Näyttää 1-20 koulutusta 32 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 32 tuloksesta
1
2

Arkkitehtuuri yhdistää taiteen ja käytännön

Arkkitehtuuri eli rakennustaide on rakennusten sekä niihin liittyvien laajempien kokonaisuuksien suunnittelua esteettisestä näkökulmasta. Pienimuotoisimmillaan arkkitehtuuri voi olla ovenkahvan yksityiskohdan muotoilemista, kun taas toisaalta se voi käsittää myös kokonaisen maiseman tai kaupungin suunnittelun.

Toisin kuin useimmat taiteenlajit, arkkitehtuuri on vahvasti kytköksissä käytännöllisyyteen, jonka tulee yhdistyä visuaalisuuden kanssa toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi. Arkkitehtuuri on myös aina ilmentänyt aikakautensa tyyli-ihanteita, jonka lisäksi kulloinkin suosiossa tai parhaiten saatavilla olleet materiaalit ovat ohjanneet sen muotokieltä.

Arkkitehti voi olla erikoistunut esimerkiksi maiseman tai sisustuksen suunnitteluun. Arkkitehtuuri tarjoaa työpaikkoja myös muille kuin arkkitehdeille: suunnitteluassistentit ja tekniset piirtäjät ja suunnittelijat ovat tärkeä osa rakennusten, maiseman ja sisutuksen suunnitteluprosessia.

Alan vaatimukset

Työssään arkkitehdilta vaaditaan tilallista hahmottamiskykyä sekä kykyä ratkaista ongelmia. Luovuus ja mielikuvitus ovat eduksi taiteellinen luovuus kehittyy ammattia harjoittaessa. Tilaajat odottavat useimmiten arkkitehdilta uusia ideoita esteettisistä ratkaisuista sekä toimivuudesta. Vaatimukset voivat joskus olla ristiriitaisiakin. Tällöin arkkitehdin on kyettävä löytämään niihin kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Arkkitehdin työssä tarvitaan kykyä esittää ajatuksensa paperilla piirtäen –  piirustustaidosta on hyötyä erityisesti luonnosten laatimisessa. Arkkitehdin on kyettävä tarkkaan ajankäytön suunnitteluun ja oltava täsmällinen. Siten hänen on oltava myös järjestelmällinen. Työssä tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, koska asiakkaan tarpeet on kyettävä ymmärtämään ja työhön sisältyy paljon palavereja ja kokouksia yhteistyötahojen kanssa.

Arkkitehtikoulutuksen suorittaminen

Arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Eri oppilaitoksissa on mahdollista suuntautua arkkitehtuurin eri osa-alueisiin. 

Arkkitehtuurin opinnoissa voi suuntautua rakennussuunnitteluun, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, muotoiluun tai arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan. Opiskelu on alkuvaiheessa tiivistä suunnittelu- ja harjoitustehtävistä koostuvaa luentojen rytmittämää työtä.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opiskelijat alkavat tyypillisesti hakeutua itseään kiinnostavien aihepiirien pariin. Arkkitehdin koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet käytännön suunnittelutyöhön ja laaja näkemys monitieteisestä alasta.

Arkkitehdin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä ja sen ohjeellinen suoritusaika on viisi vuotta. Teknistieteellisellä alalla alemman korkeakoulututkinnon nimi on tekniikan kandidaatti ja ylemmän tutkinnon niminä ovat diplomi-insinööri ja arkkitehti.

Arkkitehdin tutkinnon lisäksi alalla voi suorittaa teknisen piirtäjän/sunnitteluassistentin tutkinnot ammatillisena perustutkintona tai ammattitutkintona.

Maisema-arkkitehdin koulutus Suomessa

Maisema-arkkitehdin koulutus on teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa maisema-arkkitehteja kouluttaa Aalto-yliopiston teknilliset korkeakoulut Espoossa.

Opinnot voivat painottua yhdyskuntasuunnitteluun, maiseman suunnitteluun ja rakentamiseen tai maiseman suunnitteluun ja hoitoon. Maisema-arkkitehtuurissa tarkastelun kohteena on ihmisen ympäristö kokonaisuudessan ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun asti.

Jatkotutkinnot

Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtiosastoilla on mahdollista suorittaa akateemisena jatkotutkintona tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkinnot.

Suunnitteluassistentin/teknisen piirtäjän perus- ja ammattitutkinnot

Tekninen piirtäjä/suunnitteluassistentti  tuottaa teknisiä piirustuksia esimerkiksi rakennusalan tai kone- ja metallituotealan tarpeisiin. Tehtäviin kuuluu myös suunnitelmien ja asiakirjojen arkistointia, julkaisujen laatimista ja toimistotöitä. Tekniset piirtäjät/suunnitteluassistentit  työskentelevät pääasiassa suunnittelutoimistoissa ja teollisuuslaitoksissa. Ammatissa tarvitaan suunnitteluohjelmistojen hallintaa, tarkkuutta, pitkäjännitteisyyttä ja ryhmätyötaitoja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa suunnitteluassistentin perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona. Perustutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa suunnitteluassistentin ammattitutkintoon.

Arkkitehdiksi opiskelu ulkomailla

Monet opiskelijat haluavat myös opiskella myös ulkomailla, joko kokonaan tai osittain esim. vaihto-opiskelun muodossa. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Vaihto-opiskelupaikkan voi hankkia myös itse ja myös näihin paikkoihin voi hakea vaihtostipendiä. Jos taas haluat haastaa itsesi ja suorittaa koko arkkitehdin koulutuksen ulkomailla ota siinä tapauksessa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan oppilaitokseen.

Arkkitehdin ammatti

Arkkitehtien työ sisältää pääosin talojen suunnittelua. Arkkitehdit toimivat kuitenkin myös yhdyskuntasuunnittelu- ja kaavoitustehtävissä. Rakennusten suunnittelutyö voi kohdistua uudis- tai korjausrakennuskohteeseen. Arkkitehdin tehtävänä on sovittaa yhteen omistajan ja/tai tilaajan sekä ympäristön asettamat vaatimukset. Rakennuksilta vaaditaan yleensä käyttökelpoisuutta, kestävyyttä ja esteettisyyttä taloudellisesti järkevästi toteutettuna.

Arkkitehtejä työskentelee yksityisissä toimistoissa, kunnilla ja valtiolla. Toimistoissa työ on ryhmätyötä. Suurissa rakennuskohteissa työ pilkotaan yleensä osiin. Tällöin päätetään kuka piirtää ikkunat, kuka ovet, lattiat, katot, kiintokalusteet jne. Apuna voi olla myös suunnitteluassistentti, joka auttaa suunnitelmien piirtämisessä sekä 3D-mallien toteutuksessa.

Suunnittelun alkuvaiheessa luonnoksia ja piirroksia tehdään vielä piirustuspöydälläkin kynällä ja paperilla. Varsinaiset suunnitelmat tehdään tietokoneella yleensä kolmiulotteisilla rakennussuunnitteluohjelmistoilla. Havainnollistamisen apuna käytetään myös 3D-virtuaalimalleja ja pienoismalleja. Työ tehdään periaatteessa normaalina päivätyöaikana, mutta työlle omistautuminen voi johtaa ylitöihin projektin tietyissä vaiheissa. Rakennussuunnittelu on urakkaluonteista työtä.

Arkkitehti työelämässä

Arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit työskentelevät useimmiten suunnittelutehtävissä kuntien tai valtion palveluksessa tai yksityisissä suunnittelutoimistoissa. Töitä on myös tutkimuksen ja opetuksen parissa. Yksityiset arkkitehtitoimistot, joista suurin osa on pieniä tai keskikokoisia. Noin 45 % arkkitehdeista toimii itsenäisinä yrittäjinä.

Työllisyystilanne

Rakennusalan työllisyys vaikuttaa vahvasti myös arkkitehtien työllistymiseen. Rakennusala on suhdanneherkkä työllistäjä. Maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakentamisen määriin, ja sitä kautta työvoiman tarpeeseen. Rakennustoiminta on myös kausiluonteista, ja työllisten määrä vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Työttömyyttä esiintyy yleensä eniten talvisin, vähiten kesäisin ja syksyisin.

Myös suunnittelu- sekä konsultointialan ja muotoilualan näkymät vaikuttavat arkkitehtien työllistymiseen. Yleisesti arkkitehtien työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä ja lähivuosina arkkitehtejä jää eläkkeelle enemmän kuin valmistuu.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: mol.fi, dia.fi, safa.fi, tut.fi, ammattinetti.fi, arkkitehdiksi.fi

Usein kysytyt kysymykset

  • Arkkitehtien työ sisältää pääosin talojen suunnittelua. Arkkitehdit toimivat kuitenkin myös yhdyskuntasuunnittelu- ja kaavoitustehtävissä. Arkkitehdin tehtävänä on sovittaa yhteen omistajan ja/tai tilaajan sekä ympäristön asettamat vaatimukset. Rakennuksilta vaaditaan yleensä käyttökelpoisuutta, kestävyyttä ja esteettisyyttä taloudellisesti järkevästi toteutettuna.

  • Arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. 

    Arkkitehdin työssä tarvitaan kykyä esittää ajatuksensa paperilla piirtäen– piirustustaidosta on hyötyä erityisesti luonnosten laatimisessa.  Arkkitehdiltä vaaditaan myös järjestelmällisyyttä ja vuorovaikutustaitoja.

  • Arkkitehdin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä ja sen ohjeellinen suoritusaika on viisi vuotta.

  • "Arkkari" on puhekielinen lyhennys sana "arkkitehti". Se on yleisesti käytetty slangisana Suomessa, erityisesti rakennusalalla tai opiskelijoiden keskuudessa.

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!