Sivuston käyttötapa: Mobiili

Varhaiskasvatus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
3
suomi
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Kandiohjelmat

Varhaiskasvatus

Tavoite Tähän koulutukseen hyväksytyt opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) monimuotototeutuksena. Opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaateiksi. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu myös varhaiskasvatustyön ohessa ja yliopistokaupunkien ulkopuolella. Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut (työssäoppiminen). Lähiopetusjakso toteutuu noin kerran kuukaudessa yliopistojen määrittelemillä paikkakunnilla.Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia koulutuksensa mukaisissa kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtävissä on rakentanut asiantuntijaidentiteettiään ja kykenee kehittämään kasvatus-, opetus ja koulutusalaa sekä toimimaan moniammatillisissa työyhteisöissä ymmärtää eettisen vastuunsa yhteiskunnallisena ja globaalina toimijana sekä vuorovaikutustaitojen merkityksen kasvatus- ja opetustyössä pystyy hankkimaan ja analysoimaan kriittisesti oman alansa keskeistä tutkimustietoa ja hyödyntämään sitä tulevissa opinnoissa ja asiantuntijatehtävissä tuntee tieteellisen tutkimuksen perusteet ja keskeiset menetelmät sekä osaa toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tieteellisen tutkielman hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti omaa hyvät viestintä- ja kielitaidot sekä valmiudet hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa tulevissa opinnoissa ja oman alan asiantuntijatehtävissäKoulutuksen sisältö Opinnot antavat teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toimia kasvattajana, ohjaajana ja opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kandidaatin koulutuksen sisällön muodostavat kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot, pääaineen/tieteenalan perus- ja aineopinnot, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot sekä vapaasti valittavat ja/tai sivuaineopinnot.

Lähde: Opintopolku

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Varhaiskasvatus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.