Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Kuopio
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Proviisori

Tavoite

Farmasian alan koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut luonnontieteistä ja terveyden edistämisestä. Tämänhetkinen työllisyystilanne on hyvä ja voit työllistyä monille sektoreille: avohuollon apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin, lääketeollisuuteen ja tukkukauppaan, viranomaistehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin.

Työskentely farmasian alalla edellyttää mm. hyvää luetun ymmärtämiskykyä, peruslaskutaitoa, tarkkuutta, keskittymiskykyä, paineensietokykyä, vastuullisuutta, vahvaa eettisyyttä, yhteistyötaitoja ja halua oman osaamisen kehittämiseen.

Proviisorin koulutus sopii sinulle, jos tavoitteenasi on ylempi korkeakoulututkinto ja työskentely vaativissa asiantuntijatehtävissä, kenties esimiestehtävissä. 

Proviisorin koulutusohjelmassa suoritat ensin 3-vuotisen farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon (180 op) ja sen jälkeen 2-vuotisen proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op). Opinnot kestävät päätoimisesti opiskellen 5 vuotta.

Farmaseutin tutkintoon johtavassa koulutuksessa saavutat valmiudet:

  1. toimintaan terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisissa tehtävissä;
  2. lääke- ja apuaineiden sekä lääkemuotojen ominaisuuksien ymmärtämiseen;
  3. lääkkeiden valmistamiseen, laadunvalvontaan ja laadunhallintaan;
  4. neuvontaan asiakkaalle määrättyjen ja itsehoitoon kuuluvien lääkkeiden käytössä, oireiden arvioinnissa ja hoitoon ohjauksessa;
  5. lääkehoidon ongelmien tunnistamiseen, arviointiin ja seurantaan sekä terveyden edistämistyöhön;
  6. tieteelliseen ajatteluun sekä itsenäisiin ja kriittisiin ratkaisuihin ammattitehtävissä;
  7. ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä erikoistumisopintoihin
  8. ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Proviisorivaiheen opinnoissa (4. ja 5. vuosi):

 • syvennät farmaseutin tutkinnon jälkeen osaamistasi valitsemastasi pääaineesta (farmaseuttinen kemia, farmasian teknologia, biofarmasia, farmakologia, lääkeainetoksikologia tai sosiaalifarmasia)
 • saavutat valmiudet toimia aktiivisesti terveydenhuollon farmaseuttisissa tehtävissä esimiehenä, asiantuntijana, kouluttajana ja kehittäjänä.
 • saavutat valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen (FaL, FaT) ja ammatilliseen erikoistumiskoulutukseen (apteekki- ja sairaalafarmasia, teollisuusfarmasia)

Lisäksi sinun tulee motivoitua ylläpitämään ja kehittämään ammatillista ja tieteellistä osaamistasi, omaksua hyvä tutkimus- ja ammattietiikka, olla kiinnostunut alan kansainvälisestä kehityksestä, sitoutua toimimaan aktiivisesti yhteistyössä muun terveydenhuoltohenkilöstön ja viranomaisten kanssa.

Koulutuksen sisältö

Farmaseutin tutkintoon johtava koulutus koostuu kieli- ja viestintäopinnoista, perusopinnoista, aineopinnoista, opetusapteekkiharjoittelusta ja valinnaisista opinnoista.

Kieli- ja viestintäopinnoissa saat riittävät viestintä-, kieli- ja yhteistyötaidot, jotta voit hyödyntää vieraskielistä oppimateriaalia ja kirjallisuutta sekä kommunikoimaan vieraalla kielellä opintojen aikana ja myöhemmin työelämässä.

Perusopinnoissa luodaan pohja aineopintojen omaksumiselle. Perehdyt mm. terveen elimistön toimintaan sekä lääkkeiden ominaisuuksien ja valmistuksen kannalta keskeisiin kemian ja mikrobiologian perusteisiin.

Aineopinnoissa opit, mistä lääkkeet koostuvat, kuinka niitä valmistetaan ja tutkitaan, kuinka lääkkeet vaikuttavat elimistössä, kuinka lääkkeillä hoidetaan ja ennaltaehkäistään sairauksia, kuinka lääkehuolto toimii sekä kuinka lääkkeitä käytetään ja mitä ongelmia lääkkeiden käyttöön liittyy. Opit toimittamaan lääkkeet apteekissa sekä ohjaamaan asiakkaita sairauksien itsehoidossa ja lääkärin määräämien lääkkeiden käytössä. Aineopintoihin sisältyy myös opinnäyte, lopputyö.

Opetusapteekkiharjoittelu tukee farmasian opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymistä. Harjoittelu suoritetaan yleensä kahdessa kolmen kuukauden pituisessa jaksossa. Vähintään kolme kuukautta harjoittelusta on suoritettava avohuollon apteekissa kotimaassa ja korkeintaan kolme kuukautta voi harjoitella sairaala-apteekissa tai ulkomailla.

Valinnaisilla opinnoilla (n. 15 op) voit syventää osaamistasi sinua kiinnostavista aihepiireistä. Voit valita opintoja farmasian laitoksen omista, terveystieteiden tiedekunnan ja soveltuvasti myös muiden alojen, kuten kauppatieteiden, opintojaksoista.

Proviisorivaiheessa koulutus koostuu kieli- ja viestintäopinnoista, perus- ja aineopinnoista sekä syventävistä opinnoista, joihin kuuluu osana opinnäyte eli pro gradu -tutkielma.

Proviisorivaiheessa opiskelet pääainevalintasi mukaisia aine- ja syventäviä opintoja. Valinnaisuutta opinnoissa on enemmän kuin farmaseuttiopinnoissa. Proviisorivaiheen alussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa on mahdollista huomioida yksilölliset mielenkiinnon kohteet ja urasuunnitelmat.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Farmaseutti ja proviisori

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja yliopisto työllistää lähes 2 800 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Arvioinnit

Proviisori ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Teknologialla pelastetaan ihmishenkiä

Terveysteknologian ammattilaiset kehittävät teknologiaratkaisuja, jotka tarjoavat parempaa hoitoa potilaille, apua ammattilaisille ja hyvinvointia Suomelle.