Näyttää 1-20 koulutusta 45 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 45 tuloksesta
1
2
3

Master of Business Administration (MBA)

MBA-tutkinnot ovat liiketalouteen painottuvia maisteritason täydennyskoulutusohjelmia. Koulutus on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä heille, jotka tahtovat lisäkoulutusta oltuaan jo muutaman vuoden työelämässä. MBA-tutkinnon tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on tuoreimmat tiedot, taidot ja näkökulmaa toimia liike-elämän osa-alueilla. Koulutuksen myötä opiskelija on entistä ammattitaitoisempi ja valmis toimimaan myös johtotehtävissä.

Opiskelu on kansainvälistä ja opiskelija saa hyvät valmiudet toimia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tutkinnon voi suorittaa lähes kaikkialla maailmassa, ja se on myös  kansainvälisesti hyvin tunnettu tutkinto. MBA-koulutus on hyvä vaihtoehto, mikäli haluat parantaa omia johtamistaitojasi ja laajentaa liike-elämän tuntemustasi. Tutkinnon hakukriteerit vaihtelevat koulu- ja ohjelmakohtaisesti.

MBA-tutkinnon voi suorittaa usein monilla eri tavoilla koulutusohjelmasta ja oppilatoksesta riippuen. Tutkinnon suorittaminen kestää useimmiten noin vuodesta kahteen vuoteen. Koulutuksia tarjotaan niin verko-opintoina, osa-aikaisina että päiväopintoina kampuksilla. Tutkinnon painotusalueet vaihtelevat; opiskelija voi suuntautua opinnoissaan esimerkiksi markkinointiin, kansainväliseen kauppaan, yrittäjyyteen tai projektijohtamiseen.  Koulutuksen aikana valittu suuntautuminen johdattaa usein opiskelijaa tiettyjen työtehtävien pariin. Opinnot kehittävät yleisesti erityisesti opiskelijan analyyttistä, kriittistä ja strategista ajattelutapaa, päätöksentekokykyjä sekä kommunikaatio- ja tiimityötaitoja.

Koulutuksen laadun varmistaminen

MBA- tutkintoa ei tule sekoittaa ylemmän ammattikorkeakoulun tradenomitutkintoon vaikka termi MBA onkin sama. Suomessa ei siksi juurikaan käytetä YAMK tason tradenomitutkinnosta MBA-nimeä, sillä näin halutaan välttää vääränkäsitykset. Yleisesti voidaan siis sanoa, että MBA-tutkinnosta puhuttaessa viitataan nimeomaan liiketoimintajohtamisen maisteritutkintoon.

MBA-ohjelmat ole opetusministeriön valvonnan alaisia ja opintojen sisältö painopisteineen saattaa vaihdella suuresti. Oppilaitokset pyrkivätkin vakuuttamaan opintojen tason laatuarvioinneilla eli akkredioinneilla. Akkreditointi tarkoittaa kansainvälisiä periaatteita, joiden mukaan todennetaan eri koulutusohjelmien yhteneväisyys. Niitä saa kolmelta eri organisaatiolta, joita ovat amerikkalainen AACSAB International, yleiseurooppalainen EQUIS ja englantilainen AMBA. Suomessa MBA-ohjelman arviointeja tekee Korkeakoulujen arviointineuvosto.

In English

MBA degrees are business-oriented Master's degree programs.The training is intended for those who have already completed Bachelor's degree, and those who want to have further training after having been in a job for a few years. The MBA degree aims to ensure that the student has the latest knowledge, skills and perspective to act in different business areas. MBA gives students a solid understanding of business, developing their critical, analytical and strategical thinking.

The MBA degree programmes can be carried out in different ways. Many universities around the world offer MBAs, online, part time as well as on campus. It is common for students to specialize in a field within the business discipline such as International Business, Marketing, Entrepreneurship, Project Management, etc.

It is important to notice that the MBA degree is not the same as the finnish higher degree Tradenomi (YAMK) in university of applied scinces, even though the term MBA is also used from that degree too.

MBA programs are not under the supervision of the Ministry of Education, and the content and focus of the studies may vary. Therefore schools strives to convince the quality of their programmes with accreditations. Accredications can be awarded from three different organizations: AACSAB International, EQUIS  and AMBA. In Finland, MBA degrees are evaluated by the Finnish Education Evaluation Centre.


Palaa sivun alkuun

Lähteet: Rektytointi.com, mbastudies.com

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!