Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiologia, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Turku
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Sosiologia, maisteriohjelma

Tavoite

Sosiologian maisterin opinnoissa erikoistutaan toiseen kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta: 1) Sosiaalinen eriarvoisuus tai 2) Yhteisöt ja yhteiskunnan muutos. Tutkinnon oppimistavoitteina on, että valmistuessaan opiskelija osaa:

  1. koota, arvioida ja tulkita ajankohtaista tutkimustietoa suuntautumisvaihtoehtoihin liittyvistä yhteiskunnallisista kysymyksistä
  2. tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa hyödyntämällä asianmukaisia teorioita ja tutkimusmenetelmiä
  3. muodostaa perusteltuja johtopäätöksiä ja yhteiskunnallisia suosituksia tutkittaviin ilmiöihin liittyen
  4. viestiä tutkimuksesta tiedeyhteisölle, asiantuntijaorganisaatioille, päättäjille, kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisille

Saavutettu erityisosaamien antaa monipuoliset valmiudet yhteiskunnalliseen asiantuntijatyöhön vaativissa tehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sekä pohjatiedot alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Valtiotieteiden maisterin tutkinnossa vahvistetaan toisaalta opiskelijan yleistä sosiologista teoreettista osaamista, toisaalta kykyä hankkia ja tulkita ajankohtaista erityisalakohtaista tutkimustietoa. Opiskelijat erikoistuvat itse valitsemiensa tutkimusmenetelmien soveltamiseen käytännön tutkimustyössä. Tutkimustiedon raportointia ja viestintää eri kohdeyleisöille harjoitellaan tieteellisessä ja yleistajuisessa muodossa. Hankittua osaamista hyödynnetään pro gradu -tutkielmassa ja kaikille pakollisessa työharjoittelussa alan kannalta relevanteissa työpaikoissa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit

Sosiologia, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele yhteiskunta- ja valtiotieteitä monipuolisesti!

Haluatko tietää, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu? Suorita Alkio-opistossa opintokokonaisuus, joka auttaa sinua pääsemään haluamaasi opiskelupaikkaan!