Sivuston käyttötapa: Mobiili

Eläinlääkärin koulutus

Eläinlääkärinä saavat Suomessa toimia vain laillistetut eläinlääkärit. Eläinlääkäri ehkäisee ja hoitaa eläinten sairauksia. Eläinlääkäriksi voi opiskella Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Alla olevasta koulutuslistauksesta voit etsiä eläinlääkärin koulutuksia. Tutustu koulutusesittelyihin, vertaile oppilaitoksia ja ota yhteyttä kiinnostaviin oppilaitoksiin!

 
Näyttää 1-4 yhteensä 4 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Eläinlääkärikoulutus englanniksi Valenciassa
Study for a better future
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Valencia
Haaveiletko eläinlääkärin ammattista? Haluaisitko opiskella eläinlääkäriksi ulkomailla? Study for a better future auttaa sinua veloituksetta hakemaan eläinlääkärin koulutukseen Valenciaan. Koulutettuna...
Eläinlääketieteen opinnot Unkarissa
Veridium Education
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Budapest
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto on mahdollista suorittaa Unkarin Budapestissa englannin kielellä. Koulutuksen pituus on noin 5,5 vuotta ja opinnot ovat vastaavia...
Bachelor’s Programme in Veterinary
University CEU Cardenal Herrera
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Valencia
University CEU Cardenal Herreran eläinlääketieteen tiedekunnalla on 20 vuoden kokemus eläinlääkärin tutkinnoista kolmella eri kielellä: espanjaksi, ranskaksi ja englanniksi. Yliopisto...
Eläinlääketieteellinen linja
Ruoveden lukio
Lukiot ja erikoislukiot
Ruovesi
Ruoveden lukion eläinlääketieteellinen painotuslinja valmentaa jo lukioaikana eläinlääkärin opintoihin. Linja sopii myös lääketieteellisiin opintoihin aikoville. Osana lukio-opintoja järjestetään eläinlääketieteellisiin ja...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-4 yhteensä 4 tulosta
 

Eläinlääkärin koulutus

Suomessa eläinlääkäriksi voi opiskella Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö. Tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta ja tutkimuksesta ja huolehtii alan tieteellisestä ja ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Lisäksi tiedekunta kehittää käytännön eläinlääkintää ja siihen liittyvää palvelutoimintaa.

Eläinlääketieteen koulutusohjelmaan on otettu vuosittain noin seitsemänkymmentä opiskelijaa. Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Valintakokeessa on myös aineisto-osuus, johon hakija pääsee tutustumaan vasta valintakoetilanteessa.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelevat perehtyvät eläinlääketieteen lisäksi eläinlääkintähuoltoon ja elintarvike- sekä ympäristöhygieniaan. Koulutuksessa pureudutaan alan tietelliseen tutkimukseen ja analysoidaan kokonaisvaltaisesti sitä, miten eläinten, ihmisten sekä ympäristön hyvinvointia voidaan edistää ja tukea.

Eläinlääkärin opinnot

Opiskelu koostuu teoriapainotteisista luennoista, esimerkiksi eläinten anatomian opinnoista, pienryhmätöistä sekä käytännön harjoituksista. Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluu myös Yliopistollinen eläinsairaala, jossa opetellaan käytännönläheisesti eläinlääkärin ammatissa toimimista.

Opinnot alkavat kolmivuotisilla eläinlääketieteen kandidaatin opinnoilla ja jatkuvat komivuotisiin eläinlääketieteen lisensiaatin opintoihin. Nämä tutkinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia eläinlääkärinä.

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen opiskelija voi suorittaa ammatillisen jatkotutkinnon, josta valmistuu erikoiseläinlääkäriksi. Erikoiseläinlääkärin tutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opiskelua eläinlääketieteen tohtoriksi.

Eläinlääkärin erikoistumisvaihtoehdot:

  • Pieneläinsairaudet
  • Hevossairaudet
  • Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
  • Tarttuvat eläintaudit
  • Ympäristöterveydenhuolto
  • Elintarviketuotannon hygienia

Eläinlääkäriksi voi opiskella myös ulkomailla. Esimerkiksi Viron Tartossa opiskelee monia suomalaisia eläinlääkäriopiskelijoita. Euroopan Unionin alueella opiskeltu tutkinto on yleensä melko vaivatonta laillistaa Suomessa.

Eläinlääkärin työnkuva

Eläinlääkärin työ on asiakaspalveluammatti. Työssä tarvitaan vuorovaikutus- sekä empatiataitoja, ripeää päätöksentekokykyä sekä motivaatiota tehdä työtä vaihtelevissa ja haastavissa olosuhteissa.

Eläinlääkärin työnkuva on laaja. Eläinten terveyden ja sairauksien hoidon lisäksi eläinlääkäri ottaa osaa eläinsuojelukysymyksiin sekä on mukana ehkäisemässä tarttuvien eläintautien leviämistä. 

Työhön liittyy ihmisten elinympäristön terveellisyydestä huolehtiminen. Esimerkiksi tarkastuseläinlääkäri työskentelee elintarvikevalvonnassa ja on valtion viranhaltija lihanjalostuslaitoksessa. Tarkastuseläinlääkärin tehtävä on vastata lihan laadusta ja prosessin hygieniasta. Työnkuvaan kuuluu koko lihanjalostusketjun turvallisuuden valvonta aina eläinten kuljetuksesta teurastukseen ja lihan jalostukseen.

Tavallinen eläinlääkärin työpäivä voi sisältää potilastyötä, kirurgisia toimenpiteitä ja esimerkiksi vierailuja maatiloilla. Suurilla klinikoilla työskentelevät eläinlääkärit erikoistuvat useammin tiettyyn alueeseen, esimerkiksi eläinten suun ja hampaiden hoitoon.

Missä eläinlääkäri voi työskennellä?

Suomessa on noin 2450 (v. 2015) laillistettua eläinlääkäriä. Eläinlääkärin työympäristöt vaihtelevat maaseudusta kaupunkeihin ja kansainvälisiin ympäristöihin. Eläinasemien lisäksi eläinlääkärit voivat tehdä töitä myös elintarvike- ja lääketeollisuuden parissa.

Eläinlääkäreillä on erittäin hyvät työllisyysnäkymät. Tämä johtuu osin siitä, että ihmiset ottavat useammin lemmikkieläimiä ja harrastavat eläinten parissa yhä enemmän. Myös elintarvikkeiden ja tarttuvien eläintautien valvonta on ala, johon eläinlääkäreitä tulee työllistymään entistä enemmän.

Eläinlääkäriliitto toimii Suomessa eläinlääkäreiden edunvalvojana. Liiton  mukaan noin kolmasosa eläinlääkäreistä työskentelee yksityisellä sektorilla ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai työsuhteessa.

 

Palaa sivun alkuun

Lähteet:  Ammattinetti.fi, helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta