Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kemian maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Maisteriohjelmat

Kemian maisteriohjelma

Tavoite

Kemistin koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystäsi molekyylien maailmasta ja opettaa tutkimaan sekä kehittämään sitä ihmisen hyvinvoinnin ja elinympäristön parantamiseksi. Maisterivaiheessa valitset erikoistumisalasi kemian laitoksen opintosuunnista, joita ovat rakenne- ja synteesikemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia, spektroskopia ja laskennallinen kemia sekä kemian opetus. Valmistuttuasi maisteriksi hallitset erikoistumisalasi, tunnet muut kemian osa-alueet ja osaat soveltaa tietojasi kemiallisten ja tieteellisten ongelmien käsittelyyn ja ratkaisuun.

Koulutuksessa opit tuntemaan ja soveltamaan kemian alan keskeisiä tutkimusmenetelmiä sekä analyysilaitteiden toimintaperiaatteita. Tavoitteena on, että valmistuttuasi pystyt itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon sekä vastuulliseen toimintaan. Kemian alalta valmistuneena maisterina voit toimia asiantuntijana työ-, ammatti- sekä tutkimusryhmissä ja osaat viestiä osaamisestasi muille tarvittaessa myös vieraalla kielellä. Jos sinua kiinnostaa kemian opettaminen, voit hakeutua aineenopettajan koulutukseen, jossa saat hyvän pedagogisen aineenhallinnan ja opit soveltamaan tietojasi ja taitosi kemian opetustyössä. Kemian opettajaopinnoissa painottuu kokeellisen työskentelyn merkitys kemian oppimisessa, minkä lisäksi opit hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyössä. Kemian opettajana osaat myös tutkia ja kehittää kemian oppimista ja ymmärtämistä.

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelman opinnoissa perehdytään syvällisemmin valitsemaasi kemian alaan. Syventävät opinnot koostuvat tyypillisesti luentokursseista, itsenäistä opiskelusta sekä tenteistä. Kursseihin kuuluu myös harjoitustöitä, seminaarityöskentelyä sekä ryhmätöitä. Kaikkia syventäviä kursseja ei luennoida vuosittain, mutta erikoisalojen kursseja voit suorittaa myös itsenäisesti opiskellen kirjatentteinä. Teoriakurssien lisäksi keskeinen osa opintoja ovat laboratoriotyöt. Maisterivaiheen opintojen lopputyö on pro gradu -tutkielma.

Kemian maisteriohjelman uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia -opintosuunta käsittää huomattavan osan kemian laitoksen soveltavasta tutkimuksesta. Toiminta keskittyy yhteiskunnallisesti tärkeisiin toimialoihin kuten metsäteollisuuteen, paperiteollisuuteen, metalliteollisuuteen sekä ympäristökemiaan ja siihen liittyvään analytiikkaan. Rakenne- ja synteesikemian opinnoissa painotetaan laajaa aihealueen hallintaa ja asiantuntemusta sekä kehittymistä tutkijana ja asiantuntijana. Spektroskopian ja laskennallisen kemian opintosuunnassa pyritään aineen rakenteellisten ja dynaamisten ominaisuuksien ymmärtämiseen molekyyli-, nano- ja makroskooppisella tasolla. Kemian opettajalinjalla opiskellaan kemian opettamiseen liittyviä teorioita ja käsitteitä sekä esimerkiksi miten kokeellista kemiaa voidaan opettaa koulussa. Kemian laitoksella järjestetään paljon laitetekniikkakursseja, joita voi opiskella yli opintosuuntarajojen.

Luennoille ja harjoitusryhmiin osallistuminen on pääsääntöisesti vapaaehtoista. Laboratoriotyöt järjestetään päiväaikaan ja ne vaativat läsnäoloa.

Voit sisällyttää tutkintoosi opintoja myös oman tiedekunnan muilta laitoksilta tai muista tiedekunnista. Jyväskylän yliopistossa on tarjolla suuri joukko valinnaisia opintoja.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Kemian maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.