Sivuston käyttötapa: Mobiili

Informaatiotutkimuksen maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Tampere
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Informaatiotutkimuksen maisterikoulutus

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
  • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
  • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
  • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
  • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
  • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
  • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon
  • on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin

Lisäksi informaatiotutkimuksen maisteriohjelman suorittanut opiskelija hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot. Hän kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin sekä kykenee työskentelemään informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Hän ymmärtää alan muuttuvan luonteen ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä osaa viestiä ja kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen tieteellisillä ja muilla foorumeilla.

Informaatiotutkimus kouluttaa asiantuntijoita nopeasti muuttuvaan informaatioyhteiskuntaan. Kulttuurin ja informaation välitys digitalisoituu ja insitituutiot muuttavat muotoaan; syntyy digitaalisia kokoelmia ja niiden käyttöliittymiä ja informaatiovuorovaikutusta; tarvitaan tiedonvälityksen muotoja ymmärtäviä välityksen muotojen muuttajia.

Informaatiotutkimuksen maisteriopinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua erilaisiin informaatioalan tehtäviin. Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön. Korkeakouluyhteisön yhteinen nimi on Tampereen yliopisto. Uusi korkeakouluyhteisö aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät ja yliopiston sekä ammattikorkeakoulun yhteistyö tiivistyi. Uusi yhteisö yhdistää muun...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit

Informaatiotutkimuksen maisterikoulutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Digitalisaatio muuttaa maailmaa!

Teknologialla on keskeinen rooli maailman merkittävimpien haasteiden ratkaisemisessa. Onnistumme, kun valjastamme datan palvelemaan meitä. Tähän tarvitaan osaajia!