Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulut

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön. Korkeakouluyhteisön yhteinen nimi on Tampereen yliopisto.

Uusi korkeakouluyhteisö aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät ja yliopiston sekä ammattikorkeakoulun yhteistyö tiivistyi.

Uusi yhteisö yhdistää muun muassa talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimusta ja opetusta. Eri tieteenalojen rajapinnoista inspiroituva monialainen tutkimus- ja oppimisympäristö on innostava ja globaalisti kiinnostava.


Koulutukset

Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Arkkitehtuuri Paikkakunta
Arkkitehtuuri (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Filosofia
Filosofia Tampere
Historia
Historia Tampere
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, kasvatustiede Tampere
Luokanopettaja, kasvatustiede Tampere
Kauppatiede / Liiketalous
Kauppatieteet Tampere
Tietojohtaminen (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Kielet / Kirjallisuus
Englannin kieli Tampere
Kirjallisuustiede Tampere
Logopedia Tampere
Pohjoismaiset kielet Tampere
Saksan kieli Tampere
Suomen kieli Tampere
Venäjän kieli Tampere
Luonnontieteet
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Matematiikka ja tilastotiede Tampere
Teknis-luonnontieteellinen (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Lääketiede / Farmasia
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka Tampere
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Lääketieteen lisensiaatti Tampere
Media / Viestintä
Informaatiotutkimus Tampere
Journalistiikka Tampere
Puheviestintä Tampere
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologia Tampere
Rakennusala
Rakennustekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Sosiaali- ja terveysala
Hoitotiede, Terveystiede Tampere
Kansanterveystiede, Terveystiede Tampere
Sosiaalityö Useita (2)
Taide / Kulttuuri
Mediatutkimus Tampere
Teatterityö Tampere
Tekniikan ala
Automaatiotekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Konetekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Materiaalitekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Sähkötekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Tuotantotalous (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Tietojenkäsittelytiede Tampere
Tietotekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Yhteiskuntatieteet
Hallintotieteet Tampere
Politiikan tutkimus Tampere
Yhteiskuntatutkimus Useita (2)

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere


Arvioinnit

Tampereen yliopisto ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.