🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Erityisopettaja

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Erityisopettaja

Tavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon erityisopettajan opintosuunnassa suoritettuaan opiskelija 

 • osaa toimia tutkivana ja kriittisenä asiantuntijana tukien ja ohjaten yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimista ja kehittymistä sekä itsenäisesti että osana monialaisia yhteisöjä ja verkostoja 
 • on perehtynyt laajasti erityispedagogiseen tutkimukseen sekä osaa kehittää, reflektoida ja arvioida kriittisesti ammattialaansa tutkimukseen perustuen  
 • ymmärtää erityispedagogiikan merkityksen ja osaa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ammatillisessa toiminnassaan 
 • osaa tehdä perusteltuja eettisiä valintoja kestävästi erityisopetuksen toimintaympäristöissä 
 • osaa kehittää, syventää ja reflektoida asiantuntijaidentiteettiään 
 • osaa toimia vaativissa ja moninaisissa vuorovaikutustilanteissa kasvatus- ja opetustyössä 
 • osaa analysoida kasvatuksen ja koulutuksen kenttää eri elämänvaiheissa ymmärtäen erityispedagogiikan monitieteistä perustaa ja suuntauksia syvällisesti 
 • ymmärtää laaja-alaisesti erityisopetuksen suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin periaatteita ja osaa toimia erityisopettajan tehtävässä  
 • osaa kriittisesti arvioida ja tuottaa erityispedagogista tieteellistä tietoa 

Sisältö

Erityisopettajaopintojen sisällöt kytkeytyvät erityispedagogiikan tutkimukseen ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Koulutuksessa painottuvat muuttuvat ja moninaistuvat erityisopetuksen toimintaympäristöt, yhteiskunnallisuus ja monitieteinen, rajat ylittävä tutkimus ja opetus. Koulutuksessa perehdytään erityispedagogisen tiedon soveltamiseen laaja-alaisissa erityisopetuksen ja -kasvatuksen tehtävissä kriittisesti ja reflektiivisesti.

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman erityisopettajan opintosuunnassa suoritat ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Opintoihin sisältyvät erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Tampere
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu