🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kaatopaikanhoitaja työskentelee jätteen loppusijoitusalueella, jonne tuodaan yhdyskunta- ja tuotantojätettä, jota ei voida kannattavasti hyödyntää. Työtehtäviin kuuluu jätteen vastaanotto, kuormien tarkistus ja asiakirjojen hoito sekä jätteen tasoittaminen ja tiivistäminen koneellisesti. Ammatissa tarvitaan jätteiden ja niiden loppusijoituksen sekä

Lue lisää ammatista Kaatopaikanhoitaja

Kaatopaikanhoitaja työskentelee jätteen loppusijoitusalueella, jonne tuodaan jätettä, jonka hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Kaatopaikoille saa tuoda vain esikäsiteltyä jätettä, josta hyötyjäte on jo lajiteltu pois ja toimitettu eteenpäin hyödynnettäväksi. Kaatopaikkojen määrä on koko ajan vähenemässä tiukentuneen

Lue lisää ammatista Kaatopaikanhoitaja

Kunnat. Kunnalliset yhtiöt. Teollisuusyritykset. Yksityiset kaatopaikat.

 

Alalla voi suorittaa ympäristöhuollon ammattitutkinnon.

Monet ovat hankkineet ammatissa tarvittavan osaamisen työn kautta.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset