Itsenäiset maisteriohjelmat

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja

Kiinnostaako sinua kasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen? Haluatko työskennellä luokanopettajana? Onko tavoitteenasi valmistua monipuoliseksi kasvatusalan osaajaksi ja asiantuntijaksi? 

Kasvatustieteiden maisteriohjelman luokanopettajan opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, yhteiskuntatietoisia ja vuorovaikutustaitoisia kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoita. Luokanopettajan opintosuunnassa suoritettavat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä luokanopettajan kelpoisuuden. Maisterivaiheen opinnoissa syvennät tietojasi ja laajennat asiantuntijuuttasi. 

Valmistuttuasi luokanopettajaksi 

  • voit toimia luokanopettajana perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 sekä esiopetuksessa 
  • tunnet kasvatusvastuusi, osaat ylläpitää ammattitaitoasi ja kehittää omaa työtäsi 
  • sinulla on valmiudet yhteistyöhön kouluyhteisön jäsenten, oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä muiden yhteiskunnan tahojen kanssa. 

Kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä moninaisuus ovat koulutusta läpäiseviä periaatteita. Saat valmiudet kasvattaa alakoulun oppilaita yhteistyössä huoltajien kanssa sekä opettaa koulussa opetettavia oppiaineita ja tarkastella kriittisesti muuttuvaa yhteiskuntaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen asemaa siinä. Opettajana kykenet perusteltuun itsenäiseen pedagogiseen ajatteluun, oman työn ja yhteisön toiminnan tutkimiseen ja kehittämiseen sekä opetussuunnitelmatyöhön, yhteistyöhön muiden ammatillisten toimijoiden kanssa ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Opiskelussa korostuvat yhteisölliset opiskelumuodot.  

Opinnoissasi saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin. Kasvatustieteet tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen.  

Luokanopettajan opintosuunnassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdot. Opetuskieli on suomi, mutta opintoja voi olla tarjolla myös ruotsiksi ja englanniksi.  

Kasvatustieteiden maisteriohjelman suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatus sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Kasvatustieteiden maisteriohjelman ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik ja klasslärare. Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle.

Uramahdollisuudet

Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneiden luokanopettajien työllisyysnäkymät ovat hyvät. Osa valmistuvista luokanopettajista sijoittuu myös opintohallinnon tai erilaisten järjestöjen ja yritysten asiantuntijatehtäviin.

Pätevyys

Suorittamalla luokanopettajan opintosuunnassa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot, saat pätevyyden toimia luokanopettajana perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. Voit pätevöityä myös aineenopettajaksi, jos suoritat vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot jossakin perusopetuksessa opetettavassa aineessa. Luokanopettaja on pätevä antamaan myös esiopetusta.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu