Nuohooja puhdistaa tulisijoja ja savuhormeja sekä tarkistaa niiden paloturvallisuuden. Työ edellyttää vastuuntuntoa, joustavuutta ja luotettavuutta. Hyvä fyysinen kunto ja ketteryys ovat välttämättömiä erilaisissa kiipeilytilanteissa. Nuohoojat toimivat usein yrittäjinä.

Nuohooja huolehtii kiinteistöjen paloturvallisuudesta, sisäilman puhtaudesta, energian säästöstä sekä ympäristön puhtaudesta. Nuohoojan perinteistä työtä ovat tulisijojen ja savuhormien puhdistaminen.

Nuohooja tarkistaa puhdistuskohteiden kunnon ja paloturvallisuuden sekä kohteen henkilöturvallisuuteen liittyvät seikat kuten esimerkiksi palotikkaiden kunnon.

Lue lisää ammatista Nuohooja

Nuohoojat toimivat usein itsenäisinä yrittäjinä. Heillä saattaa olla myös alaisia, tavanomaisesti 1-2 työntekijää.

 

Nuohousalalla voi suorittaa nuohoojan ammattitutkinnon sekä nuohoojamestarin erikoisammattitutkinnon. Tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina.

Nuohoojan ammattitutkintoon tähtäävä koulutus tapahtuu pääasiassa oppisopimuskoulutuksena tai itseopiskeluna.

Ammattitutkintoon valmentavaa tietopuolista koulutusta järjestää Nuohousalan Keskusliitto.Lue lisää ammatista Nuohooja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset