Itsenäiset maisteriohjelmat

Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma

Voit valita erikoistumisalaksesi a) limnologian, b) kalabiologian ja kalatalouden tai c) akvaattisen parasitologian. Limnologian suuntautumisvaihtoehdossa erikoistutaan mm. vesistöjen tilan arviointiin ja vesistökunnostukseen sekä laajaan lajintunnistukseen (eläin- ja kasviplankton, pohjaeläimet ja vesikasvit). Kalabiologia ja kalatalous keskittyy kaloihin hyödynnettävänä luonnonvarana ja osana vesiekosysteemiä. Yleisen kalabiologian ja tutkimusmenetelmien lisäksi perehdyt kalapopulaatioiden resurssibiologiaan, populaatiodynamiikkaan ja vesiviljelymenetelmiin. Kalataloustieteessä kalastusta ja vesiviljelyä tarkastellaan taloudellisena ja yhteiskunnallisena toimintana ja etsitään keinoja esim. kalastuksen säätelyyn. Akvaattinen parasitologia perehdyttää sinut vesieliöiden loisiin ja tauteihin, erityisesti kalojen terveyteen sekä luonnonvesissä että vesiviljelyssä. Tällä erikoistumisalalla painottuvat myös ekologian ja evoluutiobiologian opinnot.

Toteutus

Opiskelumuotoina ovat luentokurssit, kirjatentit, harjoitustyöt, kenttä- ja laboratoriokurssit sekä työharjoittelu. Suuri osa kursseista on käytännönläheisiä. Opit alan menetelmiä tai työtapoja kuten pohjaeläinten näytteenottoa ja tunnistusta, laboratorioanalyysejä, biosukellusmenetelmiä tai videoiden tekemistä tutkimus- ja opetustarpeisiin. Kenttäkurssit järjestetään yleensä 1-3 viikon intensiivikursseina yliopistojen tutkimusasemilla. Omakohtainen kokeminen, omin käsin tekeminen, luovuus sekä yhteyksien luominen eri toimijoihin yliopiston ulkopuolella kuuluvat akvaattisten tieteitten opiskeluun. Akvaattisissa tieteissä käytössäsi ovat osaston monipuoliset tutkimusvälineet ja opiskelutavat. Esimerkiksi tutkimusympäristöjemme jatkuvatoimisilla mittauslaitteistoilla saat käytännön tuntumaa tulevaisuuden mittaus- ja ympäristötekniikkaan sekä suurien tietomäärien käsittelyyn.

Tutkintoon voi sisällyttää opintoja myös oman tiedekunnan muilta laitoksilta tai muista tiedekunnista. Jyväskylän yliopistossa on laaja valikoima kaikille tarjolla oleviavalinnaisia opintokokonaisuuksia.

Tavoitteet

Akvaattisten tieteitten maisteriohjelmasta valmistut sisävesien luonnontalouden asiantuntijaksi. Koulutus antaa sinulle valmiudet työllistyä mm. kalatalouden, ympäristöhallinnon ja vesiensuojelun alalle sekä näiden alojen opetuksen ja tutkimuksen pariin, niin Suomessa kuin ulkomailla. Koulutuksen aikana  

  • Opit ymmärtämään veden erityispiirteet elinympäristönä ja veden ja vesistöjen merkityksen osana ekosysteemejä.
  • Saat selville, miten vesistöjä ympäröivät alueet (valuma-alue) vaikuttavat vesistöihin ja vesieliöihin, ja miten ihmistoiminta vaikuttaa veden laatuun ja vesiekosysteemien toimintaan.
  • Opit arvioimaan vesistöjen tuotannon ja vesiviljelyn merkitystä ruokatuotannolle ja niitä uhkaavia tekijöitä, mukaan lukien kalataudit ja –loiset.
  • Opit tuottamaan ja soveltamaan tieteellistä tutkimustietoa, jonka avulla selvitetään vesiekosysteemien toimintaa ja vesistöjen tilaa sekä pyritään hallitsemaan, rajoittamaan ja korjaamaan ihmistoiminnan aiheuttamia haitallisia muutoksia vesistöissä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Akvaattisten tieteiden maisteriohjelmaan valitaan 5 uutta opiskelijaa.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu