🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Energiateollisuudessa työskentelevä kunnossapitoinsinööri vastaa voimalaitoksissa ja esimerkiksi tuulipuistoissa energian tuotannossa käytettävien koneiden, laitteiden ja automaatiojärjestelmien toimivuudesta. Tehtäviin kuuluu mm. huoltotöiden suunnittelua, valvomista ja esimiestehtäviä. Ammatissa tarvitaan mm. energiantuotannon ja konetekniikan tuntemusta

Lue lisää ammatista Kunnossapitoinsinööri

Kunnossapitoinsinööri työskentelee sähköä, lämpöä tai molempia tuottavassa voimalaitoksessa tai tuulipuistossa johtaen ja suunnitellen kunnossapitoa. Työlle on keskeistä laitoksen häiriöttömän toiminnan sekä energiantuotannon jatkuvuuden varmistaminen.

Kunnossapidolle on ominaista suunnitelmallisuus ja ennakoiminen, jotta vältyttäisiin tuotantokatkoksilta.

Lue lisää ammatista Kunnossapitoinsinööri

Energiateollisuus: energiayhtiöt, sähköyhtiöt, kaukolämpöyhtiöt, voimalaitokset, lämpövoimalat, sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalat. Energiateollisuuden palveluntuotantoyritykset: suunnittelutoimistot, insinööritoimistot, urakointiliikkeet.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella energia- ja ympäristötekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös mm. konetekniikkaa sekä sähkö- ja automaatiotekniikkaa.

Yliopistojen teknistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella energiatekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on

Lue lisää ammatista Kunnossapitoinsinööri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kunnossapitoinsinööri tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 139 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Kunnossapitoinsinööri

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 139 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset