Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Tavoite

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa uskontojen, maailmankatsomusten ja arvojen asiantuntijoita.

Oppialakohtaiset tiedot ja taidot

 • Opiskelija hallitsee syvällisesti vähintään yhden teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmaan kuuluvan oppialan keskeiset teoriat, käsitteet sekä tutkimusmenetelmät, ja hän kykenee soveltamaan niitä käytäntöön.  
 • Opiskelija syventää tieteellisen kirjoittamisen taitoja ja osaa tuottaa viimeisteltyä tutkimustekstiä.
 • Opiskelija tuntee ja osaa analysoida kriittisesti oppialan tutkimia ilmiöitä.  
 • Opiskelija ymmärtää ja kykenee arvioimaan kriittisesti koulutusohjelman oppialoihin sekä niiden rajapintoihin kytkeytyviä ongelmia ja pystyy ratkaisemaan niitä luovasti muuttuvissa tilanteissa.    
 • Opiskelijalla on valmiudet ihmisten kunnioittavaan kohtaamiseen. 

Yleiset taidot ja valmiudet   

 • Opiskelija kykenee analysoimaan ja arvioimaan katsomuksia, arvoja ja etiikkaa koskevia kysymyksiä sekä etsimään ja luomaan niihin ratkaisuja yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa.
 • Opiskelijalla on valmiudet itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijana sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.   
 • Opiskelijalla on valmiudet suunnitella, ohjata ja johtaa alaansa liittyviä töitä erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.    
 • Opiskelija hallitsee hyvin oppialansa edellyttämän tieto- ja viestintätekniikan ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.  
 • Opiskelijalla on hyvät taidot viestiä alan kysymyksistä erilaisille kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille kotimaisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.   

Asiantuntijaidentiteettiin liittyvät tiedot ja taidot   

 • Opiskelija on sisäistänyt akateemisen asiantuntijaroolinsa sekä siihen kuuluvan eettisen vastuun.  
 • Opiskelija kykenee arvioimaan omaa osaamistaan sekä kehittämään sitä tavoitteellisesti.

Koulutuksen sisältö

Ohjelman tehtävänä on harjoittaa korkeatasoista akateemista tutkimusta ja opetusta uskontoon ja teologiaan liittyvissä historiallisissa, käsitteellisissä ja kulttuurisissa kysymyksissä. Koulutusohjelmassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja sosiaalista merkitystä historiasta nykypäivään. Tutkittu, syvällinen tieto auttaa ymmärtämään merkittäviä Euroopan ja koko maailmanlaajuisia muutoksia, kuten monikulttuurisuutta, uskonnollisia ääri-ilmiöitä, uskontojen välisiä suhteita, moniarvoisuutta ja hyvinvoinnin tulevaisuutta.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teologian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: