Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä. Työnkuvaan kuuluu kiinteistön tekniikan tarkkailua, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä piha-alueiden hoitoa. Kiinteistönhoitajat työskentelevät mm. kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyrityksissä. Ammatissa tarvitaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista sekä

Lue lisää ammatista Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitajat työskentelevät kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä. He vastaavat kiinteistöjen toimivuudesta sekä kiinteistö- ja lämmityskulujen pysymisestä oikealla tasolla. Kiinteistönhoidolla on suuri merkitys kiinteistöjen toimivuuden, viihtyisyyden ja elinkaaren kannalta.

Kiinteistönhoitajat vastaavat itsenäisesti omista työkohteistaan,

Lue lisää ammatista Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitajat ovat useimmiten kiinteistöpalvelu- tai kiinteistöhuoltoyritysten palveluksessa.

Muita työnantajia ovat isännöintiyritykset sekä teollisuus- ja tuotantoyritykset. Myös yksittäiset asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä suuret kiinteistöjenomistajat, kuten pankit, vakuutusyhtiöt, kunnat ja valtio työllistävät kiinteistönhoitajia.

 

Lue lisää ammatista Kiinteistönhoitaja

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kiinteistöpalvelujen perustutkinnon. Tutkintonimike on kiinteistönhoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto ja kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto.

Rakennusalan, talotekniikan,

Lue lisää ammatista Kiinteistönhoitaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kiinteistönhoitaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 661 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 388 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
2 667 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Kiinteistönhoitaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Valtiosektorilla palkka on 30% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 2 661 EUR
  • 3 819 EUR
  • 2 388 EUR

Valtiosektorilla palkka on 30% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 2 667 EUR
  • 3 819 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset