Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Itsenäiset maisteriohjelmat

Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma

Tavoite

Akvaattisten tieteitten maisteriohjelmasta valmistut sisävesien luonnontalouden asiantuntijaksi. Koulutus antaa sinulle valmiudet työllistyä mm. kalatalouden, ympäristöhallinnon ja vesiensuojelun alalle sekä näiden alojen opetuksen ja tutkimuksen pariin, niin Suomessa kuin ulkomailla. Koulutuksen aikana  

  • Opit ymmärtämään veden erityispiirteet elinympäristönä ja veden ja vesistöjen merkityksen osana ekosysteemejä.
  • Saat selville, miten vesistöjä ympäröivät alueet (valuma-alue) vaikuttavat vesistöihin ja vesieliöihin, ja miten ihmistoiminta vaikuttaa veden laatuun ja vesiekosysteemien toimintaan.
  • Opit arvioimaan vesistöjen tuotannon ja vesiviljelyn merkitystä ruokatuotannolle ja niitä uhkaavia tekijöitä, mukaan lukien kalataudit ja –loiset.
  • Opit tuottamaan ja soveltamaan tieteellistä tutkimustietoa, jonka avulla selvitetään vesiekosysteemien toimintaa ja vesistöjen tilaa sekä pyritään hallitsemaan, rajoittamaan ja korjaamaan ihmistoiminnan aiheuttamia haitallisia muutoksia vesistöissä.

Koulutuksen sisältö

Voit valita erikoistumisalaksesi a) limnologian, b) kalabiologian ja kalatalouden tai c) akvaattisen parasitologian. Limnologian suuntautumisvaihtoehdossa erikoistutaan mm. vesistöjen tilan arviointiin ja vesistökunnostukseen sekä laajaan lajintunnistukseen (eläin- ja kasviplankton, pohjaeläimet ja vesikasvit). Kalabiologia ja kalatalous keskittyy kaloihin hyödynnettävänä luonnonvarana ja osana vesiekosysteemiä. Yleisen kalabiologian ja tutkimusmenetelmien lisäksi perehdyt kalapopulaatioiden resurssibiologiaan, populaatiodynamiikkaan ja vesiviljelymenetelmiin. Kalataloustieteessä kalastusta ja vesiviljelyä tarkastellaan taloudellisena ja yhteiskunnallisena toimintana ja etsitään keinoja esim. kalastuksen säätelyyn. Akvaattinen parasitologia perehdyttää sinut vesieliöiden loisiin ja tauteihin, erityisesti kalojen terveyteen sekä luonnonvesissä että vesiviljelyssä. Tällä erikoistumisalalla painottuvat myös ekologian ja evoluutiobiologian opinnot.

Opiskelumuotoina ovat luentokurssit, kirjatentit, harjoitustyöt, kenttä- ja laboratoriokurssit sekä työharjoittelu. Suuri osa kursseista on käytännönläheisiä. Opit alan menetelmiä tai työtapoja kuten pohjaeläinten näytteenottoa ja tunnistusta, laboratorioanalyysejä, biosukellusmenetelmiä tai videoiden tekemistä tutkimus- ja opetustarpeisiin. Kenttäkurssit järjestetään yleensä 1-3 viikon intensiivikursseina yliopistojen tutkimusasemilla. Omakohtainen kokeminen, omin käsin tekeminen, luovuus sekä yhteyksien luominen eri toimijoihin yliopiston ulkopuolella kuuluvat akvaattisten tieteitten opiskeluun. Akvaattisissa tieteissä käytössäsi ovat osaston monipuoliset tutkimusvälineet ja opiskelutavat. Esimerkiksi tutkimusympäristöjemme jatkuvatoimisilla mittauslaitteistoilla saat käytännön tuntumaa tulevaisuuden mittaus- ja ympäristötekniikkaan sekä suurien tietomäärien käsittelyyn.

Tutkintoon voi sisällyttää opintoja myös oman tiedekunnan muilta laitoksilta tai muista tiedekunnista.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.