🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Liiketoiminnan logistiikan koulutus | tradenomi | monimuotototeutus

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Liiketoiminnan logistiikan koulutus | tradenomi | monimuotototeutus

Tradenomit työskentelevät erilaisten yritysten ja organisaatioiden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Asiantuntijuus, asiakaslähtöisyys ja yhteistyökyky ovat tradenomin työssä keskeisiä ominaisuuksia, joita opinnot vahvistavat.

Liiketoiminnan ja logistiikan koulutuksesta valmistuva tradenomi on sekä logistiikan että liiketoiminnan osaaja. Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa hyvät mahdollisuudet edetä uralla johtotehtäviin tai perustaa oman yrityksen.

Opiskele tradenomitutkinto joustavasti, työn ohessa

Monimuotokoulutuksessa voit opiskella joustavasti myös kokopäivätyön ohessa. Suuri osa opinnoista tehdään itsenäisenä etäopiskeluna, jossa hyödynnetään sähköisiä oppimisalustoja oppimisen tukena. Itsenäistä etäopiskelua rytmittää lähiopetus. Lähipäivä uudella Kupittaan kampuksellamme on maanantai-iltaisin (klo 17–20) ja Teams-päivä etänä keskiviikkoiltaisin (klo 17–20).

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma opintojen alkuvaiheessa. Henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa huomioidaan koulutukseen soveltuvaa aiemmin hankittua osaamista, jota voidaan hyväksilukea tutkintoon.

Tutkinnon sisältö ja toteutus

Tradenomi (AMK) -tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja suunniteltu kesto 3,5 vuotta. Opinnot sisältävät kaikille yhteisiä ja valinnaisia opintoja, harjoittelua ja opinnäytetyön. Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä, lisäksi opinnoissa painottuu korkeakouluopintoihin kuuluva tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Liiketoiminnan ja logistiikan monimuotokoulutuksessa opiskelet ensimmäisenä lukuvuotena liiketaloutta ja logistiikkaa. Toisena ja kolmantena lukuvuotena voit valita, syvennätkö osaamistasi logistiikassa vai liiketoimintaprosessien kehittämisessä.

Hyvin hoidettu logistiikka on yksi yrityksen menestyksen avaintekijöistä. Logistiikan opintojen tärkeimmät osa-alueet ovat hankinnat, kuljetukset ja varastointi sekä näiden toimintojen yhteensovittaminen ja ohjaus tietotekniikkaa hyödyntäen. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi ostaja, hankintapäällikkö, ajojärjestelijä, kuljetussuunnittelija ja logistiikan sovellusasiantuntija.

Muuttuvat liiketoimintamallit, parempi asiakaskokemus ja kilpailukyvyn varmistaminen edellyttävät sujuvampia prosesseja kenttätyöstä ylimpään johtoon ja asiakasrajapintaan. Liiketoimintaprosessien kehittämisen suuntautumisessa opiskelet liiketoiminnan kehittämistä, toiminnanohjausjärjestelmiä ja esimiestyötä. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esim. palveluneuvoja, kehityspäällikkö, laatuvastaava, konsultti, työnjohtaja tai lähiesimies.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Turku
  • Hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu