Kandi- ja maisteriohjelmat

Teologia | Teologi

Åbo Akademi, paikassa Turku
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Teologia | Teologi

Teologi

Teologistudier ger ett fascinerande perspektiv på livet. Olika livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt både förenar och skiljer oss människor. Du som funderar på etiska frågor och problem får under teologiutbildningen verktyg att reflektera över dem utifrån den kristna traditionen. Du lär dig också att analysera religiösa texter och upptäcka bakgrunden till aktuella och historiska företeelser, och får svar på hur den kristna tron kommer till uttryck i kyrkligt liv. Utbildningen ger även utmärkta färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation, samt en bred vetenskaplig sakkunskap som du kan stöda dig på i arbetslivet. Som teologistuderande lär du dig diskutera information, problem och lösningar på ett konstruktivt sätt.

Innehållet i utbildningen

Under kandidatstudierna får du en omfattande introduktion till Bibeln och kristendomen samt insikter i religioner och livssyner i allmänhet. Ditt val av yrkesprofilering mellan ämneslärare, präst eller sakkunnig styr dina fortsatta studier. I magisterstudierna fördjupar du dina kunskaper ytterligare enligt tidigare val för att få den behörighet som du önskar. Du kan även specialisera dig för att bli sakkunnig och få just den profilering du vill ha inför arbetslivet.

Du som teolog i arbetslivet

Som utexaminerad teologie magister kan du, beroende på din specialisering, arbeta som präst eller ämneslärare. Du kan också jobba inom kyrklig förvaltning och organisationer (t.ex. Finska Missionssällskapet) eller med publikationsverksamhet (t.ex. tidskrifter, böcker). En del fortsätter forska inom Åbo Akademis internationella nätverk och sätter sig in i mångfasetterade frågor som relationerna mellan judendomen, kristendomen och islam, Jesusforskning, kyrkohistorisk forskning, forskning om kyrklig praxis eller dogmatik och teologisk etik med religionsfilosofi. Oavsett var du hittar din plats får du vara beredd på att ditt arbete vädjar till känslor och väcker tankar.

Bonus: Åbo Akademi erbjuder fina möjligheter till studentutbyte och praktik för den som vill nå en ännu djupare förståelse för mänskligheten runt om i världen.

Teologia

Teologian opinnot antavat kiehtovan näkökulman elämään. Erilaiset elämänvalinnat, arvot, näkemykset, teot ja asenteet sekä yhdistävät että erottavat meitä ihmisiä. Eettisiä kysymyksiä ja ongelmia pohdiskelevalle teologian opinnot tarjoavat keinoja asioiden käsittelyyn kristillisen perinteen pohjalta. Opit myös analysoimaan uskonnollisia tekstejä ja oivallat ajankohtaisten ja historiallisten ilmiöiden taustoja. Saat tietää, miten kristinusko ilmentyy kirkollisessa elämässä.

Koulutus antaa erinomaiset suullisen ja kirjallisen viestinnän valmiudet sekä laajan tieteellisen asiantuntemuksen, johon voit tukeutua työelämässä. Teologian opiskelijat harjaantuvat keskustelemaan tiedosta, ongelmista ja ratkaisuista rakentavalla tavalla.

Koulutuksen sisältö

Kandidaattivaiheen opinnot tutustuttavat sinut kattavasti Raamattuun ja kristinuskoon ja perehdyttävät uskontoihin ja elämänkatsomuksiin yleisesti. Opintojen jatko riippuu ammatillisesta suuntautumisestasi: voit tähdätä aineenopettajaksi, papiksi tai asiantuntijatehtäviin.

Maisterivaiheen opinnoissa syvennät taitojasi aiemmin tekemäsi ammatillisen valinnan mukaan. Voit erikoistua asiantuntijatyöhön ja rakentaa opintokokonaisuuden tulevaa työelämää silmällä pitäen.

Uramahdollisuudet

Valmistuneena teologian maisterina voit erikoistumisestasi riippuen työskennellä pappina tai aineenopettajana. Voit myös työskennellä kirkkohallinnossa ja järjestöissä (esim. Suomen Lähetysseura) tai julkaisutoiminnassa (esim. lehdet, kirjat). Jotkut jatkavat tutkimusta Åbo Akademin kansainvälisessä verkostossa ja syventävät monitahoisia kysymyksiä, kuten juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin suhteita, Jeesus-tutkimusta, kirkkohistorian tutkimusta, kirkkokäytännön tai dogmatiikan tutkimusta ja teologista etiikkaa uskontofilosofian kanssa. Riippumatta siitä, mistä löydät paikkasi, ole valmis siihen, että työsi vetoaa tunteisiin ja herättää ajatuksia.

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa loistavat mahdollisuudet opiskelijavaihtoon ja harjoittelupaikkaan niille, jotka haluavat saavuttaa entistä syvemmän ymmärryksen ihmisyydestä ympäri maailmaa.

För att beställa gratis information om Teologia | Teologi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Teologie kandidat
  • Teologie magister

Beställ information

Request information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Teologia | Teologi.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan


reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.