Sivuston käyttötapa: Mobiili

Insinööri (AMK) | Biotuotekniikka | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Tampere
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | Biotuotekniikka | päivätoteutus

Biotuotetekniikan insinöörikoulutus sopii sinulle, joka haluat työskennellä metsälähtöisessä biotuoteteollisuudessa tai kemianteollisuudessa. Tutkinto-ohjelmasta valmistut biotuoteteollisuuden ja kemianteollisuuden osaajaksi, jolla on aloitteellinen ja luova työote sekä silmää globaalille biotaloudelle, kestävälle kehitykselle ja elinkaariajattelulle. Ammattiopintojen ohella energia-, laatu-, ympäristö-, ja turvallisuusasiat sekä esimiesvalmius, liiketoiminnan ymmärtäminen ja markkinointi kuuluvat oleellisesti osaamiseesi. Osallistut opiskelusi aikana myös erilaisiin työelämäprojekteihin. Työelämätaitoja opiskellaan jo heti ensimmäisenä vuotena Kykylaakso/ BioHub-oppimisympäristössä, jossa mukana toimii useita kummiyrityksiä.

Biotuotetekniikan insinöörinä työskentelet tuotannon, suunnittelun ja tuotekehityksen tehtävissä metsälähtöisessä biotuoteteollisuudessa tai kemianteollisuudessa. Myös teollisuuden alihankintayritykset, kone- ja laitetoimittajat sekä raaka-ainetoimittajat tarjoavat tämän koulutuksen insinööreille mielenkiintoisia ja kansainvälisiä tehtäviä.

Ensimmäisen opiskeluvuotesi opinnot painottuvat matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamiseen sekä biotuote- ja kemiantekniikan alan tuntemiseen. Osaat työskennellä turvallisesti laboratorioissa ja suoritat työturvallisuuskortin työelämää varten. Laadit sujuvasti teknisiä raportteja, joissa sovelletaan tietotekniikkaa. Saat hyödyllisiä työelämävalmiuksia "Kykylaakso/BioHub"-oppimisympäristössä, jossa opit tarkastelemaan alan liiketoimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Osaat tulkita yrityksen toimintaa ja ratkaisuja yrityksen strategioiden ja kannattavuuden pohjalta. Opintojen kautta opit tuntemaan metsäbioalan ja prosessiteollisuuden yritykset niin Suomessa kuin maailmallakin sekä niiden päätuotteet.

Toisena opiskeluvuonna hallitset insinöörin perusosaamisen lisäksi perustiedot energian tuotannosta ja käytöstä. Osaat soveltaa lämpöopin periaatteita käytäntöön ja osaat käyttää englannin kieltä ammatillisissa yhteyksissä. Käytät matematiikkaa ja fysiikkaa sujuvasti prosessitekniikan ongelmien ratkaisuun. Tunnet yleisperiaatteet teollisuuden prosesseista ja tiedät koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita sekä niiden käynnissäpidon merkityksen.

Kolmantena vuonna tunnet esimiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet ja saatvalmiudet toimia työnjohtajana. Osallistut työelämäprojektiin, jossa hyödynnät monipuolisesti osaamistasi tiimin jäsenenä. Tunnet yleisperiaatteet teollisuuden prosesseista ja saat käytännön osaamista prosessi- sekä paperi- ja pakkauslaboratorioissa. Tunnet myös automaation merkityksen ja sen mahdollisuudet teollisuuden osana. Voit halutessasi valita englanninkielisen "Bioproducts and Polymers" -opintosuunnan, missä opiskelet yhdessä ulkomaalaisten vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Neljäntenä vuotena voit valita vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka tukevat kasvuasi oman alasi asiantuntijuuteen. Ymmärrät asiakasnäkökulman ja laadun merkityksen yrityksen menestymisessä. 

Osaamisesi kehittyy liiketoiminnan hallinnan osaamiseen ja voit valita yhden tai useampia osaamiskokonaisuuksia seuraavista:

1.    Metsäbiotalouden tuotteiden viimeistely ja markkinointi

2.    Polymers and Composites

3.    Bioeconomy and Services

Biotuotetekniikan ydinosaamista ovat

Metsäbiotuotteiden, paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineet, tuotantoprosessit puusta lopputuotteeksi, eri lopputuotteiden kuten pakkauskartonkien, painopaperien ja erikoispaperin erityisominaisuudet ja kuluttajavaatimukset. Biotuotetekniikka käsittää uusiutuvien materiaalien, kuten biomassojen tuotantoratkaisuja ja ominaisuuksia. Keskeistä on metsäbiotalouden raaka-aineiden mahdollisuudet biotuotteiksi kuten paperiksi, kartongiksi ja pakkauksiksi sekä niiden kehittäminen asiakastuotteiksi. Ydinosaamista on myös  kemianteollisuuden valmistusmenetelmien tunteminen, sen tuotteet ja niiden ympäristönäkökohdat. Syventävä kemia painottuu koulutuksessa polymeerikemiaan ja komposiitteihin. Liiketoiminnan ja markkinoinnin ymmärtäminen on myös keskeisellä sijalla. Osa opinnoista  toteutetaan projekteina hyödyntäen innovoinnin työkaluja.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat TAMKin ominaispiirteitä. Koulutuksessa ja kehittämishankkeissa eri alojen osaamisia yhdistellään luovasti ja rohkeasti. TAMK keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. Katso vastaavia oppilaitoksia Lataa...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Arvioinnit

Insinööri (AMK) | Biotuotekniikka | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele talonrakentajaksi!

Opiskele rakennusalan perustutkinto – hae koulutukseen jatkuvassa haussa!