Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

Tavoite

Valtiotieteiden maisteriksi valmistunut hallitsee sosiaalitieteiden tutkimusnäkökulmia ja menetelmiä, osaa analysoida sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niitä koskevia keskusteluita sekä kykenee soveltamaan osaamistaan tietotyö- ja asiantuntijatehtävissä. Valtiotieteen maisteriksi valmistuneelle muodostuu erityisosaamisen ohella vahva sosiaalitieteiden osaaminen.

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma antaa välineitä yhteiskunnallisten muutosprosessien, yksilön ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen sekä yhteiskunnan rakenteiden ja eri osajärjestelmien muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Ohjelmaan tullessasi pääset mukaan syventymään Suomen suurimman sosiaalitieteellisen tutkijayhteisön monipuolisen tutkimuksen kautta ajankohtaisiin tutkimussuuntauksiin. Pääset erikoistumaan sosiaalista rakennetta, toimintaa ja muutosta koskeviin tutkimusperinteisiin ja opit analysoimaan ja arvioimaan yhteiskunnallisten muutosten merkityksiä, syitä ja seurauksia.

Maisteriopinnoissa kehität edelleen työelämässä arvostettuja taitoja, kuten tiedon hankintaa ja sen soveltamista, vuorovaikutustaitoja sekä kriittistä ajattelua ja kykyä laajojen asiakokonaisuuksien tarkasteluun. Syvällinen teoreettinen ajattelusi kehittyy ja saavutat taidon hyödyntää sosiaalitieteellisen tutkimuksen menetelmiä itsenäisesti sekä tekemään johtopäätöksiä empiirisen aineiston pohjalta.

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma sopii yhteiskunnallisista ja vuorovaikutukseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille. Jos haluat työskennellä yhteiskunnallisen suunnittelun ja kehittämisen parissa, kansainvälisissä tai kotimaisissa järjestöissä, sosiaalityöntekijänä, tutkijana, konsulttina tai asiantuntijana eri sektoreilla, tule sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan.

Koulutuksen sisältö

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma on kansainvälisesti korkeatasoinen, Suomen laajin ja kattavin alan koulutusohjelma. Ohjelma tarjoaa tietämyksen sosiaalitieteellisen tutkimuksen laajasta kentästä ja ajankohtaisista suuntauksista, antaa valmiudet hyödyntää aiempaa tutkimusta teoreettisten ja käytännön ongelmien ratkaisussa sekä opastaa tekemään tutkimusta, jolla on tieteellistä ja käytännön arvoa. Opit myös lukemaan ja arvioimaan kriittisesti suomalaista yhteiskuntaa ja maailmaa koskevaa tieteellistä kirjallisuutta, tarkastelemaan yhteiskunnallisten muutosten merkityksiä, syitä ja seurauksia, sekä punnitsemaan sosiaalisia ilmiöitä koskevaa keskustelua ja ottamaan siihen kantaa.

Sosiaalitieteiden maisteriopinnoissa voit syventyä eri sosiaalitieteiden alle lukeutuviin tieteenaloihin oman valintasi mukaisesti. Maisteriohjelman muodostavat kuusi tieteenalaa: kriminologia,  sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, väestötiede ja yhteiskuntapolitiikka. Riippuen opintojesi painotuksista tulet perehtymään eri tutkimusperinteisiin sekä tapoihin lähestyä ja ratkaista arki- ja työelämään, terveyteen, syrjäytymiseen, rikollisuuteen, kulttuurien kohtaamiseen, väestönkehitykseen, hyvinvointipalveluihin, organisaatioiden toimintaan sekä muuttoliikkeisiin ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyviä haasteita. Maisteriohjelman tieteenaloja yhdistää kiinnostus yhteiskunnan rakennetta, sosiaalista toimintaa ja yhteiskunnallisia muutoksia kohtaan sekä halu ymmärtää ja selittää ihmisten keskinäisiä sekä ihmisten ja instituutioiden välistä suhdetta ja tarjota keinoja edistää ihmisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Kukin tieteenala tarjoaa myös oman spesifin teoreettisen ja metodologisen erityisosaamisensa ja sosiaalityö myös ammattikäytäntöjen tuntemuksen, joiden varaan voit rakentaa asiantuntijuutesi tarjotaksesi sitä eri alojen yhteistyötä vaativien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Sosiaalitieteiden maisteriohjelman opiskelijana pääset osaksi Suomen suurinta ja kansainvälisesti tunnustettua sosiaalitieteiden tutkijayhteisöä, joka opastaa valitsemallasi opintopolullasi.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: