Sivuston käyttötapa: Mobiili

Arkkitehtuuri

Alta löydät listauksen koulutuksista, joiden aiheina on arkkitehtuuri, maisema- ja sisustussuunnittelu, tekninen piirustus ja rakennussuunnittelu. Arkkitehtuuri eli rakennustaide on taiteen muoto, jossa suunnitellaan rakennuksia sekä niihin liittyviä laajempia kokonaisuuksia esteettisestä näkökulmasta. Työssään arkkitehdilta vaaditaan tilallista hahmottamiskykyä sekä kykyä ratkaista ongelmia. Luovuus ja mielikuvitus ovat työssä eduksi  taiteellinen luovuus kehittyy ammattia harjoittaessa. Arkkitehtuuri yhdistää taiteen ja käytännön kiehtovalla tavalla. Maiseman ja sisustuksen suunnittelu tarvitsee arkkitehtien lisäksi myös teknisiä piirtäjiä ja suunnittelijoita sekä suunnitteluassistentteja.

Tutustu arkkitehtuurin ja siihen kiinteästi liittyvien alojen koulutuksiin ja vertaile niitä keskenään! Saadaksesi lisätietoja koulutuksista, voit olla yhteydessä sinua kiinnostaviin kouluttajiin täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottopyynnön. 

 
Näyttää 1-20 yhteensä 20 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Arkkitehtuuri
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Arkkitehdin työssä saat mahdollisuuden yhdistää luovuuden ja tekniikan, luoda uutta ja suojella vanhaa sekä suunnitella töitä, jotka kertovat tulevaisuuden sukupolville...
Maisema-arkkitehtuuri
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Maisema-arkkitehtuurissa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisema-arkkitehdin perusarvoihin kuuluu esteettisyys, ekologisuus sekä toiminnallisuus ja tavoitteena on tuottaa...
Arkkitehtuuri
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti (3 v + 2 v) Maailman pohjoisin arkkitehtikoulu Monipuoliset tiedot ja taidot rakennusten,...
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisteriohjelman keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen,...
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Arkkitehtuuri on sekä tekniikan että taiteen ala. Arkkitehtuuriopetuksessa yhdistyvät tiedolliset ammattiainekset ja taiteellinen hahmotus- ja ilmaisukyky. Arkkitehdin tulee kyetä näkemään...
Arkkitehtuurin ja muotoilun opintolinja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Arkkitehtuurin ja muotoilun opintolinja ei ole vain valmennuskurssi, vaan uran ensimmäinen vuosi. Opinnot sisältävät inspiroivia vierailevia luennoitsijoita alalta sekä paljon...
Arkkitehtikoulutus englanniksi Espanjassa
Study for a better future
         
(1)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espanja
Haluatko opiskella arkkitehdiksi ulkomailla? Study for a better future auttaa sinua veloituksetta hakemaan arkkitehtikoulutukseen Espanjaan. Arkkitehtikoulutus seuraa EU-säädöksiä ja loppututkintosi...
Arkkitehtikoulutuksen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Arkkitehdiksi voi Suomessa opiskella teknillisten korkeakoulujen arkkitehtiosastoilla: Espoon Otaniemessä, Tampereella ja Oulussa. Arkkitehtejä tarvitaan kaupunkien, asuinalueiden ja muiden yhdyskuntien suunnittelussa,...
Arkkitehtuurilinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Arkkitehtuurin valmentavissa opinnoissa kehitetään opiskelijan valmiuksia selviytyä jatko-opintojen ennakkotehtävistä ja pääsykokeista parhaalla mahdollisella tavalla sekä kuvataiteen että matematiikan alueilla. Arkkitehtuurilinja...
Bachelor’s Programme in Architecture
University CEU Cardenal Herrera
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Valencia
Arkkitehtuurin tutkinto University CEU Cardenal Herrerassa antaa mahdollisuuden kansainväliseen harjoitteluun yhdessä suosituimmista kohteista Eurooppalaisten opiskelijoiden keskuudessa. Oppilaitos tarjoaa täysin englanninkielellä toteutetun...
Sisustusarkkitehtuuri
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Rakennettu lähiympäristö on lähtökohtana sisustusarkkitehtuurin pääaineopinnoissa. Koulutuksessa opiskellaan tilan ja kalusteiden vuorovaikutuksellista suhdetta, analysoidaan ja arvioidaan tilojen luonnetta ja perehdytään...
Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus | muotoilija (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kouvola
Sisustusarkkitehdin työn tavoitteena on luoda toiminnallisesti ja esteettisesti korkeatasoisia sisätiloja ja toimintaympäristöjä. Työnkuva on laaja käsittäen koko elinympäristöömme kuuluvien sisätilojen kirjon...
Master's Programme in Architecture
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Architecture is a field of technology and of art. Architecture teaching combines knowledge-based professional material and artistic understanding and expression...
Rakennusarkkitehtikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kuopio
Rakennusala on Suomessa jatkossakin monipuolinen työllistäjä. Se uudistuu koko ajan luoden uusia mahdollisuuksia alan osaajille. Rakennusarkkitehdille on tarjolla runsaasti haastavia...
Sisustusarkkitehtuuri
Marbella Design Academy
         
(4)
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Marbella
Luova ammatti edellyttää peräänantamattomuutta, omintakeisuutta, uskallusta sekä roppakaupalla intohimoa. Marbella Design Academy tarjoaa täydellisen koulutuksen sinulle, joka haluat kansainvälisesti arvostetun...
Master's Programme in Interior Architecture
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Interior architecture addresses the close, human scale of space and furniture, used to create meaning and value for people and...
Master's Programme in Urban Studies and Planning | Architecture
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Urbanization is a global phenomenon that determines the future of our societies. Most of the key challenges of contemporary societies...
Architecture
Oulun yliopisto | University of Oulu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Oulu
northernmost architect school in the world design-oriented study programme leads to an EU-notified professional architect’s degree The international master’s degree...
Master's Programme in Urban Studies and Planning | Landscape Architecture
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Urbanization is a global phenomenon that determines the future of our societies. Most of the key challenges of contemporary societies...
Master's Programme in Creative Sustainability | Architecture
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Creative Sustainability programme (CS) provides a multidisciplinary learning platform in the fields of architecture, built environment, business and design. It...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-20 yhteensä 20 tulosta
 

Arkkitehtuuri yhdistää taiteen ja käytännön

Arkkitehtuuri eli rakennustaide on rakennusten sekä niihin liittyvien laajempien kokonaisuuksien suunnittelua esteettisestä näkökulmasta. Pienimuotoisimmillaan arkkitehtuuri voi olla ovenkahvan yksityiskohdan muotoilemista, kun taas toisaalta se voi käsittää myös kokonaisen maiseman tai kaupungin suunnittelun.

Toisin kuin useimmat taiteenlajit, arkkitehtuuri on vahvasti kytköksissä käytännöllisyyteen, jonka tulee yhdistyä visuaalisuuden kanssa toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi. Arkkitehtuuri on myös aina ilmentänyt aikakautensa tyyli-ihanteita, jonka lisäksi kulloinkin suosiossa tai parhaiten saatavilla olleet materiaalit ovat ohjanneet sen muotokieltä.

Arkkitehti voi olla erikoistunut esimerkiksi maiseman tai sisustuksen suunnitteluun. Arkkitehtuuri tarjoaa työpaikkoja myös muille kuin arkkitehdeille: suunnitteluassistentit ja tekniset piirtäjät ja suunnittelijat ovat tärkeä osa rakennusten, maiseman ja sisutuksen suunnitteluprosessia.

Alan vaatimukset

Työssään arkkitehdilta vaaditaan tilallista hahmottamiskykyä sekä kykyä ratkaista ongelmia. Luovuus ja mielikuvitus ovat eduksi taiteellinen luovuus kehittyy ammattia harjoittaessa. Tilaajat odottavat useimmiten arkkitehdilta uusia ideoita esteettisistä ratkaisuista sekä toimivuudesta. Vaatimukset voivat joskus olla ristiriitaisiakin. Tällöin arkkitehdin on kyettävä löytämään niihin kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Arkkitehdin työssä tarvitaan kykyä esittää ajatuksensa paperilla piirtäen –  piirustustaidosta on hyötyä erityisesti luonnosten laatimisessa. Arkkitehdin on kyettävä tarkkaan ajankäytön suunnitteluun ja oltava täsmällinen. Siten hänen on oltava myös järjestelmällinen. Työssä tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, koska asiakkaan tarpeet on kyettävä ymmärtämään ja työhön sisältyy paljon palavereja ja kokouksia yhteistyötahojen kanssa.

Arkkitehtikoulutuksen suorittaminen

Arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Eri oppilaitoksissa on mahdollista suuntautua arkkitehtuurin eri osa-alueisiin. 

Arkkitehtuurin opinnoissa voi suuntautua rakennussuunnitteluun, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, muotoiluun tai arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan. Opiskelu on alkuvaiheessa tiivistä suunnittelu- ja harjoitustehtävistä koostuvaa luentojen rytmittämää työtä.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opiskelijat alkavat tyypillisesti hakeutua itseään kiinnostavien aihepiirien pariin. Arkkitehdin koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet käytännön suunnittelutyöhön ja laaja näkemys monitieteisestä alasta.

Arkkitehdin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä ja sen ohjeellinen suoritusaika on viisi vuotta. Teknistieteellisellä alalla alemman korkeakoulututkinnon nimi on tekniikan kandidaatti ja ylemmän tutkinnon niminä ovat diplomi-insinööri ja arkkitehti.

Arkkitehdin tutkinnon lisäksi alalla voi suorittaa teknisen piirtäjän/sunnitteluassistentin tutkinnot ammatillisena perustutkintona tai ammattitutkintona.

Maisema-arkkitehdin koulutus Suomessa

Maisema-arkkitehdin koulutus on teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa maisema-arkkitehteja kouluttaa Aalto-ylipiston teknilliset korkeakoulut Espoossa.

Opinnot voivat painottua yhdyskuntasuunnitteluun, maiseman suunnitteluun ja rakentamiseen tai maiseman suunnitteluun ja hoitoon. Maisema-arkkitehtuurissa tarkastelun kohteena on ihmisen ympäristö kokonaisuudessan ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun asti.

Jatkotutkinnot

Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtiosastoilla on mahdollista suorittaa akateemisena jatkotutkintona tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkinnot.

Suunnitteluassistentin/teknisen piirtäjän perus- ja ammattitutkinnot

Tekninen piirtäjä/suunnitteluassistentti  tuottaa teknisiä piirustuksia esimerkiksi rakennusalan tai kone- ja metallituotealan tarpeisiin. Tehtäviin kuuluu myös suunnitelmien ja asiakirjojen arkistointia, julkaisujen laatimista ja toimistotöitä. Tekniset piirtäjät/suunnitteluassistentit  työskentelevät pääasiassa suunnittelutoimistoissa ja teollisuuslaitoksissa. Ammatissa tarvitaan suunnitteluohjelmistojen hallintaa, tarkkuutta, pitkäjännitteisyyttä ja ryhmätyötaitoja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa suunnitteluassistentin perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona. Perustutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa suunnitteluassistentin ammattitutkintoon.

Arkkitehdiksi opiskelu ulkomailla

Monet opiskelijat haluavat myös opiskella myös ulkomailla, joko kokonaan tai osittain esim. vaihto-opiskelun muodossa. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Vaihto-opiskelupaikkan voi hankkia myös itse ja myös näihin paikkoihin voi hakea vaihtostipendiä. Jos taas haluat haastaa itsesi ja suorittaa koko arkkitehdin koulutuksen ulkomailla ota siinä tapauksessa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan oppilaitokseen.

Arkkitehdin ammatti

Arkkitehtien työ sisältää pääosin talojen suunnittelua. Arkkitehdit toimivat kuitenkin myös yhdyskuntasuunnittelu- ja kaavoitustehtävissä. Rakennusten suunnittelutyö voi kohdistua uudis- tai korjausrakennuskohteeseen. Arkkitehdin tehtävänä on sovittaa yhteen omistajan ja/tai tilaajan sekä ympäristön asettamat vaatimukset. Rakennuksilta vaaditaan yleensä käyttökelpoisuutta, kestävyyttä ja esteettisyyttä taloudellisesti järkevästi toteutettuna.

Arkkitehtejä työskentelee yksityisissä toimistoissa, kunnilla ja valtiolla. Toimistoissa työ on ryhmätyötä. Suurissa rakennuskohteissa työ pilkotaan yleensä osiin. Tällöin päätetään kuka piirtää ikkunat, kuka ovet, lattiat, katot, kiintokalusteet jne. Apuna voi olla myös suunnitteluassistentti, joka auttaa suunnitelmien piirtämisessä sekä 3D-mallien toteutuksessa.

Suunnittelun alkuvaiheessa luonnoksia ja piirroksia tehdään vielä piirustuspöydälläkin kynällä ja paperilla. Varsinaiset suunnitelmat tehdään tietokoneella yleensä kolmiulotteisilla rakennussuunnitteluohjelmistoilla. Havainnollistamisen apuna käytetään myös 3D-virtuaalimalleja ja pienoismalleja. Työ tehdään periaatteessa normaalina päivätyöaikana, mutta työlle omistautuminen voi johtaa ylitöihin projektin tietyissä vaiheissa. Rakennussuunnittelu on urakkaluonteista työtä.

Arkkitehti työelämässä

Arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit työskentelevät useimmiten suunnittelutehtävissä kuntien tai valtion palveluksessa tai yksityisissä suunnittelutoimistoissa. Töitä on myös tutkimuksen ja opetuksen parissa. Yksityiset arkkitehtitoimistot, joista suurin osa on pieniä tai keskikokoisia. Noin 45 % arkkitehdeista toimii itsenäisinä yrittäjinä.

Työllisyystilanne

Rakennusalan työllisyys vaikuttaa vahvasti myös arkkitehtien työllistymiseen. Rakennusala on suhdanneherkkä työllistäjä. Maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakentamisen määriin, ja sitä kautta työvoiman tarpeeseen. Rakennustoiminta on myös kausiluonteista, ja työllisten määrä vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Työttömyyttä esiintyy yleensä eniten talvisin, vähiten kesäisin ja syksyisin.

Myös suunnittelu- sekä konsultointialan ja muotoilualan näkymät vaikuttavat arkkitehtien työllistymiseen. Yleisesti arkkitehtien työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä ja lähivuosina arkkitehtejä jää eläkkeelle enemmän kuin valmistuu.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: mol.fi, dia.fi, safa.fi, tut.fi, ammattinetti.fi, arkkitehdiksi.fi