Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maaopas - Ranska

Opiskelu Ranskassa

Opiskele Ranskassa!

Studentum.fi:n Ranskan maaoppaasta löydät paljon hyödyllistä informaatiota opinnoista, opintojen kustannuksista, koulutusaloista sekä myös käytännönasioista. Vaihtoehtoja on moni, voit opiskella Ranskassa koko tutkinnon tai lähteä maahan vaikkapa opiskelijavaihtoon!

Ranskalainen elämäntyyli viehättää monia ja moni suomalainen on menettänyt sydämensä Ranskalle. Ranskasta löytyy myös monipuolisia opiskelumahdollisuuksia, joihin kannattaa ehdottomasti tutustua!

Pääkaupunki

Pariisi

Kieli

Ranska

Väkiluku

65 miljoonaa

Pinta-ala

551 500 km²

Opiskelijoita

300 000 kansainvälistä

Akateeminen vuosi

syyskuu - kesäkuu

Valuutta

Euro (EUR)

Suuntanumero

+33

Aikavyöhyke

UTC+1


Yleistä Ranskasta
Yleistä opiskelusta Ranskassa
Koko tutkinnon suorittaminen vai opiskelijavaihto?
Opintojen kustannukset ja rahoitus Ranskassa
Opiskelu Ranskassa
Työskentely Ranskassa
Ranskassa oleskeluun liittyviä käytännön asioita

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä, ja lue lisää koulutusvaihto ehdoista Ranskassa!


Yleistä Ranskasta

Pohjanmereltä Välimerelle ulottuva Ranska on EU:n suurin maa. Maan pinta-ala on 550 000 neliökilometriä ja väkiluku on noin 65 miljoonaa. Valuuttana on euro.

Ranskan talouden perustana on vahva teollisuus ja tehokas maatalousala. Tärkeimpiä tuotannonaloja ovat autoteollisuus, avaruusteknologia, tietotekniikka, elektroniikka, kemikaaliala, lääkkeet ja muoti.

Maa tarjoaa nähtävän, koettavan ja tehtävän lisäksi uskomattomia makunautintoja. Ranskalainen keittiö onkin yksi Euroopan hienoimpia, ja ruoanlaitto ja syöminen ovat tärkeä osa ranskalaista kulttuuria ja elämäntapaa.

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä, ja lue lisää koulutusvaihto ehdoista Ranskassa!


Yleistä opiskelusta Ranskassa

Ranskan koulutusjärjestelmä

Peruskoulun jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakea jatko-opintoihin Lyseoon. Lyseo on kolmivuotinen ja vastaa Suomen lukiota. Luokat ovat erityyppisiä ja siten eri luokat valmistavat eri ylioppilaskokeisiin. Opiskelijan onkin valittava lyseon ensimmäisen luokan lopussa, minkä sarjan ylioppilastutkinnon hän haluaa suorittaa. Oikean suuntautumisvaihtoehdon valitseminen on jatko-opintoja ajatellen olennaista, sillä jatko-opinnoissa vaaditaan usein tiettyä suuntautumisvaihtoehtoa.

Yleissivistävän ja teknillisen lyseon kolmivuotiset opinnot johtavat valtakunnalliseen baccalauréat-ylioppilastutkintoon, joka opiskelijoiden on läpäistävä voidakseen aloittaa korkea-asteen opinnot. Ammattilyseot tarjoavat opiskelijoille kaksivuotisia koulutusohjelmia, jotka johtavat todistukseen ammattitaidosta tai todistukseen ammatillisista opinnoista. Kahden lisävuoden jälkeen on mahdollista suorittaa ammatillinen ylioppilastutkinto, joka antaa kelpoisuuden siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin korkea-asteella.

Korkea-asteen koulutus

Korkea-asteen koulutuksen opinnot jakaantuvat lähes kaikilla aloilla sykleihin, joista kukin kestää yleensä 2-3 vuotta. Lyhyempiä yliopistollisia ammattitutkintoja voi suorittaa IUT tai IUP -korkeakouluissa. Ranskan korkeakoulujärjestelmän yksi erikoisuus ovat Grandes Écoles -korkeakoulut, jotka ovat yliopistoista riippumattomia korkeakouluja. Tyypillisiä Grande Écoles -korkeakouluja ovat insinöörikorkeakoulut, opetusalan tai julkiselle sektorille virkamiehiä kouluttavat korkeakoulut ja kauppakorkeakoulut.

Pääsy näihin korkeakouluihin on erittäin vaikeaa. Grandes Écoles -korkeakoulut ovat erittäin arvostettuja oppilaitoksia, joilla on usein elitistinen leima. Koulutus niissä kestää yleensä kolme vuotta. Korkeakouluun pyritään useimmiten valmentavan kaksivuotisen koulun jälkeen osallistumalla concours-pääsykokeeseen.

Ranskan kielen opinnot

Ranskan kielen opinnot on syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen Ranskaan lähtöä, sillä koulujen opetuskielenä on lähes poikkeuksetta ranska. Paikan päällä kieltä voi opiskella yliopistoissa ja muissa julkisissa oppilaitoksissa sekä yksityisissä kielikouluissa.

TCF-tasokoe

Ranskan kielen tasotesti (Test de connaissance du français) on virallinen ranskan kielen tasokoe, jonka suorittaminen riittää yliopistoon hakemiseen, oppilaitoksista ja saavutetusta tuloksesta riippuen. EU-maiden opiskelijoille koe ei aina ole pakollinen.

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä, ja lue lisää koulutusvaihto ehdoista Ranskassa!


Ranskassa opiskelu

Koko tutkinnon suorittaminen vai opiskelijavaihto?

Koko tutkinnon suorittaminen

Ulkomaille opiskelemaan aikova voi suorittaa koko tutkinnon ulkomailla tai sitten osan kotimaisesta tutkinnosta. Koko tutkinnon suorittaminen Ranskassa vaatii opiskelijalta itsenäistä toimintaa alkutoimenpiteistä lähtien, sillä opiskelija hakee kaiken tiedon itse ja ratkaisee sen, mihin oppilaitokseen hakee. Samoin kaikki käytännön toimenpiteet on hoidettava itse. Tiedonhaku ja järjestelyt kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä ulkomaisten opiskelijoiden hakuaika päättyy tavallisesti aikaisemmin kuin oman maan opiskelijoille tarkoitettu haku.

Jotkut yliopistot Ranskassa edellyttävät opiskelupaikkaa kotimaisessa yliopistossa. Siten Ranskaan yliopistoon pyrkivien kannattaa hakea myös suomalaiseen yliopistoon.

Huomioitavaa oppilaitoksen valinnassa

Oppilaitoksen valintaan on paneuduttava tarkkaan ja jos mahdollista, kouluissa kannattaa käydä katsomassa paikan päällä, millaisia opetusvälineitä ja tiloja on käytössä. Useat koulujen houkuttelevat esitteet eivät välttämättä kerro koko totuutta.

Valtiollisilla kouluilla on etunaan vakaa talous, ja julkisissa tai valtion hyväksymissä kouluissa opiskelevat saavat opintotukea Suomesta. Yksityiset oppilaitokset ovat maksullisia.

Vaihtosopimukset ja vaihto-ohjelmat

Jos opiskelija haluaa suorittaa vain osan kotimaisesta tutkinnostaan ulkomailla, voi tämän tehdä jonkin vaihtosopimuksen puitteissa tai omatoimisesti. Tutkinnon osan suorittaminen ulkomailla edellyttää, että opiskelijalla on opiskelupaikka jossakin suomalaisessa oppilaitoksessa jo ennen lähtöä ja opiskelija liittää siten suorituksensa aloitettuun tutkintoon.

Oppilaitoksella tulee olla sopimus opiskelijavaihdosta jonkun ulkomaisen yhteistyöoppilaitoksen kanssa. Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräisinä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa.

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä, ja lue lisää koulutusvaihto ehdoista Ranskassa!


Opintojen kustannukset ja rahoitus Ranskassa

Opintojen kustannukset

Julkisissa oppilaitoksissa ei ole lukukausimaksuja. Yksityisten koulujen lukukausimaksut vaihtelevat suuresti riippuen niiden saamasta valtion tuesta. Suomalainen opiskelija voi hakea opintotukea Ranskassa suoritettavia opintoja varten, mikäli opinnot sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon tai hän aikoo suorittaa koko tutkinnon valtiollisessa tai virallisesti hyväksytyssä oppilaitoksessa. 

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä, ja lue lisää koulutusvaihto ehdoista Ranskassa!


Opiskelu Ranskassa

Ammatillinen koulutus 

Ammatillista koulutusta tarjotaan peruskoulun päättäneille ammattilyseoissa, yliopistotasolla sekä oppisopimuskoulutuksessa. Ammattilyseot tarjoavat opiskelijoille kaksivuotisia koulutusohjelmia, jotka johtavat todistukseen ammattitaidosta tai todistukseen ammatillisista opinnoista. Kahden lisävuoden jälkeen on mahdollista suorittaa ammatillinen ylioppilastutkinto.

Yliopistot 

Ratkaiseva ero suomalaisten ja ranskalaisten yliopistojen välillä on se, että valtaosaan ranskalaisista yliopistoista ei ole pääsykoetta, vaan kaikilla ylioppilastutkinnon suorittaneilla on oikeus ilmoittautua opiskelijoiksi yliopistolle ylioppilastutkintoaan vastaavaan koulutusohjelmaan. 

Lukuvuosi ranskalaisissa yliopistoissa alkaa syys-lokakuussa ja päättyy touko-kesäkuussa. Ensimmäinen tenttikausi on tammi-helmikuussa, mutta varsinainen tenttikausi sijoittuu kesäkuulle. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua uusintatentteihin syyskuussa. Tentit ovat joko kirjallisia tai suullisia. 

Hakeminen yliopistoon Ranskassa

Ranskassa ulkomaisilla ja ranskalaisilla opiskelijoilla on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet hakiessaan yliopistoon. Siten kaikkia ulkomaisia opiskelijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti.

Yliopiston pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto, eikä pääsykokeita ole. Suomalainen ylioppilastutkinto ja kansainvälinen ylioppilastutkinto ovat molemmat hyväksyttyjä Ranskassa. 

Hakiessaan Ranskaan ulkomaisen opiskelijan on harkittava erityisesti mitä odottaa opiskelulta valitsemallaan alalla ja mitä ammattia aikoo harjoittaa. Lisäksi on syytä pohtia miksi haluaa opiskella Ranskassa ja miksi juuri valitsemassaan yliopistossa. Hakemuslomake liitteineen on täytettävä huolellisesti ja hyvin perustellen, sillä yliopistot kiinnittävät erityistä huomiota opiskelijan motivaatioon sekä opiskelualan ja yliopiston valintaa koskeviin perusteluihin.

Hakemus on laadittava ranskaksi ja virallisten papereiden, kuten todistusten, on oltava virallisen kielenkääntäjän kääntämiä ja hänen omalla leimallaan varustettuja. 

Kielitaito

Ranskalaiset oppilaitokset edellyttävät ulkomaisilta opiskelijoilta hyvää ranskan kielen taitoa. Suomalaisilla opiskelijoilla on yleensä vankka kielioppipohja ranskan kielessä, mutta sen lisäksi vaaditaan kykyä ymmärtää ja tuottaa tieteellistä tekstiä sekä kykyä ilmaista itseään sujuvasti myös suullisesti. Jotkut yliopistot järjestävät kuitenkin ulkomaalaisille opiskelijoille valmennuskurssin ranskan kielessä ennen opintojen alkua.

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä, ja lue lisää koulutusvaihto ehdoista Ranskassa!


Ranskassa opiskelu

Työskentely Ranskassa

Ranskassa työskentely kiinnostaa monia suomalaisia nuoria. Maassa työskentelyn keskeisenä ehtona on ranskan kielen hyvä osaaminen.

Työntekijän oikeudet

Kaikilla ETA-maiden kansalaisilla on oikeus asua ja tehdä työtä Ranskassa ilman työlupaa. Yleensä työnteon voi aloittaa heti maahan saapumisen jälkeen, mutta joidenkin ammattien harjoittamisessa on kuitenkin rajoituksia. Ranskassa työskentelevillä suomalaisilla on samat oikeudet kuin ranskalaisilla suhteessa työpaikkaan, työskentelyolosuhteisiin, asunnon saamiseen, ammatilliseen koulutukseen, sosiaaliturvaan ja ammattiliiton jäsenyyteen.


Ranskassa oleskeluun liittyviä käytännön asioita

Asuminen

Asunnon hankkiminen Suomesta käsin voi olla vaikeaa, koska mitään vuokrasopimusta ei voi eikä kannata tehdä näkemättä asuntoa. Kun on saanut tiedon opiskelupaikasta, kannattaa ottaa heti selvää mahdollisuuksista saada asunto oppilaitoksen kautta.

Opiskelija-asuntomajoituksen lisäksi voi harkita majoittumista yksityishenkilöiden luona, jolloin asunnon lisäksi voi saada esimerkiksi puolihoidon. Myös erilaiset opiskelijoiden etua ajavat järjestöt ja yhdistykset tarjoavat asunnonvälityspalvelua niin Pariisissa kuin muuallakin.

Yksi majoittumisvaihtoehto on erilaisten yhteisöjen ylläpitämät foyer-asunnot, joissa saattaa olla hyvinkin tiukat säännöt. Foyer-asunnot ovat soluasunnon tapaisia, ja asuminen siellä vaatii siten myös sopeutumista yhteisöelämään. Osa näistä asuntoloista toimii puoli- tai täysihoitoperiaatteella.

Asunnon vuokraaminen 

Asuntoa tiedusteltaessa kannattaa ensiksi selvittää, onko asunto kalustettu vai ei. Jääkaappi, hella tai WC ja suihku eivät ole itsestäänselvyyksiä. Yksityistä asuntoa vuokrattaessa vuokralaiselta pyydetään usein takuusumma, joka vastaa yleensä kahden kuukauden vuokraa. Takuusumma tulee saada takaisin asunnon luovuttamisen yhteydessä. Usein vuokralaiselta vaaditaan myös takaajaa, ts. todistusta siitä, että esimerkiksi vuokraajan vanhemmat sitoutuvat maksamaan asunnon vuokran, jos vuokralainen ei siihen pysty.

Terveydenhuolto ja vakuutukset 

Suomalainen sairausvakuutus kelpaa myös Ranskassa. Ennen lähtöä opiskelijan on pyydettävä asuinpaikkansa Kelan toimistosta eurooppalainen sairaanhoitokortti, jonka avulla hän saa Ranskassa samat sairaanhoitoetuudet kuin vakituisesti maassa asuvat. Ulkomaille lähtevän tulisi aina ilmoittautua Kelan toimistoon, jotta oikeus sosiaaliturvaan ja etuuksiin voidaan selvittää. 

Yleinen sosiaaliturva 

EU:n jäsenvaltion kansalainen nauttii toisessa EU-maassa samoja sosiaalietuja kuin oman maan asukkaat. Turistit ja muutoin tilapäisesti Ranskassa oleskelevat saavat tarvittaessa välittömän sairaanhoidon. Välitön hoito käsittää lähinnä äkillisen sairauden hoidon. Jos menee töihin tai opiskelemaan toiseen EU-maahan, pääsee yleensä rajoituksetta kyseisen maan terveydenhuoltojärjestelmän piiriin. 

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä, ja lue lisää koulutusvaihto ehdoista Ranskassa!

Lähteet: Maantieto-net: Suuntana Ranska, Europa.eu, Maailmalle.net, The Local

Viimeksi päivitetty: 07 maalis 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 11.7.2018

Maaopas - Italia

Lähde opiskelemaan Italiaan! Suurisydäminen ja temperamenttinen maa tarjoaa täydelliset puitteet niin matkailuille kuin opiskelijaelämällekin.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 4.4.2019

Opintojen rahoitus ulkomailla apurahoin ja stipendein

Opintojen rahoitus on varmasti yksi tärkeimmistä asioista, joka täytyy ottaa huomioon ulkomailla opiskelua suunniteltaessa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 15.2.2018

"Jos teet jotain täysillä, ei vastoinkäymisiltä voi välttyä"

Ida Paul, 21, yhdistää musiikkiuran ja Harvardissa opiskelun. Lue Idan haastattelu!

Lue lisää
Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.
Koulutus.fi