🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-14 koulutusta 14 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijakokemukset

Yhteisöpedagogi auttaa, tukee ja aktivoi

Yhteisöpedagogin työ on hyvin ihmisläheistä. Yhteisöpedagogi kannustaa ja tukee ihmisiä osallistumaan yhteisön ja yhteiskunnan toimintaan.

Alalla tehdään merkityksellistä työä, ja opinnoissa voi perehtyä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseen ja eriarvoisuuden kytkemiseen.

Kasvatusalan opinnot painottavat laaja-alaista yhteiskunnallis-kulttuurista yleissivistystä, vuorovaikutustaitoja sekä kohtaamistaitoja.

Yhteisöpedagogin tutkinto (AMK)

Yhteisöpedagogiksi opiskellaan ammattikorkeakouluissa. Koulutusta on tarjolla sekä päivä- että monimuoto-opiskeluna. Yhteisöpedagogin tutkinto sisältää ydinosaamisen (180 op) sekä täydentävän osaamisen (30 op) opintoja. Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Ydinosaamisen opinnoissa keskitytään alan yhteisiin perusopintoihin, ja täydentävissä opinnoissa valitaan opintoja oman kiinnostuksen mukaan.

Lisäksi opintojen aikana suoritetaan työharjoittelu ja tehdään opinnäytetyö.

Perusopinnoissa käsitellään mm

  • ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja
  • nuorisotyön pedagogisia menetelmiä
  • nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista
  • yhteistyö- ja organisointitaitoja
  • syrjäytymisen ehkäisemistä
  • suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista

Täydentävissä opinnoissa voit keskittyä esimerkiksi asiakkaan kohtaamiseen, yrittäjyysopintoihin tai hyvinvointiopintoihin.

Yhteisöpedagogi työelämässä

Yhteisöpedagogin työ on monipuolista, ja hän voi työskennellä erilaisissa työtehtävissä aina nuorisotyöstä kansainvälisiin tehtäviin.

Työtehtävät voivat sisältää mm. ohjausta, koulutusta ja toiminnan suunnittelua. Työssä vaaditaan pedagogista osaamista, organisointitaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja.

Yhteisöpedagogin työpaikkana voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, järjestöt, laitokset tai sosiaalipalveluja tarjoavat yritykset. Yhteisöpedagogi voi työskennellä myös yrityksissä ohjaajana tai kouluttajana, suunnittelijana tai koordinaattorina.

Yhteisöpedagogi nuoristotyössä

Nuorisotyössä työskentelevä yhteisöpedagogi on nuorten kasvatuksen ja ohjauksen asiantuntija, joka haluaa parantaa nuorten hyvinvointia.

Yhteisöpedagogi voi työskennellä alan asiantuntijatehtävissä, nuorten hyvinvointia edistävässä nuorisopolitiikassa tai järjestötyössä.

Yhteisöpedagogi (YAMK)

Alemman AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa suorittamaan yhteisöpedagogin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). Suorittaakseen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Yhteisöpedagogin ylempi AMK-tutkinto valmentaa toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutus antaa paitsi uusia ataioja, myös valmiuksia toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Yhteisöpedagogin YAMK-tutkinnon suorittaneet työelämässä

Suoritettuaan yhteisöpedagogin ylemmän ammattikorkeakoulutukinnon opiskelija saa pätevyyden tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus antaa 

  • valmiudet tehdä erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtäviä
  • valmiudet toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
  • menetelmiä oman työn kehittämiseen ja toimialan laajempaan kehittämiseen

Palaa sivun alkuun

Lähteet: XAMK, Humak, Ammattinetti, Opintopolku