Sivuston käyttötapa: Mobiili

Fysiikka (fyysikko tai fysiikan aineenopettaja)

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Fysiikka (fyysikko tai fysiikan aineenopettaja)

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi olet hankkinut työelämää varten fyysikon neljä vahvuutta: Ensimmäinen vahvuus on huippuunsa viritetty ongelmanratkaisukyky, harjaantunut taito löytää ilmiöistä olennainen ja keskittyä siihen. Toinen vahvuus on taito käyttää ongelmanratkaisuun mittalaitteita, tietokoneita sekä matemaattisia ja laskennallisia menetelmiä. Kolmas vahvuus on taito työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti ja esittää asiat selkeästi – kirjallisesti ja suullisesti, Suomessa ja ulkomailla. Neljäs vahvuus on harjaantunut kyky oppia ja luoda uutta tietoa. Olet koulutuksen aikana lisäksi lujittanut vahvuuksiasi erityisosaamisella joko nanotieteeseen, materiaalifysiikkaan, ydin- ja hiukkasfysiikaan tai pedagogiikkaan ja opettamiseen liittyen. Koska fysiikan periaatteet eivät riipu puhekielestä, kulttuurista eivätkä talouden tilasta, nämä fyysikon vahvuudet erityisosaamisineen antavat koulutuksen käyneelle ajasta ja paikasta riippumattoman etulyöntiaseman työelämään.

 

Koulutuksen sisältö

Kandidaattivaiheessa opiskelet mekaniikkaa, sähkö- ja lämpöoppia, modernia fysiikkaa, kvanttimekaniikkaa sekä fysiikan kokeellisia ja laskennallisia menetelmiä. Opiskelet fysiikan rinnalla matematiikkaa, muita luonnontieteitä sekä muiden tiedekuntien opintokokonaisuuksia, kuten taloustieteitä. Opintojen alussa voit hakea nanotieteiden koulutusohjelmaan tai aineenopettajan pedagogisiin opintoihin.

Nanotieteiden koulutusohjelmassa opiskelet luonnontieteitä laaja-alaisesti: fysiikan lisäksi opiskelet nanotieteiden perusteita, kemiaa sekä solu- ja molekyylibiologiaa. Laaja-alaisuus mahdollistaa poikkitieteelliset jatko-opinnot maisterivaiheessa.

Aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa opiskelet fysiikan lisäksi opettajille suunnattuja kursseja. Valittaviksi oppiaineiksi suositellaan aineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa, kuten matematiikkaa, tietotekniikkaa, kemiaa, biologiaa, tai vaikka musiikkia, liikuntaa ja psykologiaa. Opiskelet pedagogiikkaa opettajankoulutuslaitoksessa ja laitoksen opekursseilla ja saat käytännön opetuskokemusta harjoittelussa yliopiston Normaalikoulussa tai muissa kouluissa kokeneiden opettajien ohjauksessa. Opintojasi täydentämällä voit suorittaa fysiikan opettajan tutkinnon ohella myös fyysikon tutkinnon. Täydentäminen mahdollistaa monipuolisen työuran, sillä opettajan pedagogisia opintoja arvostavat myös teollisuuden työnantajat. Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin valitaan soveltuvuuskokeen kautta.

Maisterivaiheessa voit syventyä ydin- ja hiukkasfysiikkaan, kosmologiaan, nanotieteisiin ja materiaalifysiikkaan, teollisuusfysiikkaan tai mittaus- ja laitetekniikkaan. Syventyminen voi olla joko teoreettista tai kokeellista, perusluonteista tai soveltavaa. Lopputyö eli pro gradu -tutkielma tehdään laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella, teollisuudessa tai yrityksessä.

Fysiikan opiskelu on monipuolista ja hyvin oppijalähtöistä: opiskelet osallistumalla pienryhmä- ja tiimityöskentelyyn, ratkomalla ongelmia kynällä, paperilla ja tietokoneella, suunnittelemalla ja toteuttamalla mittauksia laboratorioissa ja toteuttamalla pieniä projekteja. Osan opinnoista voit hyvin suorittaa myös ulkomailla.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvoinnit
Fysiikka (fyysikko tai fysiikan aineenopettaja) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: