Ammattilaisen haastattelu: Luokanopettaja

Matti Toivio havaitsi nuorempana ollessaan isoskoulutuksessa, että hän pitää ryhmän vetämisestä ja on myös hyvä siinä. Lukion jälkeen hän hakeutui opettajankoulutukseen

Julkaistu: huhtikuu 2015

Luokanopettaja

Nimi: Matti Toivio

Ikä: 29

Ammatti: Luokanopettaja

Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri (Luokanopettaja)

Oppilaitos: Rauman opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto


Matti Toivio havaitsi nuorempana ollessaan isoskoulutuksessa, että hän pitää ryhmän vetämisestä ja on myös hyvä siinä. Ajatus muhi läpi yläasteen ja lukion, jonka jälkeen piti päättää jatkokoulutuksesta. Matti hakeutui opettajankoulutukseen Turun yliopistoon, Rauman opettajankoulutuslaitokseen ja työskentelee tällä hetkellä 3. luokan opettajana.

Sisäänpääsy vaatii sinnikkyyttä

Opettajankoulutukseen hakeutumisen Matti koki itselleen luontevimmaksi vaihtoehdoksi. Kouluttautumispäätökseen vaikutti myös alakoulun opettajien hyvä työtilanne. Rauman opettajankoulutuslaitokseen oli kuitenkin melko vaikea päästä: 2000-luvun puolivälissä vain noin 10 prosenttia hakijoista pääsi sisään koulutusohjelmaan.

– Itse pääsin kolmannella yrittämällä. Ensimmäisenä vuonna hain Turun OKL:ään ja toisena Raumalle. Tämän jälkeen työskentelin vuoden ala-asteella Forssassa ja koko tuon vuoden tietenkin tavallaan valmentauduin pääsykokeisiin. Kolmantena vuonna menin sisään sitten heittämällä.

Matin hakiessa koulutukseen pääsykoe piti sisällään yksilöhaastattelun ja monivalintakokeen.

– Monivalintakoe oli uudenmallinen VaKaVa-koe, jossa oli puolentoista tunnin aikana melkoinen läjä tehtäviä täytettävänä. Laskin jälkeenpäin, että yhtä kohtaa varten oli noin 9 sekuntia aikaa, eli valmistautumisen pitikin olla perusteellista.

Teorian yhteys käytäntöön ristiriitaista

Matin mielipide siitä, kuinka hyvin yliopisto-opinnot valmistivat työelämään, on ristiriitainen. Erityisen hyödyllisiksi Matti koki käytännön työtehtävät, kuten esimerkiksi sijaisuudet ja opetusharjoittelut Suomessa sekä ulkomailla. Hän ei kuitenkaan pitänyt osaa teoriatunneista kovin järkevinä.

– Yliopistokoulutuksen tulee olla osin teoreettista ja se, että alakoulun opet on yliopistokoulutettuja Suomessa on oikein hyvä asia. Opettajankoulutuslaitoksen teoreettinen puoli ei ehkä kuitenkaan ole tarpeeksi yhteydessä käytäntöön, sanotaan näin.

Jokainen oppilas tulee ottaa huomioon

Tällä hetkellä Matti työskentelee Vantaalla 3. luokan opettajana. Työpaikka on hänen ensimmäinen vakituinen virkansa valmistumisen jälkeen. Pääkaupunkiseudulla on kuitenkin todella paljon töitä opettajille – Matti haki yhteensä 10 paikkaan ja kolmesta tärppäsi. Matin mukaan työpäivät ovat hyvin erilaisia:

– Opetan luokalle kaikkia oppiaineita, lukuun ottamatta tekstiilityötä. Minulla työpäivät eivät ole kovinkaan samanlaisia keskenään, pystyn siirtelemään tunteja haluamilleni paikoille. Lukujärjestys minulla tietenkin on, jotta oppilaat eivät joka päivä joutuisi raahaamaan kaikkia kirjoja repuissaan. Mutta tosiaan, päivät ovat hyvin erilaisia ja pyrimme myös vierailemaan paljon eri paikoissa koulun lähimaastossa.

Matin mielestä luokanopettajan työtehtävissä on mielenkiintoisinta erityisesti vaihtelevuus ja mahdollisuus kehittää itseään. Haasteellista työssä on erilaisten oppilaiden huomioon ottaminen, jolloin sama asia tulee selittää usein monin eri tavoin ja pitää pystyä asettamaan itsensä oppilaan asemaan. Matin mielestä ohjeiden antamisen tulee olla mahdollisimman selkeää ja tuntien olisi hyvä olla sopivassa määrin erilaisia ja virikkeitä tarjoavia.

– Haastavinta on ehkä juuri tämä oppimisvaikeuksien ymmärtäminen – luokan taitotason skaala on valtava ja kaikkien pitäisi päästä tietylle tasolle lukuvuoden loppuun mennessä.

Käytännön kokemuksesta hyötyä uralle

Matin mukaan opettajan ammatti vaatii uteliaan ja helposti innostuvan luonteen. Hyötyä on lisäksi johdonmukaisuudesta, jämptiydestä, selkeydestä ja aloitekyvystä. Nämä luonteenpiirteet Matti on kokenut höydylliseksi erityisesti kolmosten opettajana.

Matilla on myös lyhyt, mutta ytimekäs vinkki muille opettajan ammatista kiinnostuneille:

– Tehkää sijaisuuksia, tutustukaa koulutyöhön käytännössä vaikka avustajana ja havaitkaa, mitä koulutyö vaatii.


Tutustu opettajankoulutuksiin

Tutustu myös muiden ammattilaisten haastatteluihin


Mainokset