Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Teologia ja uskonnontutkimus

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Video

Helsingin yliopisto

Teologia ja uskonnontutkimus

Oletko kiinnostunut uskonnon vaikutuksesta nykymaailmassa ja ihmisten elämässä? Haluaisitko selvittää, miten uskonto kytkeytyy kansainväliseen politiikkaan ja maahanmuuttoon tai miten uskonnolliset johtajat ja yhteisöt toimivat suhteessa ilmastonmuutokseen? Pohditko, minkälainen merkitys kristinuskolla on ollut länsimaisten yhteiskuntien kehityksessä? 

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmassa opiskellaan esimerkiksi uskontojen kohtaamista, uskonnollisuuden muutosta Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti sekä uskonnon suhdetta yksilöiden ja yhteiskuntien hyvinvointiin. Viime aikoina erityisesti globaalit haasteet kuten uskonto ja ympäristökriisi, kansainvälisen oikeudenmukaisuuden kysymykset, monikulttuuristuminen ja kaupungistuminen sekä uskonnon digitalisoituminen ovat nousseet näkyvästi esille opetuksessa ja tutkimuksessa. Opinnot tarjoavat sekä klassista sivistystä ja historiallisia näkökulmia että paneutumista uskonnon rooliin tämän hetken maailmassa. Koulutus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen, jota tehdään teologisen tiedekunnan viidessä oppialassa: eksegetiikassa eli raamatuntutkimuksessa, kirkkohistoriassa, systemaattisessa teologiassa, käytännöllisessä teologiassa sekä uskontotieteessä. 

Kandiohjelman opinnoissa opiskellaan uskonnon tieteellistä tutkimista. Opintojesi aikana opit ymmärtämään miten teologiaan ja uskontoon kohdistuva tutkimustieto syntyy ja miten se eroaa muusta uskontoa koskevasta ajattelusta. Samoin opit tunnistamaan teologian ja uskonnontutkimuksen keskeiset käsitteet, näkökulmat ja tutkimusmenetelmät sekä pystyt muodostamaan niiden pohjalta tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä. Kykenet myös soveltamaan tieteenalan tutkimuksellisia välineitä uskontojen yksilöllisten, kulttuuristen ja sosiaalisten ilmenemismuotojen analyysiin. Lisäksi saat opinnoissasi valmiuksia ihmisen kohtaamiseen ja katsomusten väliseen dialogiin sekä työhön hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen puolesta.

Uramahdollisuudet

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta. Tällaista osaamista tarvitaan esimerkiksi uskonnollisissa yhteisöissä, kouluissa, oppilaitoksissa, järjestöissä, yrityksissä, tiedonvälityksen ja median palveluksessa sekä julkisen hallinnon tehtävissä. Koulutus on monialaista ja antaa opiskelijalle valmiuksia muuttuvaan työelämään monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa. Pääasiallisesti teologian maisterit tekevät valmistuttuaan kirkollista työtä, opetus- tai kasvatustyötä sekä toimivat johto- ja esihenkilötehtävissä. He työskentelevät myös yrittäjinä, freelancereina sekä ammatinharjoittajina.

Pätevyys

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta antaa valmiudet suorittaa teologian maisterin tutkinnon, joka yhdessä teologian kandidaatin tutkinnon kanssa tuottaa kelpoisuuden ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan. 

Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin: TK- ja TM-tutkinto yhdessä antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi. Opetettavien aineiden opinnot sisältyvät alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon (kandiohjelma), pedagogiset opinnot ylempään korkeakoulututkintoon (maisteriohjelma). Islamilaisen teologian opintosuunnassa on mahdollista suorittaa islamin aineenopettajakelpoisuuteen vaadittavat aineenhallinnan opinnot. 

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teologian kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Teologia ja uskonnontutkimus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.