Kandi- ja maisteriohjelmat

Tietotekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietotekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tavoite

Tietotekniikasta on tullut maailmanlaajuisesti tärkein teknologia ja suurin työllistävä sektori länsimaissa. On mahdotonta löytää alaa, jota tietotekniikka ei olisi mullistanut.

Tietotekniikka on tärkeä osa yhteiskuntaa monella tasolla: tietoliikenne laitteiden ja ihmisten välillä, pelit ja taide, älykkäät ohjelmistot ja robotit, lääketieteen mittaus- ja kuvantamislaitteet, puolustusjärjestelmät, elektroninen kauppa sekä sosiaalinen kanssakäyminen kuuluvat arkeemme. Suomi ja Tampere ovat olleet tietotekniikan koulutuksessa alan edelläkävijöitä alusta alkaen, ja me koulutammekin huippuasiantuntijoita yritysten, yhteiskunnan ja tieteen palvelukseen.

Tietotekniikan opetus kattaa alan monipuolisesti piirilevyistä ja elektroniikasta digitaalisiin prosessoreihin sekä ohjelmisto- ja lisälaiterajapinnoista ohjelmistojen suunnitteluun, tietoverkkoihin ja tietoturvaan, ja älykkäisiin itseoppiviin laitteisiin.

Tietotekniikan tutkinto koostuu kolmevuotisesta tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta tietotekniikan DI-tutkinnosta. Yhteishaussa hyväksytty opiskelija saa opinto-oikeuden tekniikan kandidaatin JA diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmassa opiskelu tähtää alan matemaattis-luonnontieteellisen perustan ymmärtämiseen ja soveltamiseen, nykyisten ratkaisujen hallitsemiseen sekä tulevaisuuden tekniikoiden kehittämiseen. Tietotekniikan perusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmassa opiskellaan myös sähkötekniikan kannalta tärkeitä aiheita. Tutkinto-ohjelmaan hakeudutaan joko sähkötekniikan tai tietotekniikan hakukohteesta.

Koulutuksen sisältö

Monimuotoista ja motivoivaa opiskelua

Tietotekniikan opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Opetuksemme on monimuotoista, joten luennot, laboratoriotyöt ja erilaiset harjoitustyöt tulevat sinulle tutuiksi opintojesi aikana. Olemme tehneet opetuksesta hauskaa ja motivoivaa!

Opiskelijan ei tarvitse osata tietotekniikkaa ennalta vaan ohjelmoinnin opettelun voi aloittaa alkeista. Tärkeintä on avoin mieli ja asenne tavoitteelliseen työntekoon! Opinnoissa ei ole kyse vain koodailusta, vaan opintojen tavoitteena on laaja-alaisuus.

Opiskelu alkaa tutkinto-ohjelman yhteisellä johdanto-opintojaksolla, jonka aikana perehdytään tieto- ja sähkötekniikan alaan ja yliopisto-opiskeluun oman opettajatuutorin johdolla. Alkuvaiheen opinnoissa hankitaan vankka ja laaja matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen tietotekniikan perusasioita unohtamatta. Toisen vuoden aikana valitaan kandidaatin tutkinnon syventymiskohde ja vapaavalintainen aineopintokokonaisuus.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa kaikille yhteisiä opintoja on enää hyvin vähän, ja osaamistaan voi suunnata valinnoillaan hyvin vapaasti. Opinnoissa tehdään myös laajempia projektitöitä, ja opiskeluaikana hankittua osaamista osoitetaan opintojen lopussa tehtävällä diplomityöllä.

Opinnoissa sinua tukevat opiskelijatuutorit ja opettajatuutorit. TietoTeekkarikillan eli TiTen toiminta tarjoaa opintojen rinnalle hyvää vastapainoa ja yhteistä tekemistä muiden opiskelijoiden kanssa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu