🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Puhdistamonhoitajan työ jätevedenpuhdistamolla on enimmäkseen automatisoidun puhdistusprosessin valvontaa. Tehtäviin kuuluu myös laitteiden valvontaa, näytteiden ottamista ja pieniä korjaustöitä. Työpaikkoja on kunnallisilla vesilaitoksilla ja jonkin verran myös teollisuudessa. Ammatissa tarvitaan puhdistuksen prosessitekniikan tuntemusta, kunnossapidon

Lue lisää ammatista Puhdistamonhoitaja

Puhdistamonhoitaja työskentelee jätevedenpuhdistamolla, jonne johdetaan viemärivesiä pääasiassa kotitalouksista sekä kiinteistöistä, joissa toimii esimerkiksi kauppoja, laitoksia ja virastoja. Myös loka-autot tyhjentävät kuormansa jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamolla jätevedestä puhdistetaan ravinteet ja orgaaninen aines.

Puhdistamonhoitajan työ on

Lue lisää ammatista Puhdistamonhoitaja

Kunnalliset vesilaitokset. Myös yksityisellä puolella, lähinnä puunjalostusteollisuudessa on jätevedenpuhdistamoita.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa esimerkiksi prosessiteollisuuden perustutkinnon, prosessinhoitaja. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, kuten myös kemianteollisuuden ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Kunnossapitotehtäviin soveltuu esimerkiksi kone- ja metallialan perustutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös

Lue lisää ammatista Puhdistamonhoitaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Puhdistamonhoitaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 362 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
2 362 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Puhdistamonhoitaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 362 EUR
  • 2 362 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset