Ylemmät AMK-tutkinnot

SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen | tradenomi | YAMK

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen | tradenomi | YAMK

SOTE-palvelujen ja SOTE-liiketoiminnan johtamisen Master-koulutus tarjoaa johtamisosaamista, jota tarvitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ajankohtaisissa ja merkittävissä muutoksissa. Keskeistä koulutuksessa on tiedolla johtaminen, tavoitteellisuus ja toimeenpanokyvykkyys. Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka haluavat edetä urallaan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajina.  

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia,ja sen Leadership Excellence -koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan. 

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus on laajudeltaan 90 op ja sen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (40 op), laajentavasta osaamisesta (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja -liiketoiminnan johtamisen ammattiopinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot, joita opiskelija voi valita muista Turun AMK:n tai muiden korkeakoulujen Master-ohjelmista. 

Kaikille yhteisissä opinnoissa saat työkaluja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin ja tulevaisuuden tutkimukseen. Lisäksi kehität omaa tutkimus- ja kehittämismenetelmäosaamistasi kuten tiedonkeruumenetelmien hallintaa, tutkimusetiikkaa, toiminnan mallintamista sekä toiminnan mallintamista, analysointia ja kuvaamista. Syventävissä opinnoissa perehdytään uudistuvaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, tiedolla johtamiseen, laskentatoimeen, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantotalouteen, sote-johtajuuteen.

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Myös oman opinnäytetyö aiheen valinnalla voit syventää omaa osaamistasi juuri haluamaltasi alalta. Opinnäytetyössä kehitetään työelämän käytäntöjä ja sen sisältö määräytyy opiskelijan omista lähtökohdista. Voit tehdä opinnäytetyön myös muuhun kuin omaan työnantajaorganisaatioosi ja tätä kautta laajentaa osaamistasi ja verkostojasi.

Koulutuksen toteutus

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa.)

Tutkinto / todistus

Tradenomi (Ylempi AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu