Kotityöpalveluyrittäjä tarjoaa palveluinaan kotisiivousta, vanhushoivaa, huolto-, korjaus- ja kunnossapitoa, piha- ja puutarhatyötä sekä ostos- ja asiointipalveluja ja muita ihmisen ja kodin palveluja, joissa ei tarvita terveydenhuoltoalan ammattikoulutusta. Työ vaatii moniosaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointitaitoja. Yrittäjyys edellyttää

Lue lisää ammatista Kotityöpalveluyrittäjä

Kotityöpalvelu tuottaa palveluja, joilla tuetaan ihmisten ja perheiden selviämistä jokapäiväisessä elämässään omissa kodeissaan tai kodinomaisissa laitoksissa. Useimmiten yrittäjä tekee itse monia töitä asiakkaiden luona. Useamman työntekijän yrityksissä kotipalveluyrittäjä toimii myös työnjohtajana ja esimiehenä.

Kotityöpalvelun perinteiset tehtäväalueet

Lue lisää ammatista Kotityöpalveluyrittäjä

Kotityöpalvelualan yritykset, joita ovat monialaiset kotityöpalveluyritykset, kotisiivousyritykset, vanhushoivaan erikoistuneet yritykset, remonttiyritykset, piha- ja puutarhayritykset, kauppapalveluihin erikoistuneet yritykset ja valmisruoan toimittamiseen erikoistuneet yritykset.

Valtaosa kotityöpalveluyrittäjistä toimii yhden hengen yrityksissä, joissa he

Lue lisää ammatista Kotityöpalveluyrittäjä

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua kotitalousyrittäjäksi.

Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona tai oppisopimuksella. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös kotityöpalvelujen ammattitutkinto.

Kotityöpalveluyrittäjäksi voi ryhtyä eri alojen

Lue lisää ammatista Kotityöpalveluyrittäjä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset