Kandi- ja maisteriohjelmat

Kuvataide

Pituus
3,5+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kuvataide

Kuvataiteen koulutuksen tavoite on rohkaista opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa, ilmaisukeinonsa ja kiinnostuksen kohteensa kuvataiteen alueella. Yksilöllinen opetus ja yhteisöllinen keskusteluympäristö tukevat taiteilijuuden kehittymistä ja tarjoavat opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti kuvataiteen alueella ja ymmärtää oma toimintansa osana nykytaiteen konteksteja ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen.

5,5 vuoden mittaisen maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen välitutkintona on kandidaatin tutkinto. Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat opintonsaJohdatus itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn ja opetusalueisiin-jaksolla, jonka jälkeen he valitsevat oman opetusalueensa. Opinnot järjestetään kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan ja tila-aikataiteiden opetusalueilla. Tila-aikataiteissa opiskelija voi painottaa opiskelussaan liikkuvan kuvan, valokuvan tai paikka- ja tilannesidonnaisten taiteiden opiskelua.

Opiskelu painottuu taiteelliseen työskentelyyn ja sitä tukeviin teoriaopintoihin. Kuvataiteellisten opintojen lisäksi tutkintoihin kuuluu esittämiskäytäntöjen, taidehistorian, taideteorian ja filosofian opintoja sekä kieliopintoja. Kuvataiteen koulutusohjelmassa eri kieliset opiskelijat opiskelevat yhdessä. Opetusta on tarjolla runsaasti englannin kielellä ja opiskelijoista noin 15 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta. Heidän joukossaan on sekä tutkinto- että vaihto-opiskelijoita.

Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan yksilöllisen opintosuunnitelmansa puitteissa myös muiden kuin oman opetusalueensa kursseille. Kuvataideakatemiassa rohkaistaan monipuoliseen taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisten välineiden käyttöön.

Tutkintojen laajuus määritellään opintopisteinä. Yksi opintopiste (op) vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Yhden lukuvuoden kokopäiväiset opinnot tarkoittavat keskimäärin 60 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon laajuus vastaa 3,5 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Maisterin tutkinnon voi suorittaa kahdessa vuodessa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi 

Tutkinto / todistus

Kuvataiteen kandidaatti ja maisteri

Taideyliopiston Kuvataideakatemia
PL 10
00097 Taideyliopisto

Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Tarjoamme korkeatasoista opetusta kuvanveistossa, maalaustaiteessa, taidegrafiikassa ja tila-aikataiteessa, joka jakautuu liikkuvaan kuvaan, paikka- ja tilannesidonnaiseen taiteeseen ja valokuvataiteeseen. Meillä voit opiskella myös nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmassa sekä Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmassa. Olemme uranuurtajia taiteellisen tutkimuksen saralla. Tutkimus...

Lue lisää oppilaitoksesta Taideyliopiston Kuvataideakatemia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu