Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | ensihoidon ja akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Kysy lisätietoja katso lisätiedot
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Seuraava hakuaika ei vielä tiedossa
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Kysy lisätietoja katso lisätiedot
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Seuraava hakuaika ei vielä tiedossa
Toteutustapa
Lähiopetus

Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | ensihoidon ja akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen

YAMK-tutkinto-ohjelmasta saat valmiudet toimia ensihoidon ja akuuttihoitotyön johtajan, kehittäjän, kouluttajan tai erityisasiantuntijan tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opinnoissa painottuu erityisesti kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen ja asiantuntijuusosaaminen.

Tutkinnon suoritettuasi osaat itsenäisesti ja tiimiä hyödyntäen sekä johtaa että kehittää omaa työympäristöäsi ja sen sisältöä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tutkinto-ohjelma vastaa osaltaan yhteiskunnalliseen ensi- ja akuuttihoidon johtamisen ja kehittämisen osaamistarpeeseen.

Ensihoitopalvelu on monialainen kokonaisuus, joka vastaa potilaan kiireellisestä ja kiireettömästä hoidon tarpeen arvioista ja ensihoidosta terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön. Akuuttihoitotyö on päivystysluonteista tai kriittisesti sairaan potilaan hoitotyötä aina sairastumisesta sairaalan ulkopuolelta päivystykselliseen toimintakokonaisuuteen sairaalan sisällä (muun muassa päivystys, tehohoito, leikkaus- ja anestesiahoito, erilaiset valvontaosastot) huomioiden tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan muuttuvat rakenteet.

Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia myös opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla edellyttäen opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla.

Koulutuksen sisältö

Ensihoidon johtamisen tutkinto-ohjelman painottuu kolmeen alueeseen. Alueet ovat: kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen ja asiantuntijuusosaaminen.

Kehittämisosaamisen tavoitteena painottuu tietoisen tulevaisuusperspektiivin omaksuminen siten, että ennakointi, toimintojen uudelleen tarkastelu ja kehittäminen on osana kaikkia akuutisti sairastuneen asiakkaan hoitoketjun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujakokonaisuuksia, joihin kuuluvat ensihoitopalvelun ja akuuttihoitotyön kehittämisalueiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen.

Johtamisosaamisen tavoitteena painottuu kokonaisvaltainen rakenteiden, voimavarojen, tilanteiden ja työprosessien havainnoiminen, analysoiminen, suunnitteleminen, ohjaaminen ja hallinta. Päätöksenteon ja johtamisen menetelmien hallinta mahdollistaa henkilöstön kokonaisvaltaisen ja tavoitteenmukaisen ohjaamisen, kehittämisen ja arvioinnin. Talouden prosessien tietäminen ja ymmärtäminen luo realistisen perustan kaikille johtamistoiminnoille ja auttaa hahmottamaan toiminnan kehittämismahdollisuuksia myös voimavarojen näkökulmasta.

Asiantuntijuusosaamisen tavoitteena painottuu kyky hahmottaa oma työyhteisö osana terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, jossa korostuu nykyaikainen johtaminen, dialogi ja verkostoituminen. Savonia-ammattikorkeakoulun vahvuutena onkin läheinen työelämäyhteistyö.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yleisesti määriteltyä tasoa 7 (EQF), mikä on ylempi korkeakoulututkinto- eli maisteritaso. Tutkinnon tasoluokittelu mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden vapaan liikkumisen EU:n alueella.

Tutkintonimike ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on perustutkintonimike, johon lisätään teksti ylempi amk, esimerkiksi ensihoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK).

Tehtävänimikkeitä:

  • esihenkilö, johtaja
  • hanke- tai projektipäällikkö
  • kouluttaja
  • asiantuntija

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kysy lisätietoja

  • Lähiopetus
  • Kuopio
  • Viimeinen hakuaika: Seuraava hakuaika ei vielä tiedossa

Hakeminen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinto tai ensihoitajan (AMK) tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan tutkinto ei ole opistoasteen tutkinto.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Tutkinto / todistus

Ensihoitaja (ylempi AMK) tai Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu