Ylemmät AMK-tutkinnot

Yhteisöpedagogi | YAMK

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Etätoteutus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Etätoteutus

Yhteisöpedagogi | YAMK

Maisteritasoinen tutkinto yhteisökehittämiseen

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutuksen profiili on yhteisöjen kehittämiseen tähtäävän osaamisen syveneminen ja vahvistuminen.

Koulutuksen erityisosaamisalueita:

 • yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen
 • vuorovaikutusosaaminen 
 • järjestötyön osaaminen 
 • nuorisotyön osaaminen 
 • työelämän kehittämisosaaminen 

Koulutus tuottaa osaamista kehittää, johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia työyhteisöjä, yhteisöjä ja yhteisöllisiä prosesseja muutostilanteissa. Opiskelijat saavat valmiuksia hyödyntää ja soveltaa menetelmiä, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia.

Tutkinto jakaantuu yhteisiin opintoihin (30 op), syventäviin opintoihin (15 op), vapaasti valittaviin opintoihin (15 op) sekä opinnäytetyöopintoihin (10 op) ja opinnäytetyöhön (20 op). 

Yhteisten opintojen kokonaisuus sisältää kuusi opintojaksoa, joista jokainen on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Yhteisten opintojen kokonaisuudet ovat esimiestyö ja johtaminen (5 op), palvelumuotoilu (5 op), yhteisöjen kehittäminen (5 op), tulevaisuuden ennakointi (5 op), monimuotoisuus (5 op) sekä yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi (5 op).  

Tutkinnon syventävät opinnot (15 op) pitävät sisällään opintojaksot: 

 • Yhteisöt ja yhteisöllisyys (5 op) 
 • Pedagoginen osaaminen (5 op) 
 • Kansainvälinen ja monikulttuurinen osaaminen (5 op) 

Vapaasti valittavat opinnot (15 op); tarjonta vahvistetaan vuosittain: 

 • Järjestötyön opinnot 
 • Nuorisotyön opinnot 
 • Työyhteisöosaamisen opinnot 

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Ilkantie 4
00400 Helsinki

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Toimipisteet sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi), Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.  Laajan verkkokoulutuksen ansiosta Humak tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta käytännössä kaikkialla Suomessa. Humakissa on yli 2400 opiskelijaa, jotka opiskelevat päiväopintoina kampuksilla, monimuoto-opintoina tai suorittavat tutkintonsa kokonaan...

Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu