Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Korkeakoulut

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin.

Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä on opiskelijoita yli 30 000, professoreita 330 ja muuta henkilöstöä 4400.

Tampereen korkeakouluyhteisössä koulutuksella on yhteinen strateginen suunta. Siinä taitava, utelias ja aikaansaava opiskelija saa kilpailukykyisen osaamisyhdistelmän – koulutuksen tehokkuudesta tinkimättä. Tampereen korkeakouluyhteisö haastaa vakiintuneet käytännöt tiedon, oppimisen ja tutkimusten jakamisessa. 


Koulutukset

Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Arkkitehtuuri Paikkakunta
Arkkitehtuuri (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Filosofia
Filosofia Tampere
Historia
Historia Tampere
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, kasvatustiede Tampere
Luokanopettaja, kasvatustiede Tampere
Kauppatiede / Liiketalous
Kauppatieteet Tampere
Tietojohtaminen (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Kielet / Kirjallisuus
Englannin kieli Tampere
Kirjallisuustiede Tampere
Logopedia Tampere
Pohjoismaiset kielet Tampere
Saksan kieli Tampere
Suomen kieli Tampere
Venäjän kieli Tampere
Luonnontieteet
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Matematiikka ja tilastotiede Tampere
Teknis-luonnontieteellinen (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Lääketiede / Farmasia
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka Tampere
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Lääketieteen lisensiaatti Tampere
Media / Viestintä
Informaatiotutkimus Tampere
Journalistiikka Tampere
Puheviestintä Tampere
Viestintä Tampere
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologia Tampere
Rakennusala
Rakennustekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Sosiaali- ja terveysala
Hoitotiede, Terveystiede Tampere
Kansanterveystiede, Terveystiede Tampere
Sosiaalityö Useita (2)
Taide / Kulttuuri
Mediatutkimus Tampere
Teatterityö Tampere
Tekniikan ala
Automaatiotekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Konetekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Materiaalitekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Sähkötekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Tuotantotalous (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Tieto- ja sähkötekniikan koulutus (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Tietojenkäsittelytiede Tampere
Tietotekniikka (DIA-yhteisvalinta) Tampere
Yhteiskuntatieteet
Hallintotieteet Tampere
Politiikan tutkimus Tampere
Yhteiskuntatutkimus Useita (2)
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Arkkitehtuuri
Arkkitehdin maisterikoulutus Tampere
Sustainable Architecture, Master of Science (Architecture) Tampere
Filosofia
Filosofian maisterikoulutus Tampere
Historia
Historian maisterikoulutus Tampere
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Digital Literacy Education, Master of Arts (Education) / Master of Social Sciences Tampere
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Luokanopettaja, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Teacher Education, Master of Arts (Education) Tampere
Varhaiskasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Kauppatiede / Liiketalous
Julkisen talousjohtamisen opintosuunta, Hallintotieteiden maisterikoulutus Tampere
Julkisoikeuden opintosuunta, Hallintotieteiden maisterikoulutus Tampere
Markkinoinnin opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus Tampere
Taloustieteen opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus Tampere
Tietojohtamisen maisterikoulutus Tampere
Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisterikoulutus Tampere
Tuotantotalouden maisterikoulutus Tampere
Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus Tampere
Vastuullisen liiketoiminnan maisterikoulutus Tampere
Yrityksen johtamisen opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus Tampere
Yrityksen laskentatoimen opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus Tampere
Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus Tampere
Kielet / Kirjallisuus
Englannin kielen ja kirjallisuuden opintosuunta, Kielten maisterikoulutus Tampere
Kirjallisuustieteen maisterikoulutus Tampere
Logopedian maisterikoulutus Tampere
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (englanti) Tampere
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (ruotsi) Tampere
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (saksa) Tampere
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (venäjä) Tampere
Pohjoismaisten kielten opintosuunta, Kielten maisterikoulutus Tampere
Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta, Kielten maisterikoulutus Tampere
Suomen kielen opintosuunta, Kielten maisterikoulutus Tampere
Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta, Kielten maisterikoulutus Tampere
Luonnontieteet
Matematiikan maisterikoulutus Tampere
Media / Viestintä
Journalistiikan maisterikoulutus Tampere
Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisterikoulutus Tampere
Puheviestinnän maisterikoulutus Tampere
Viestinnän maisterikoulutus Tampere
Visuaalisen journalismin maisterikoulutus Tampere
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologian maisterikoulutus Tampere
Sosiaali- ja terveysala
Hoitotyön johtamisen opintosuunta, Hoitotieteen maisterikoulutus Tampere
Hoitotyön opettamisen opintosuunta, Hoitotieteen maisterikoulutus Tampere
Kansanterveystieteen maisterikoulutus Tampere
Public and Global Health, Master of Health Sciences Tampere
Taide / Kulttuuri
Teatterityön maisterikoulutus Tampere
Tekniikan ala
Automaatiotekniikan maisterikoulutus Tampere
Automation Engineering, Factory Automation and Robotics, Master of Science (Technology) Tampere
Biomedical Sciences and Engineering, Biomaterials and Tissue Engineering, Master of Science (Technology) Tampere
Biomedical Sciences and Engineering, Biomedical Micro- and Nanodevices, Master of Science (Technology) Tampere
Biomedical Sciences and Engineering, Health Technology and Informatics, Master of Science (Technology) Tampere
Biomedical Technology, Master of Science Tampere
Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan maisterikoulutus Tampere
Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan maisterikoulutus Tampere
Computing Sciences, Statistical Data Analytics, Master of Science (2 yrs) Tampere
Electrical Engineering, Smart Grids, Master of Science (Technology) Tampere
Electrical Engineering, Wireless Communications and RF Systems, Master of Science (Technology) Tampere
Engineering Materials Science, Master of Science (Technology) Tampere
Human-Technology Interaction, Master of Science Tampere
Industrial Engineering and Management, Business and Technology, Master of Science (Technology) Tampere
Konetekniikan maisterikoulutus Tampere
Materiaalitekniikan maisterikoulutus Tampere
Photonics Technologies, Master of Science (Technology) Tampere
Rakennustekniikan maisterikoulutus Tampere
Security and Safety Management, Safety Management and Engineering, Master of Science (Technology) Tampere
Sähkötekniikan maisterikoulutus Tampere
Teknis-luonnontieteellinen, maisteriohjelma Tampere
Ympäristö-, energia- ja biotekniikan maisterikoulutus Tampere
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Computational Big Data Analytics, Master of Science Tampere
Informaatiotutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Information Technology, Communication Systems and Networks, Master of Science (Technology) Tampere
Information Technology, Data Engineering and Machine Learning, Master of Science (Technology) Tampere
Information Technology, Embedded Systems, Master of Science (Technology) Tampere
Information Technology, Human-Technology Interaction, Master of Science (Tech) Tampere
Information Technology, Robotics and Artificial Intelligence, Master of Science (Technology) Tampere
Information Technology, Software Engineering – Web & Cloud, Master of Science (Technology) Tampere
Johtaminen ja tietotekniikan maisterikoulutus (Pori) Tampere
Software Development, Master of Science Tampere
Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus Tampere
Tietotekniikan maisterikoulutus Tampere
Yhteiskuntatieteet
Game Studies, Master of Social Sciences Tampere
Gender Studies, Master of Social Sciences Tampere
Global and Transnational Sociology, Master of Social Sciences Tampere
Hallintotieteen opintosuunta, Hallintotieteiden maisterikoulutus Tampere
Kansainvälisen politiikan opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta, Hallintotieteiden maisterikoulutus Tampere
Leadership for Change – European and Global Politics, Master of Social Sciences Tampere
Leadership for Change – Governance for Sustainable Change, Master of Administrative Sciences Tampere
Leadership for Change – Sustainable Business Management, Master of Science (Economics and Business Administration) Tampere
Nordic Master Programme in Innovative Governance and Public Management, Master of Administrative Sciences Tampere
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Peace, Mediation and Conflict Research, Master of Social Sciences Tampere
Public Choice, Master of Social Sciences Tampere
Research and Innovation in Higher Education, Master of Administrative Sciences Tampere
Security and Safety Management – Security Governance, Master of Administrative Sciences Tampere
Sosiaaliantropologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Sosiaalipolitiikan opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Sosiaalipolitiikan opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus (Pori) Pori
Sosiaalipsykologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Sosiaalityön maisterikoulutus Tampere
Sosiaalityön maisterikoulutus (Pori) Pori
Sosiologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Sosiologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus (Pori) Pori
Sukupuolentutkimuksen opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Työn ja hyvinvoinnin maisterikoulutus, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Työn ja hyvinvoinnin maisterikoulutus, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus (Pori) Pori
Valtio-opin opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus Tampere
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta, Hallintotieteiden maisterikoulutus Tampere

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere


Arvioinnit

Tampereen yliopisto ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.