Sivuston käyttötapa: Mobiili

Metalli- ja jalometallialan koulutus

Alta löydät listauksen metalli- ja jalometallialan koulutuksista. Metalli- ja jalometalliala tarjoaa monia mielenkiintoisia ammatteja. Alalla voit suorittaa esimerkiksi käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tai pätevöityä korusuunnittelijaksi ja kultasepäksi.

Tutustu metalli- ja jalometallialan koulutusesittelyihin ja vertaile koulutuksia keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin oppilaitoksiin kustakin esittelystä löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

 
Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Taideteollisuusalan perustutkinto | artesaani, jalometalliala
Oulun seudun ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Oulu
Jalometallialan artesaanin ammattitaito syntyy hyvästä muoto- ja tyylitajusta, materiaalituntemuksesta sekä teknisistä valmiuksista. Artesaanina voit työskennellä yrittäjänä, teollisuuden ja liike-elämän palveluksessa...
Taideteollisuusalan perustutkinto | artesaani | kaivertaja
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Ammatilliset perustutkinnot
Sastamala
Jalometallialan kaivertaja hallitsee jalometallituotteiden tyyliin ja asiakkaiden toiveisiin mukautetun kaiverrussuunnittelun, sekä niiden toteuttamisen arvostetuilla, perinteisillä käsinkaiverrusmenetelmillä tai tietokoneavusteisena konekaiverruksena. Opinnot...
Erikoismetalli | artesaani | taideteollisuusalan perustutkinto
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, IKATA
         
(1)
Ammatilliset perustutkinnot
Ikaalinen
Metallialan opiskelijana sinulla on Ikatalla vapaus valita oman kiinnostuksesi mukaan joustavasti ammattialan monista eri tekniikoista. Voit opetella taontaa, valamista, hitsausmenetelmiä...
Kultasepän ammattitutkinto
Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto
Ammattitutkinnot
Sastamala
Saskyn aikuiskoulutusosasto järjestää kultasepän ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta Sastamalassa. Koulutuksen alussa jokaisen opiskelijan osaamistaso kartoitetaan ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma....
Kultasepän ammattitutkinto | kultaseppä
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Ammattitutkinnot
Sastamala
Kultasepän ammattitutkintoon valmistava koulutus tapahtuu Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen tiloissa. Koulutus tarjoaa erinomaiset puitteet opiskelun tarpeisiin. Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna (etäopiskelu,...
Seppäkisällin ammattitutkinto
Axxell
Ammattitutkinnot
Karjaa
Seppäkisällin ammattitutkinto toteutetaan monimuoto-opintoina sisältäen lähiopintoja, etäopiskelua, verkko-opiskelua ja harjoitustöitä. Harjoitustyöt ovat osa näyttöaineistoa ja ne tehdään pääsääntöisesti seppien omilla...
Korusuunnittelu ja -valmistus | artesaani | taideteollisuusalan perustutkinto
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, IKATA
Ammatilliset perustutkinnot
Ikaalinen
Korusuunnittelun opinnoissa perehdytään monipuolisesti korujen suunnitteluun ja valmistukseen. Keskeisenä materiaalina korunvalmistuksessa käytetään lasia monissa eri muodoissa. Opintojen aikana tulevat tutuksi...
Taideteollisuusalan perustutkinto | artesaani | kultasepänala
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Ammatilliset perustutkinnot
Sastamala
Kultasepänala antaa mahdollisuuden toteuttaa toiveitaan kädentaitojen kautta. Kultasepältä vaaditaan luovuutta, tarkkaa työskentelyotetta ja harrastuneisuutta ammatissa menestymiseen. Tutkinto antaa mahdollisuuden yrittäjänä...
Grundexamen inom konstindustri | artesan, guldsmide (vuxna)
Axxell
Ammatilliset perustutkinnot
Tammisaari
Den undervisning som finns i produktplanering samt i estetiska, visuella och kulturella ämnen ska växelverka med varandra och också med...
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
 

Metalli- ja jalometallialalla kunnioitetaan käsityötä

Metalli- ja jalometallialan taitajat suunnittelevat ja valmistavat erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä. Käsityönä tehdään esimerkiksi metallisia koriste-esineitä, takorautaisia portteja sekä koruja ja kelloja.

Käsityönä valmistetut esineet lisäävät ympäristön viihtyisyyttä sekä palvelevat käyttäjänsä esteettisiä ja käytännöllisiä tarpeita. Lisäksi ne tarjoavat korkealaatuisen, perinteitä kunnioittavan vaihtoehdon teollisille sarjatuotteille. Käsityöesineillä on myös keräilyarvoa.

Metalli- ja jalometallialalla on ominaista ainutkertaisten kappaleiden tai piensarjojen valmistus. Esineet tai tuotteet valmistetaan käsityökaluja käyttäen tai käsin muotoilemalla usein perinteisillä työtavoilla. Käsityöammateissa on hallittava monia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä. Kädentaitojen lisäksi tarvitaan luovuutta, oma-aloitteisuutta, palveluhenkisyyttä ja usein myös yrittäjäosaamista.

Metalli- ja jalometallialan työläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Alalla työskentelevät toimivatkin usein ammatinharjoittajina tai yrittäjinä. Työllistymiseen vaikuttavat sekä ammattitaito että kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Alan yritykset ovat yleensä pieniä, ja palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä.

Metalli- ja jalometallialan koulutus

Seppä

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, metallialaan suuntautuen antaa valmiuksia sepän työhön. Ammattitaidon kartuttua voi suorittaa seppäkisällin ammattitutkinnon ja seppämestarin erikoisammattitutkinnon. Muun muassa aikuiskoulutuskeskuksissa järjestetään seppäkursseja.

Ennen sepän työhön erikoistumista on suositeltavaa hankkia hyvät metallityön perustaidot. On mahdollista suorittaa esimerkiksi kone- ja metallialan perustutkinto.

Seppä valmistaa esineitä metallista useimmiten takoen. Sepän työhön voi kuulua myös vanhojen esineiden kunnostamista ja entisöintiä sekä rautarakenteiden valmistamista. Ammatissa toimitaan yleensä yrittäjänä. Seppä tarvitsee kädentaitoja, luovuutta, hahmotuskykyä, kekseliäisyyttä sekä kykyä pitkäjännitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn.

Kultaseppä

Kultasepäksi voi valmistua suorittamalla käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon artesaani kultasepänalaan suuntautuen. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös jalometallialan ammattitutkinto sekä jalometallialan erikoisammattitutkinto.

Kultaseppä tekee pääasiassa jalometalleista tai jalokivistä koruja. Työtehtäviin kuuluu suunnittelua, valmistusta, korjausta ja myyntiä. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, taiteellisuutta ja asiakaspalvelutaitoja. Kultasepät työskentelevät yrittäjinä tai jalometallituotteita valmistavissa yrityksissä sekä alan tukku- ja vähittäiskaupan palveluksessa.

Lähteet: ammattinetti.fi