Ylemmät AMK-tutkinnot

Rakennettu ympäristö | insinööri | YAMK

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Rakennettu ympäristö | insinööri | YAMK

akennettu ympäristö on eri rakennusalan korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille suunnattu työelämälähtöinen koulutus. Sen tavoitteena on parantaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä, antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä edistää kriittistä ajattelua, luovaa ongelmanratkaisua, yhteistyötaitoja, projektinhallintaosaamista sekä tiimityö- ja verkostoitumistaitoja.  Koulutuksesta valmistut ylempään AMK-tutkintoon, eli Master-tutkintoon.

Opintojen sisältö

Rakennettu ympäristö -koulutuksen laajuus on 60 op ja sen suunniteltu kesto on työn ohessa suoritettuna 1,5 vuotta. Koulutus koostuu

  • syventävistä opinnoista (ydinosaaminen) 20 op
  • vapaasti valittavista opinnoista (laajentava osaaminen) 10 op
  • opinnäytetyöstä 30 op.

Rakennettu ympäristö -koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä:

  • rakentamisen merkityksestä ja asemasta teollisuudessa sekä nykyaikaisessa jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja kriittisistä suhtautumista.
  • kestävän kehityksen periaatteista sekä alan haasteista ja niiden tuomista mahdollisuuksista.
  • työelämän tuloksellisen kehittämistyön ja tutkimustiedon käytöstä tuotteiden ja toimintojen kehittämisessä tuntemalla mm. teoreettiset käsitteet, työ-, tutkimus- ja kehittämismenetelmät.
  • hankeosaamisessa ja rakentamisen prosessien merkityksestään osana toimialan kehittämistä.

Substanssiosaamiseen sijaan pääpaino koulutuksessa on laaja-alaisen rakentamisen eri tehtävien, esimerkiksi esimiestyön, johtamisen, vaativien asiantuntijatehtävien sekä poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien alueilla, ja osaamistaan urakehityksensä edistämisessä sekä tilaajan että urakoitsijan näkökulmasta. Koulutuksen aikana vahvistetaan myös insinöörin perusvaatimuksia, jos niitä ei ole aiemmin opiskellut.

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa.)

Tutkinto / todistus

Insinööri (ylempi AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu