Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opettajan koulutus

Alta löydät listauksen opettajan koulutuksista. Opettajan työnkuva vaihtelee paljon opetettavan aiheen sekä oppilaan iän ja taitojen mukaan. Opettaja tarvitsee työssään kuitenkin aina hyviä pedagogisia taitoja ja kärsivällisyyttä. Voisiko sinusta tulla hyvä opettaja?

Tutustu opettajan koulutuksiin ja vertaile niitä keskenään! Lisätietoa kiinnostavista koulutuksista saat täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottopyynnön.

 
Näyttää 1-29 yhteensä 29 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Matemaattisten aineiden opettaja
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Matemaattisten aineiden opettaja, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)Matemaattisten aineiden opettajan...
Ammatillinen opettajankoulutus | monimuotototeutus
Haaga-Helia
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Helsinki
Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) rakentuvat ammatillisen opettajan osaamisalueille. Nämä osaamisalueet ovat ohjausosaaminen, yhteisö- ja verkosto-osaaminen sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen....
Steinerkoulun luokanopettajan tutkinto
Snellman-korkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Snellman-korkeakoulun opinnot ovat vapaan sivistystyön vapaatavoitteisia opintoja. Opetusministeriö on kuitenkin määritellyt Snellman-korkeakoulun erityistehtäväksi steinerpedagogisen opettajakoulutuksen järjestämisen. Esiopetuksen ja luokanopetuksen opettajien...
Ammatillinen opettajankoulutus | monimuotototeutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Useita (5)
Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta, joka on suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikoville tai niissä tehtävissä jo toimiville. Ammatillisen...
Ammatillinen erityisopettajankoulutus | monimuototeutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Hämeenlinna
Ammatillinen erityisopettajankoulutus on ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville tarkoitettua opettajien jatkokoulutusta . Ammatilliset erityisopettajat voivat toimia ammatillisten erityisoppilaitosten,...
Luokanopettajakoulutus
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Luokanopettajakoulutuksesta valmistut pedagogiikan ja didaktiikan asiantuntijaksi. Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa muodollisen kelpoisuuden opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen....
Erityispedagogiikka
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Saat laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden Perehdyt lapsen...
Luokanopettaja
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Saat valmiuksia myönteistä vuorovaikutusta edistävään opettajuuteen...
Luokannopettaja | kielikylpy
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Vaasa
Kielikylpy johdattaa lapsen monikulttuuriseen ajatusmaailmaan, kannustaa avoimeen suhtautumiseen ja antaa eväitä tulevan elämän varalle. Kielikylpyopettajaksi opiskelevana nautit ympäröivän maailman tutkailusta...
Luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Voit suorittaa luokanopettajakoulutuksessa myös luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen. Perehdyt opinnoissa luonnon merkitykseen inhimilliselle kasvulle ja oppimiselle. Saat opinnoista luontokasvatuksen toteuttamisessa tarvittavia tiedollisia,...
Kasvatustieteiden linja
Alkio-opisto
         
(1)
Kansanopistot
Jyväskylä
Vuosi kasvatustieteiden linjalla on hyvä vaihtoehto opiskelijoille, jotka tähtäävät esimerkiksi luokanopettajan, erityisopettajan tai lastentarhanopettajan ammatteihin. Kasvatustieteilijät toimivat myös monenlaisissa muissa...
Ammatillinen erityisopettajankoulutus | monimuotototeutus
Haaga-Helia
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Helsinki
Ammatillisen erityisopettajan opinnot (60 op) rakentuvat ammatillisen erityisopettajan osaamisalueiden perustalta. Osaamisalueet ovat ohjausosaaminen, yhteisö- ja verkosto-osaaminen sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen....
Kasvatustieteen ja luokanopettajakoulutuksen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (6)
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalojen yhteisvalintahanke. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella pyrkiä useaan hankkeessa mukana olevaan koulutukseen. Valintaan osallistuu kasvatusalan eri...
Steinerpäiväkodin varhaiskasvattajan ja esiopettajan tutkinto
Snellman-korkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Koulutus steinerpäiväkodin varhaiskasvattajaksi järjestetään Snellman-korkeakoulun steinerpedagogisen opintosuunnan varhaiskasvattajalinjalla. Varhaiskasvattajan tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden steinerpäiväkodin varhaiskasvattajan ja esiopettajan tehtävään. Varhaiskasvattajan opinnot...
Varhaiskasvatus
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Saat valmiuden toimia varhaiskasvatuksen tehtävissä, kuten...
Kasvatustieteen linja
Työväen Akatemia
Kansanopistot
Kauniainen
Ammattihaaveena luokanopettaja tai lastentarhanopettaja? Kasvatusalan hallinnon osaaja? Varhaiskasvatukseen tai lastensuojeluun erikoistuva sosionomi? Kasvatustieteen opiskelu Akatemiassa valmentaa sinut yliopistoon. Tarjoamme kasvatustieteen...
Kasvatustieteen linja
Otavan Opisto
Kansanopistot
Mikkeli
Linjalla pääset tutustumaan kasvatustieteen viimeisimpiin suuntauksiin ja saat tukea tuleviin yliopisto-opintoihin. Etsimme nyt kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksesta kiinnostuneita edelläkävijöitä. Voit...
Taidepedagogiikan koulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kuopio
Taidepedagogiikka (YAMK) -tutkinto antaa valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laaja-alaisena pedagogina sekä johtamis- ja kehittämistehtävissä. Tutkinto antaa valmiuksia toimia kansainvälisissä ja...
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot tarjoavat apua esimerkiksi VAKAVA-kokeen aineiston lukemiseen ja soveltuvuuskokeeseen. Opinnot parantavat myös onnistumismahdollisuuksia kasvatustieteen valintakokeissa. Lisäksi...
Lastentarhanopettaja | kielikylpy
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Vaasa
Kielikylpylapset tutustuvat toiseen kieleen ja kulttuuriin luonnollisella tavalla, mikä kannustaa heitä avoimeen suhtautumiseen ja antaa heille eväitä tulevan elämän varalle....
Musiikkikasvatus
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Saat musiikinopettajan pätevyyden Perehdyt monipuolisesti musiikin...
Tanssinopettajakoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kuopio
Onko tanssi intohimosi? Unelmoitko tanssinopettajan ammatista? Tanssinopettajille on tilausta tämän päivän työelämässä. Tanssinopettajana työllistyt moniin erilaisiin työympäristöihin, perinteisen tanssin perusopetuksen...
Kasvatus- ja opetusalan linja
Lahden kansanopisto
Kansanopistot
Lahti
Opinnot soveltuvat hyvin valmentaviksi opinnoiksi esimerkiksi lastentarhanopettajan, luokanopettajan tai erityisopettajan koulutukseen. Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti kasvatustieteisiin ja erityispedagogiikkaan sekä suoritetaan kasvatustieteen...
Opeksi-linja
Joutsenon Opisto
Kansanopistot
Lappeenranta
Mielessä luokan-, erityis-, tai lastentarhanopettajan tai opinto-ohjaajan opinnot? Opeksi-linja parantaa edellytyksiäsi menestyä alan pääsykokeissa ja valmentaa yliopisto-opintoihin. Opiskelijat suorittavat Jyväskylän yliopiston...
Kasvatus- ja opetustyön koulutus
Jyväskylän kristillinen opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Jyväskylän kristillisen opiston kasvatuksen ja opetuksen vuoden kestävässä koulutusohjelmassa on mahdollisuus parantaa jatko-opintomahdollisuuksia, oppia alan teoriaa sekä saada kokemuksia alan...
Steinerpedagogiikan perusopinnot | yleisopinnot
Snellman-korkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Yleisopinnot voi tehdä itsenäisenä opintokokonaisuutena. Yleisopintojen jälkeen on myös mahdollista hakea jatko-opintoihin steinerpedagogisen varhaiskasvattaja- tai luokanopettajakoulutuksen opintolinjoille. Opinnot perustuvat Rudolf...
Steinerpedagogiikan perusopinnot | yleisopinnot työn ohella
Snellman-korkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Steinerpedagogiikan yleisopinnot tarjoavat työn ohella tapahtuvaa koulutusta, jossa pääpaino on steinerpedagogiikan perusteisiin painottuvilla opinnoilla. Koulutus on vaihtoehtoinen opintoväylä kokopäiväopinnoille Snellman-korkeakoulun...
Intercultural Teacher Education
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Intercultural Teacher Education, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Intercultural Teacher Education is...
VAKAVA 2018 -valmennus
Otavan Opisto
Kansanopistot
Mikkeli
Luokanopettaja, erityisopettaja tai varhaiskasvattaja - matka kohti unelmiesi ammattia alkaa täältä! VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteisöverkosto. Valtakunnallisella VAKAVA-pääsykokeella haetaan kasvatustieteelliseen...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-29 yhteensä 29 tulosta
 

Opettajan koulutus

Koulutus on tärkeä tekijä yhteiskunnan hyvinvoinnin, menestyksen ja tulevaisuuden kannalta. Opetuksen ja kasvatuksen perustehtävänä on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille valmiuksia toimia muuttuvassa yhteiskunnassa sekä tukea heidän kasvuaan ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä. Opetustyö voidaan jaotella yleissivistävään koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen, ja opettajan työ vaihteleekin paljon sen mukaan, minkä ikäisiä opetetaan ja millä koulutusasteella työskennellään.

Opettajaksi voi opiskella korkeakouluissa

Opettajien koulutusta järjestetään yliopistoissa sekä ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Vaadittava koulutus ja tutkinto riippuvat siitä, millä kouluasteilla, minkä tyyppisissä oppilaitoksissa ja missä tehtävässä työskennellään. Opettajia tarvitaan aina päiväkäodista yliopistotasolle asti.

Lastentarhanopettaja

Lastentarhanopettajaksi voi kouluttautua suorittamalla yliopistossa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon. Erityislastentarhanopettajaksi voi opiskella suorittamalla lastentarhanopettajan tutkinnon sekä sen jälkeen erityisopettajan opinnot (erityispedagogiikka ja erityiskasvatus).

Peruskoulun ja lukion opettaja

Luokanopettajaksi peruskoulun luokille 1-6 voi kouluttautua suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinnon pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia. Aineenopettajaksi peruskouluun tai lukioon voi opiskella suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon, joka useimmiten sisältää kahden koulussa opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Erityisopettaja

Erityisopettajalta vaaditaan erityisopettajan koulutus (erityispedagogiikka ja erityiskasvatus) tai luokanopettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnot tai ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan opinnot.

Erityisluokanopettajalta vaaditaan erityisopettajan koulutus (erityispedagogiikka ja erityiskasvatus) ja ns. monialaiset opinnot tai luokanopettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnot tai aineenopettajan kelpoisuus, ns. monialaiset opinnot, ja erityisopettajan opinnot.

Ammatillisten oppilaitosten opettaja

Ammatillisten opintojen opettajaksi aikovan on suoritettava soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Sen jälkeen on hankittava vähintään kolmen vuoden työkokemus opetustehtävän sisältöä vastaavissa tehtävissä sekä suoritettava opettajan pedagogiset opinnot.

Yhteisten opintojen opettajaksi ammatillisiin oppilaitoksiin pätevöityy suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy vaadittavan laajuiset opinnot opetettavissa aineissa. Tämän lisäksi on suoritettava opettajan pedagogiset opinnot.

Ammatillisten oppilaitosten erityisopettajaksi valmistutaan suorittamalla ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot sen jälkeen kun on ensin suoritettu ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus.

Opinto-ohjaaja

Oppilaanohjaajaksi peruskouluun tai opinto-ohjaajaksi lukioon valmistutaan suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinto, johon sisältyy vaadittavat opinto-ohjaajan opinnot tai suorittamalla jokin ylempi korkeakoulututkinto ja opinto-ohjaajan opinnot.

Ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajilta vaaditaan ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus sekä vaadittavat opinto-ohjaajan opinnot tai peruskoulun oppilaanohjaajan tai lukion opinto-ohjaajan kelpoisuus.

Ammattikorkeakoulun opettaja

Ammattikorkeakoulun lehtorilla on oltava soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Yliopettajalta vaaditaan ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen jatkotutkintona suoritettu soveltuva lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Opettajankoulutus suoritetaan ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Jos tehtäviin kuuluu ammattiopintojen opettaminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

Yliopisto-opettaja

Yliopiston lehtorilta vaaditaan vähintään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Yleensä vaaditaan myös korkeakoulututkinnon jälkeen jatkotutkintona suoritettu soveltuva lisensiaatin tai tohtorin tutkinto opetettavassa aineessa.

Rehtori

Kaikkien koulutusmuotojen rehtoreilta vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Rehtorilla tulee olla myös asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

Vapaan sivistystyön opettaja

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön opettajilta vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot.

Opettaja työelämässä

Opettajia työskentelee mm.:

  • esiopetuksessa päiväkodeissa
  • perusopetuksessa peruskoulujen ala- ja yläasteilla
  • ammatillisissa oppilaitoksissa
  • lukioissa
  • aikuiskoulutuksessa
  • ammattikorkeakouluissa
  • yliopistoissa

Lisäksi opettajia työskentelee kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, työväenopistoissa, konservatorioissa sekä yksityisissä oppilaitoksissa.

Opettajien työnkuva vaihtelee paljon sen mukaan, missä oppilaitoksissa ja minkä ikäisten ihmisten parissa he työskentelevät. Esimerkiksi perusopetuksessa työskentelevän luokanopettajan työnkuva poikkeaa suuresti ammattikorkeakoulussa työskentelevän lehtorin työnkuvasta. Opettajan työ on kuitenkin aina asiantuntijatyötä, jossa korostuvat ammattipätevyys ja eettisyys eli toiminta oppilaan parhaaksi ja yhteisen hyvän puolesta.

Nykyään vallalla oleva oppimiskäsitys korostaa oppimaan oppimista, jolloin opettajat ohjaavat oppilaitaan ymmärtämään, muistamaan, oppimaan ja soveltamaan. Siihen kuuluvat mm. ongelmien ratkaisu, motivaation ylläpito ja tunteiden hallinnan keinot. Oppilaita ohjataan etsimään tietoa sekä vertailemaan ja arvioimaan sitä kriittisesti. Opettamisen sijasta puhutaan yhä useammin ohjaamisesta.

Työnkuva ja alan vaatimukset

Opettajan työnkuva on muuttunut yhteiskunnan kehityksen myötä, ja muuttuu edelleen. Opettamisen rinnalle on yhä tärkeämmäksi tekijäksi kohonnut kasvatustyö. Kouluissa kasvatuksen päämääränä on tukea ja auttaa itsenäisesti ajattelevan ja yhteiskuntakelpoisen ihmisen kasvua.

Opettajuuteen kuuluu opettamisen ja kasvattamisen ohella myös esimerkiksi opetuksen valmistelua, suunnittelua ja arviointia. Yhteistyötä tehdään kollegoiden ja kotien kanssa. Työhön kuuluu myös erilaisia kokouksia ja keskusteluja sekä yhteydenottoja koulun ulkopuolisiin tahoihin.

Opettajan työ on ihmissuhdetyötä. Opettajalta vaaditaan kykyä ja uskallusta työskennellä nuorten maailmassa ja kohdata heidät siellä aidosti ja välittäen. Opettajan työ vaatii vahvaa näkemystä ja selkeää arvomaailmaa sekä kykyä käsitellä asioita yhteisössä, luovuutta ja luotettavuutta. Opettajan tärkein työväline on hänen oma persoonansa, mikä edellyttää opettajalta jatkuvaa itsensä kehittämistä ja sivistämistä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Ammattinetti.fi, OPH.fi