Sivuston käyttötapa: Mobiili

Nuorten aikuisten osaamisohjelma & Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma

Nuorten aikuisten osaamisohjelma, Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma

Nuorten aikuisten osaamisohjelma, NAO

Osana nuorisotakuuta käynnistettiin vuonna 2013 nuorten aikuisten osaamisohjelma, NAO, joka on tarkoitettu niille 20–29-vuotiaille nuorille, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Nuorten aikuisten ohjelmaa toteuttavat käytännössä toisen asteen oppilaitokset, joille opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia osaamisohjelman mukaisen lisäkoulutuksen järjestämiseksi.

Mitä nuorten aikuisten osaamisohjelma sisältää?

Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvalla nopeutetulla ammattitutkinnolla pyritään kannustamaan pelkän peruskoulun varaan jääneitä 20–29-vuotiaita nuoria opiskelemaan lisää.

Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa lisätään myös nuorten aikuisten opintoihin hakeutumista ja opintojen suorittamista edesauttavaa neuvontaa ja ohjausta. Ohjelman toteutusaika on 2013–2018.

Mitä nuorten aikuisten osaamisohjelmassa voi opiskella?

Määräaikainen ohjelma tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osien suorittamiseen nopeasti ja joustavasti näyttötutkintona. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä oppisopimuksena.

Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma, ENO

Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma on tarkoitettu 30–50-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Osaamisohjelma tarjoaa työsuhteessa oleville sekä työttömille mahdollisuuden perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa ilman toisen asteen tutkintoa olevien aikuisten osaamista ja asemaa työelämässä.

Tutustu NAO- ja ENO-koulutuksiin


Nuorisotakuu sekä siihen kuuluvat koulutustakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma antavat mahdollisuuden nuorelle, jolla ei vielä ole työtä tai perusasteen jälkeistä koulutusta. Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka.

Ohjelmat edistävät nuorten työllisyyttä ja lisäävät nuorten ammattitaitoa sekä mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma, NAO

Lähteet: nuorisotakuu.fi, oph.fi


Kommentteja: