Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Kandi- ja maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Näyttelijäntaide

Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Näyttelijäntaide

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma on viisivuotinen kokonaisuus. Opinnot jakautuvat kolmivuotisiin kandidaatinopintoihin ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin.

Kandidaatinopinnoissa opetus toteutetaan kokopäiväisenä, intensiivisenä lähiopetuksena, joka vaatii tiivistä sitoutumista sekä opetusryhmään että itsenäiseen vastuunottoon omasta kehittymisestä. Opiskelussa keskeistä on toiminta ja harjoittelu.  Maisteriopinnot koostetaan yksilöllisesti vastaamaan kunkin opiskelijan tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa näytteleminen ymmärretään toiminnallisena ajatteluna. Se on psykofyysistä toimintaa ja vuorovaikutuksellisia tilanteita, joita voidaan harjoitella. Tämä on näyttelijäntyön tekniikoiden ja puheen, liikkeen, musiikin ja laulun yhteinen, kokonaisvaltainen lähtökohta. Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opinnot tähtäävät monipuoliseen ammattilaisuuteen ja taiteenalaa kehittävään luovaan taiteilijuuteen. Painopiste on draamaorientoituneessa teatterissa.

Näyttelijäntaiteen opiskelijoille asetetaan paitsi taidollisia, myös sivistyksellisiä haasteita. Koulutus sisältää oman ihmiskuvan, maailmankuvan ja taidekäsityksen pohdintaa sekä kannustaa uteliaisuuteen ja itsenäiseen, avartuvaan ajatteluun. Opinnoissa vahvistetaan näyttelijänkoulutuksen ja tutkimuksellisen tiedon vuorovaikutusta. Koulutusohjelma antaa valmiuden tutkimuksellisiin jatko-opintoihin.

Koulutusohjelma kiinnittää näyttelijäopiskelijan taiteenalansa perinteeseen ja kannustaa soveltamaan sitä uudenlaisilla tavoilla. Esittävät taiteet ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Näyttelijän ammatillinen kenttä avartuu uusiin suuntiin ja näyttelijäntaide toteutuu yhä moninaisemmissa konteksteissa. Opiskelija tuo mukanaan oman havaintonsa maailmasta sekä sukupolvensa näkemyksiä ja kokemuksia, joita koulutusohjelma sekä tukee että haastaa. Opiskelijaa kannustetaan erittelemään ajankohtaisia yhteiskunnallisia keskusteluja ja niiden yhteyttä teatterin ja elokuvan tuottamiin representaatioihin ja väitteisiin.

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa korostetaan teatteritaiteen yhteisöllistä luonnetta. Opiskelu ohjaa vuorovaikutukselliseen ja toisia kunnioittavaan ryhmätyöskentelyyn.

Näytteleminen on intohimoammatti, jonka opiskelu vaatii kokonaisvaltaista sitoutumista. Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma saattaa opiskelijan oman sitoutumisensa ja taiteellisen tiensä alkuun.

2020 uusia opiskelijoita otetaan 12.
Mikäli koulutus-/maisteriohjelmaan ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan erillisellä päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty hyväksyttävien opiskelijoiden määrä

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi (Hakuaika 1).

Tutkinto / todistus

Teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
PL 20
00097 Taideyliopisto

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden uudistaja ja kiinnostusta herättävä tutkimusyksikkö, joka tarjoaa koulutusta kandidaatin tutkinnosta tohtoritasolle.  Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaitelijaksi. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tarjoaa myös ruotsinkielistä näyttelijäntaiteen...

Lue lisää oppilaitoksesta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu