Sivuston käyttötapa: Mobiili

Mietitkö mihin hakisit? Tule Haavi-koulutusmessuille! 📚✨

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Kuopio
Kandiohjelmat

Proviisori

Farmasian alan koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut terveydestä, lääkkeistä ja ihmisten hyvinvoinnista. Tämänhetkinen työllisyystilanne on hyvä ja voit työllistyä monille sektoreille, esimerkiksi avohuollon apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin, lääketeollisuuteen ja tukkukauppaan, viranomaistehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin.

Työskentely farmasian alalla edellyttää mm. hyvää luetun ymmärtämiskykyä, peruslaskutaitoa, tarkkuutta, keskittymiskykyä, paineensietokykyä, vastuullisuutta, vahvaa eettisyyttä, yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä halua oman osaamisen kehittämiseen.

Proviisorin koulutus sopii sinulle, jos tavoitteenasi on ylempi korkeakoulututkinto ja työskentely vaativissa asiantuntijatehtävissä, kenties esimiestehtävissä. 

Proviisorin koulutusohjelmassa suoritat ensin 3-vuotisen farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon (180 op) ja sen jälkeen 2-vuotisen proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op). Opinnot kestävät päätoimisesti opiskellen 5 vuotta.

Farmaseutin tutkinnon (1.–3. vuosi) kuvauksen löydät hakukohteesta Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v).

Proviisorivaiheen opinnoissa (4. ja 5. vuosi):

  • syvennät farmaseutin tutkinnon jälkeen osaamistasi valitsemastasi pääaineesta (farmaseuttinen kemia, farmasian teknologia, biofarmasia, farmakologia, lääkeainetoksikologia tai sosiaalifarmasia)
  • saavutat valmiudet toimia aktiivisesti terveydenhuollon farmaseuttisissa tehtävissä esimiehenä, asiantuntijana, kouluttajana ja kehittäjänä.
  • saavutat valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen (FaL, FaT) ja ammatilliseen erikoistumiskoulutukseen (apteekki- ja sairaalafarmasia, teollisuusfarmasia)

Lisäksi sinun tulee motivoitua ylläpitämään ja kehittämään ammatillista ja tieteellistä osaamistasi, omaksua hyvä tutkimus- ja ammattietiikka, olla kiinnostunut alan kansainvälisestä kehityksestä, sitoutua toimimaan aktiivisesti yhteistyössä muun terveydenhuoltohenkilöstön ja viranomaisten kanssa.

Farmaseutin tutkinnon (1.–3. vuosi) koulutuksen sisällön kuvauksen löydät hakukohteesta Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v).

Proviisorivaiheessa koulutus koostuu kieli- ja viestintäopinnoista, perus- ja aineopinnoista sekä syventävistä opinnoista, joihin kuuluu osana opinnäyte eli pro gradu -tutkielma.

Proviisorivaiheessa opiskelet pääainevalintasi mukaisia aine- ja syventäviä opintoja. Valinnaisuutta opinnoissa on enemmän kuin farmaseuttiopinnoissa. Proviisorivaiheen alussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa on mahdollista huomioida yksilölliset mielenkiinnon kohteet ja urasuunnitelmat.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Farmaseutti ja proviisori

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 500, ja yliopisto työllistää lähes 2 700 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Arvioinnit
Proviisori ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.