Sivuston käyttötapa: Mobiili

Teologia ja uskonnontutkimus

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Video

Oletko pysähtynyt miettimään, millä eri tavoin uskonnot vaikuttavat maailmassa ja ihmisten elämässä? Isot yhteiskunnalliset muutokset, kuten uskonnollinen radikalisoituminen, maahanmuutto sekä ilmastonmuutos ovat tulevaisuuden ihmisten käsissä.

Helsingin yliopisto

Teologia ja uskonnontutkimus

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta.

Tieteenalakohtaiset tiedot ja taidot

Opiskelija

 • ymmärtää miten teologiaan ja uskontoon kohdistuva tutkimustieto syntyy ja miten se eroaa muusta uskontoa koskevasta ajattelusta
 • tunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen keskeiset käsitteet, näkökulmat ja tutkimusmenetelmät sekä pystyy muodostamaan niiden pohjalta tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä
 • kykenee soveltamaan joitakin tieteenalan tutkimuksellisia välineitä uskontojen yksilöllisten, kulttuuristen ja sosiaalisten ilmenemismuotojen analyysiin
 • on saanut valmiuksia ihmisen kohtaamiseen ja katsomusten väliseen dialogiin sekä työhön hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen puolesta

Yleiset taidot ja valmiudet

Opiskelija

 • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alan asiantuntijoille ja muulle yleisölle äidinkielellä, toisella vieraalla kielellä ja toisella kotimaisella kielellä
 • kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen ja yhteisten hankkeiden toteuttamiseen
 • osaa tuottaa itsenäisiä esityksiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida alalle relevanttia ja tutkimusperäistä tietoa tarkoituksenmukaisesti 
 • osaa käyttää monipuolisesti tietotekniikkaa tiedon hakemisessa ja esittämisessä

Asiantuntijaidentiteettiin liittyvät tiedot ja taidot 

Opiskelija

 • tunnistaa oman osaamisensa ja osaa rakentaa omaa asiantuntijuuttaan
 • osaa asettaa tavoitteita omalle kehittymiselleen ja suunnitella opintojaan niiden mukaan 
 • on saanut valmiuksia asiantuntijuutensa soveltamiseen erilaisissa työtehtävissä

Koulutus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen, jota tehdään teologisen tiedekunnan viidessä oppialassa:

 • eksegetiikassa (raamatuntutkimuksessa)
 • kirkkohistoriassa
 • systemaattisessa teologiassa
 • käytännöllisessä teologiassa
 • uskontotieteessä

Näissä aloissa tutkitaan monipuolisesti ja monitieteisesti mm. eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria, uskontojen kohtaamista, teologian ja uskonnon vaikutusta moderniin länsimaiseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan, uskonnon suhdetta yksilöiden ja yhteiskuntien hyvinvointiin, uskonnollisuuden muuttumista Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajasti sekä islamia keskeisten tekstien ja muslimien arjen elämän kautta. Monet kandiohjelman opintojaksot ja -kokonaisuudet toteutetaan oppialojen yhteistyönä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teologian kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Teologia ja uskonnontutkimus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.