🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Tampereen yliopisto

paikassa Tampere (+ 2 sijaintia)

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä on opiskelijoita yli 30 000, professoreita 330 ja muuta henkilöstöä 4400.

Tampereen korkeakouluyhteisössä koulutuksella on yhteinen strateginen suunta. Siinä taitava, utelias ja aikaansaava opiskelija saa kilpailukykyisen osaamisyhdistelmän – koulutuksen tehokkuudesta tinkimättä. Haastamme vakiintuneet käytännöt tiedon, oppimisen ja tutkimusten jakamisessa.

Lähde: Opintopolku

 


Koulutukset

Yliopistot
Kandi- ja maisteriohjelmat
Arkkitehtuuri Paikkakunta
Arkkitehtuuri (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Filosofia
Filosofia Tampere
Historia
Historia Tampere
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, kasvatustiede Tampere
Erityisopettaja Tampere
Luokanopettaja, kasvatustiede Tampere
Varhaiskasvatus Tampere
Kauppatiede / Liiketalous
Kauppatieteet Tampere
Tietojohtaminen (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Kielet / Kirjallisuus
Englannin kieli Tampere
Kirjallisuustiede Tampere
Logopedia Tampere
Pohjoismaiset kielet Tampere
Saksan kieli Tampere
Suomen kieli Tampere
Venäjän kieli Tampere
Luonnontieteet
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Matematiikka ja tilastollinen data-analyysi Tampere
Teknis-luonnontieteellinen (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Lääketiede / Farmasia
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka Tampere
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Lääketieteen lisensiaatti Tampere
Media / Viestintä
Informaatiotutkimus Tampere
Journalistiikka Tampere
Viestintä Tampere
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologia Tampere
Rakennusala
Rakennustekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Sosiaali- ja terveysala
Hoitotiede, Terveystiede Tampere
Kansanterveystiede, Terveystiede Tampere
Socially Sustainable Societies | Bachelor and Master of Social Sciences Tampere
Sosiaalityö Tampere
Taide / Kulttuuri
Mediatutkimus Tampere
Teatteritaiteen koulutus Tampere
Tekniikan ala
Automaatiotekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Energiamurroksen koulutus Tampere
Konetekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Materiaalitekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Robotiikka Tampere
Science and Engineering - Computing and Electrical Engineering Tampere
Science and Engineering - Natural Sciences and Mathematics Tampere

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere


Sponsoroitu