Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kauppatieteet

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Kandiohjelmat

Kauppatieteet

Tavoite

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman suoritettuaan 

  • opiskelijalla on valmiudet talous- ja elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtäviin ja hän osaa hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi
  • opiskelija osaa arvioida analyyttisesti talouden ja yhteiskunnan muutoksia ja niiden merkitystä organisaatioiden toiminnan kannalta
  • opiskelija osaa etsiä relevanttia tietoa ja analysoida laajoja tietomääriä
  • opiskelija osaa käyttää oman koulutusalansa käsitteistöä ja menetelmiä sekä soveltaa tieteellistä tietoa
  • opiskelija osaa tuottaa  tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
  • opiskelija saa hyvät esiintymis- ja kommunikaatiotaidot sekä vahvan vieraiden kielten taidon.

Koulutuksen sisältö

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet toimia talous- ja elinkeinoelämän moninaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Talous- ja elinkeinoelämän kysymyksiä lähestytään ohjelmassa laaja-alaisena ilmiönä, sillä vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiminen edellyttää niin organisaatioiden, johtamisen, talouden kuin oikeudellistenkin perusteiden tuntemusta. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijana kehityt oman alasi asiantuntijaksi, mutta samalla voi laajentaa osaamistasi tiedekunnan muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamilla opinnoilla ja muulla opetustarjonnalla vastaamaan aikamme moninaisiin haasteisiin. Kansainvälistä osaamistasi kehität esimerkiksi ulkomailla suoritetun harjoittelun tai vaihtojakson aikana.

Opintoihin kuuluva harjoittelu, yrittäjyysopinnot sekä erilaisten organisaatioiden kanssa toteutetut projektit antavat mahdollisuuden yhdistää opitut asiat käytäntöön ja avaavat urapolkuja. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita työllistyen yrityksiin, kunnallis- ja valtionhallintoon, järjestökentälle sekä Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden tehtäviin.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritat ensin kandidaatin tutkinnon laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa hankitut laajat perustiedot auttavat soveltamaan oppimaasi erilaisissa toimintaympäristöissä. Kandiaattiopintojen puoli vaiheessa opintosuuntasi täsmentyy johonkin tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta, jotka ovat vakuutus ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus.

Lisäksi tiedekunnassa on kaksi kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa suomenkielistä maisteriohjelmaa: Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma sekä Vastuullisen liiketoiminnan maisterikoulutus sekä yksi englanninkielinen maisteriohjelma: Master's Degree Programme in Leadership for Change. 

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Kauppatieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.