🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Opiskele viittomakielen tulkkausta Diakissa

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Voit opiskella viittomakielen tulkkausta Diakonia-ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai avoimessa AMK:ssa. Viittomakielentulkki toimii tärkeässä viestintätehtävässä näkyvän ja kuuluvan kielen välimaastossa.