Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etkö oikein tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan?🎓📚 Tule mukaan digitaalisille koulutusmessuille 17.-18.11. ja ota selvää!✨ Lue lisää tästä!

Ämneslärare

Åbo Akademi
Yhteenveto
3+2 år
ruotsi
Möjlighet till studiestöd
Hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Heltid
Vaasa
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Ämneslärare

Ämneslärare, Åbo Akademi

Ämneslärare

En bred allmänbildning ger oss förutsättningar att förstå vår omvärld och varandra. Som ämneslärare är du expert på just ditt ämnesområde och får dagligen inspirera elever och studerande till att vidga sina vyer. Ämneslärarens arbete är både socialt och mångsidigt.

På ämneslärarlinjen lär du dig att hitta intressanta sätt att dela med dig av ditt kunnande. Utbildningen är för dig som vill undervisa i grundskola, på andra stadiet eller yrkeshögskola i något av dessa ämnen: biologi, engelska, filosofi, finska, franska, fysik, geografi, historia, huslig ekonomi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning, matematik, modersmål och litteratur, psykologi, religion, ryska, samhällslära, slöjd och tyska.

För att arbeta som ämneslärare krävs en högre högskoleexamen med ett av dessa ämnen som huvudämne. Oftast undervisar ämneslärare dock i två eller flera ämnen och då krävs ett långt biämne i de andra ämnena. Arbetet som lärare idag  kan ofta innebära samarbete med olika universitet/högskolor, företag och den tredje sektorn.

Du som studerar till ämneslärare med Hushållsvetenskap eller Slöjdvetenskap som huvudämne avlägger pedagogik med lärarinriktning, 60 sp, parallellt med de övriga magisterstudierna under hela studietiden i Vasa.

Som ämneslärarstuderande läser du 60 studiepoäng pedagogik med lärarinriktning, 25 studiepoäng grundstudier och 35 studiepoäng ämnesstudier, som båda består av både teoretiska studier och praktik. De teoretiska grundstudierna kan du avlägga som nätstödda studier under en längre tidsperiod eller intensivt under en hösttermin, antingen i Vasa eller i Åbo. Ämnesstudierna avlägger du som heldagsstudier under en vårtermin i Vasa. Grundstudiernas inledande praktik gör du i Vasa och ämnesstudiernas fältpraktik på en valfri svenskspråkig skola i Finland.

Behörighetsgivande pedagogiska studier

Åbo Akademi erbjuder också behörighetsgivande pedagogiska studier för dig som vill bli ämneslärare och som redan påbörjat eller avlagt en högre högskoleexamen med studier i ett undervisningsämne som finns inom grundläggande utbildning eller gymnasium. Kurserna kan avläggas som ett biämne eller som fristående studier och består av 60 studiepoäng grund- och ämnesstudier i ämneslärarinriktad pedagogik.Mer info om de behörighetsgivande pedagogiska studierna för ämneslärare.

Du som ämneslärare i arbetslivet

Som utexaminerad ämneslärare kan du jobba i årskurs 7–9, gymnasiet, yrkesskola eller yrkeshögskola. De flesta skolor är kommunala med ett fåtal undantag av statliga och privata skolor. Dina närmaste arbetskamrater är de ungdomar du undervisar, lärare och annan skolpersonal. Förutom själva undervisningen består ämneslärararbetet av lektionsplanering och -förberedelser, prestationsutvärdering och utvecklande av den egna expertisen. Som ämneslärare får du dagligen använda din kreativitet, ditt tydliga kroppsspråk och din kommunikationsförmåga för att väcka intresse för ditt ämne. I och med att många äldre lärare nu går i pension finns det ett stort behov av nya lärare på många håll i Finland. Du som brinner för ditt ämne och vill dela det med andra gör ett bra val i att bli ämneslärare!


Aineenopettajan koulutusohjelma


Laaja yleissivistys luo meille edellytykset ymmärtää ympäröivää maailmaa ja toisiamme. Aineenopettaja on oman oppiaineensa asiantuntija ja innostaa päivittäin oppilaitaan avartamaan näköalojaan. Aineenopettajan työ on sosiaalista ja monipuolista. Aineenopettajalinjan opinnot auttavat sinua löytämään mielenkiintoisia tapoja jakaa tietämystäsi oppilaille.

Koulutus sopii niille, jotka haluavat opettaa perusopetuksessa, toisen asteen oppilaitoksissa tai ammattikorkeakoulussa jotain seuraavista aineista: biologia, englannin kieli, elämänkatsomustieto, filosofia, fysiikka, historia, kemia, kotitalous, käsityö, maantiede, matematiikka, psykologia, ranskan kieli, saksan kieli, suomen kieli, terveystieto, uskonto, venäjän kieli, yhteiskuntaoppi sekä äidinkieli ja kirjallisuus. Aineenopettajana työskentely edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, jossa pääaineena on jokin yllä mainituista aineista.

Usein aineenopettajat opettavat kahta tai useampaa ainetta, joista täytyy olla suoritettuna pitkän sivuaineen opinnot. Opettajan työ sisältää nykyään usein yhteistyötä eri yliopistojen/korkeakoulujen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Koulutuksen sisältö

Jos opiskelet aineenopettajaksi ja pääaineesi on kotitaloustiede tai käsityötiede, suoritat 60 opintopisteen laajuiset opettajankoulutukseen suuntautuneen kasvatustieteen opinnot rinnakkain muiden maisteriopintojen kanssa opintojesi aikana Vaasassa.

Aineenopettajan opinnot sisältävät 60 opintopisteen verran opettajankoulutukseen suuntautunutta kasvatustiedettä, 25 opintopisteen verran perusopintoja ja 35 opintopisteen verran aineopintoja. Näihin kuuluu sekä teoriaopintoja että harjoittelua. Voit suorittaa perusopintojen teoriaosuuden verkko-opintoina pidemmän ajan kuluessa tai tehokkaasti yhden syyslukukauden aikana joko Vaasassa tai Turussa.

Aineopinnot suoritetaan kokopäiväopiskeluna yhden kevätlukukauden aikana Vaasassa. Perusopintoihin kuuluva alustava harjoittelu suoritetaan Vaasassa ja aineopintojen työharjoittelu vapaavalintaisessa ruotsinkielisessä koulussa Suomessa.

Tarjolla on myös aineenopettajan kelpoisuuteen oikeuttavia kasvatustieteen opintoja niille, jotka haluavat aineenopettajaksi ja ovat jo aloittaneet opinnot tai suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon jossain perusopetukseen tai lukio-opetukseen kuuluvassa aineessa.

Kurssit voi suorittaa sivuaineena tai erillisinä opintoina, ja opintojen laajuus on 60 opintopistettä perus- ja aineopintoja (aineenopettajankoulutukseen suuntautunut kasvatustiede).

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Ämneslärare, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Pedagogie kandidat
  • Pedagogie magister

Beställ information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Ämneslärare.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Åbo Akademi är ett stort universitet i liten förpackning! Välj bland våra många huvudämnen och biämnen och skräddarsy din egen profil. Med stark studiegemenskap och nära kontakt mellan studerande och personal blir dina studier både roliga och smidiga hos oss....


Lue lisää oppilaitoksesta Åbo Akademi ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Åbo Akademi

Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

 Näytä puhelinnumero
www.abo.fi


Arvoinnit
Ämneslärare ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: