissa tarvitaan muotoiluasiantuntijoita. Sinusta voi tulla myös muotoilualan moniosaaja, jonka tehtävänkuvassa yhdistyvät poikkialaisuus ja luova suunnitteluosaaminen.

Tärkeä uramahdollisuus on oman osaamisen ja tuoteideoiden jalostaminen yritystoiminnaksi jo opintojen aikana. Osana koulutusta saat perustaidot toimia alan yrittäjänä valmistumisesi jälkeen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Kuopio
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Muotoilija (AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu