Sosiologia, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Turku
Itsenäiset maisteriohjelmat

Sosiologia, maisteriohjelma

Valtiotieteiden maisterin tutkinnossa vahvistetaan toisaalta opiskelijan yleistä sosiologista teoreettista osaamista, toisaalta kykyä hankkia ja tulkita ajankohtaista erityisalakohtaista tutkimustietoa. Opiskelijat erikoistuvat itse valitsemiensa tutkimusmenetelmien soveltamiseen käytännön tutkimustyössä. Tutkimustiedon raportointia ja viestintää eri kohdeyleisöille harjoitellaan tieteellisessä ja yleistajuisessa muodossa. Hankittua osaamista hyödynnetään pro gradu -tutkielmassa ja kaikille pakollisessa työharjoittelussa alan kannalta relevanteissa työpaikoissa.

Tavoitteet

Sosiologian maisterin opinnoissa oppimistavoitteina on, että valmistuessaan opiskelija osaa:

  1. koota, arvioida ja tulkita ajankohtaista tutkimustietoa yhteiskunnallisista kysymyksistä
  2. tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa hyödyntämällä asianmukaisia teorioita ja tutkimusmenetelmiä
  3. muodostaa perusteltuja johtopäätöksiä ja yhteiskunnallisia suosituksia tutkittaviin ilmiöihin liittyen
  4. viestiä tutkimuksesta tiedeyhteisölle, asiantuntijaorganisaatioille, päättäjille, kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisille

Saavutettu erityisosaaminen antaa monipuoliset valmiudet yhteiskunnalliseen asiantuntijatyöhön vaativissa tehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sekä pohjatiedot alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Sosiologia, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.