Kotipalvelutyöntekijän työ on asiakkaiden kotona tapahtuvaa arkipäivän auttamista. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi kotisiivousta, tekstiili- ja vaatehuoltoa, ruoan valmistusta, pihan ja puutarhan hoitoa, erilaisia kodin kunnostus- ja huoltotehtäviä, henkilökohtaista avustamista sekä asiointipalvelua. Kotipalvelutyöntekijöitä työskentelee

Lue lisää ammatista Kotityöpalvelutyöntekijä

Kotityöpalvelutyöntekijän työ on eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten arkipäivän auttamista. Kotityöpalvelutyöntekijä huolehtii kotien puhtaudesta ja viihtyvyydestä sekä avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa.

Perinteisiä tehtäväalueita ovat esimerkiksi kotisiivous, tekstiili- ja vaatehuolto, ruoan valmistus,

Lue lisää ammatista Kotityöpalvelutyöntekijä

Kotityöpalvelutyöntekijöitä työskentelee mm. kotityöpalveluyrityksissä, järjestöissä, osuuskunnissa, yhdistyksissä sekä kuntien palveluksessa. Kotipalvelutyöntekijöitä työskentelee myös yrittäjinä omissa yrityksissään.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua kotityöpalveluihin, jolloin tutkintonimike on kodinhuoltaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös kotityöpalvelujen ammattitutkinto.

Sopiva koulutus

Lue lisää ammatista Kotityöpalvelutyöntekijä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset