Kunnossapitopäällikön työ riippuu pitkälti itse työpaikasta. Usein kunnossapitopäällikön työ löytyy teollisuuden alalta esimerkiksi eri alojen tehtaista, joissa kunnossapitopäällikön tehtävänä on eri tuotantolinjojen ja välineiden huollosta ja kunnosta vastaaminen. Kunnossapitopäällikön työ on vastuullista ja hänellä voi olla myös alaisia.

Kunnossapitopäällikkö johtaa kunnossapitotiimiä ja huolehtii mm. kunnossapidon hankinnoista, alihankkijatoiminnasta sekä investointiesityksistä. Kunnossapitopäällikkö raportoi usein toiminnasta johtavalle taholle kuten esimerkiksi tehtaanjohtajalle.

Kunnossapitopäällikön työhön voi liittyä myös työ- ja palosuojelusta vatsaamista sekä esimerkiksi erilaisten

Lue lisää ammatista Kunnossapitopäällikkö

Kunnossapitopäällikön työpaikkoja ovat mm. eri alojen tehtaat ja tuotantolaitokset.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kunnossapitopäällikkö tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 847 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Kunnossapitopäällikkö

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 847 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset