Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
 • = Mukana kevään yhteishaussa
 • = Mukana 2. asteen yhteishaussa
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta

Eläinlääkärin koulutus

Suomessa eläinlääkäriksi voi opiskella Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö. Tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta ja tutkimuksesta ja huolehtii alan tieteellisestä ja ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Lisäksi tiedekunta kehittää käytännön eläinlääkintää ja siihen liittyvää palvelutoimintaa.

Eläinlääketieteen koulutusohjelmaan on otettu vuosittain noin seitsemänkymmentä opiskelijaa. Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Valintakokeessa on myös aineisto-osuus, johon hakija pääsee tutustumaan vasta valintakoetilanteessa.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelevat perehtyvät eläinlääketieteen lisäksi eläinlääkintähuoltoon ja elintarvike- sekä ympäristöhygieniaan. Koulutuksessa pureudutaan alan tietelliseen tutkimukseen ja analysoidaan kokonaisvaltaisesti sitä, miten eläinten, ihmisten sekä ympäristön hyvinvointia voidaan edistää ja tukea.

Eläinlääkärin opinnot

Opiskelu koostuu teoriapainotteisista luennoista, esimerkiksi eläinten anatomian opinnoista, pienryhmätöistä sekä käytännön harjoituksista. Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluu myös Yliopistollinen eläinsairaala, jossa opetellaan käytännönläheisesti eläinlääkärin ammatissa toimimista.

Opinnot alkavat kolmivuotisilla eläinlääketieteen kandidaatin opinnoilla ja jatkuvat kolmivuotisiin eläinlääketieteen lisensiaatin opintoihin. Nämä tutkinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia eläinlääkärinä.

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen opiskelija voi suorittaa ammatillisen jatkotutkinnon, josta valmistuu erikoiseläinlääkäriksi. Erikoiseläinlääkärin tutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opiskelua eläinlääketieteen tohtoriksi.

Eläinlääkärin erikoistumisvaihtoehdot:

 • Pieneläinsairaudet
 • Hevossairaudet
 • Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
 • Tarttuvat eläintaudit
 • Ympäristöterveydenhuolto
 • Elintarviketuotannon hygienia

Eläinlääkäriksi voi opiskella myös ulkomailla. Esimerkiksi Viron Tartossa opiskelee monia suomalaisia eläinlääkäriopiskelijoita. Euroopan Unionin alueella opiskeltu tutkinto on yleensä melko vaivatonta laillistaa Suomessa.

Eläinlääkärin työnkuva

Eläinlääkärin työ on asiakaspalveluammatti. Työssä tarvitaan vuorovaikutus- sekä empatiataitoja, ripeää päätöksentekokykyä sekä motivaatiota tehdä työtä vaihtelevissa ja haastavissa olosuhteissa.

Eläinlääkärin työnkuva on laaja. Eläinten terveyden ja sairauksien hoidon lisäksi eläinlääkäri ottaa osaa eläinsuojelukysymyksiin sekä on mukana ehkäisemässä tarttuvien eläintautien leviämistä. 

Työhön liittyy ihmisten elinympäristön terveellisyydestä huolehtiminen. Esimerkiksi tarkastuseläinlääkäri työskentelee elintarvikevalvonnassa ja on valtion viranhaltija lihanjalostuslaitoksessa. Tarkastuseläinlääkärin tehtävä on vastata lihan laadusta ja prosessin hygieniasta. Työnkuvaan kuuluu koko lihanjalostusketjun turvallisuuden valvonta aina eläinten kuljetuksesta teurastukseen ja lihan jalostukseen.

Tavallinen eläinlääkärin työpäivä voi sisältää potilastyötä, kirurgisia toimenpiteitä ja esimerkiksi vierailuja maatiloilla. Suurilla klinikoilla työskentelevät eläinlääkärit erikoistuvat useammin tiettyyn alueeseen, esimerkiksi eläinten suun ja hampaiden hoitoon.

Missä eläinlääkäri voi työskennellä?

Suomessa on noin 2450 (v. 2015) laillistettua eläinlääkäriä. Eläinlääkärin työympäristöt vaihtelevat maaseudusta kaupunkeihin ja kansainvälisiin ympäristöihin. Eläinasemien lisäksi eläinlääkärit voivat tehdä töitä myös elintarvike- ja lääketeollisuuden parissa.

Eläinlääkäreillä on erittäin hyvät työllisyysnäkymät. Tämä johtuu osin siitä, että ihmiset ottavat useammin lemmikkieläimiä ja harrastavat eläinten parissa yhä enemmän. Myös elintarvikkeiden ja tarttuvien eläintautien valvonta on ala, johon eläinlääkäreitä tulee työllistymään entistä enemmän.

Eläinlääkäriliitto toimii Suomessa eläinlääkäreiden edunvalvojana. Liiton  mukaan noin kolmasosa eläinlääkäreistä työskentelee yksityisellä sektorilla ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai työsuhteessa.

 

Palaa sivun alkuun

Lähteet:  Ammattinetti.fi, helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta

Usein kysytyt kysymykset

 • Eläinlääkäri hoitaa eläimiä ja tekee diagnooseja, määrää hoitoja ja toimenpiteitä sekä auttaa ehkäisemään eläinten sairauksia ja vammoja.

 • Suomessa eläinlääkäriksi voi opiskella Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö.

 • Eläinlääkärin opinnot alkavat kolmivuotisilla eläinlääketieteen kandidaatin opinnoilla ja jatkuvat kolmivuotisiin eläinlääketieteen lisensiaatin opintoihin. Nämä tutkinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia eläinlääkärinä.

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!